Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2023

 

Řešení 3. kola zašlete do 16. června 2023 na adresu Jaromír Drápala, Slavíkova 4419/30, 708 00 Ostrava – Poruba nebo lépe na e-mailovou adresu Jar.Drapala@seznam.cz.

 

Požadujeme kvalitní vyplnění obrazce nejlépe ve Wordu nebo v PDF. V případě naskenovaného obrazce musí být řešení maximálně čitelné a kontrastní. Skryté tajenky vypište, vyznačte v obrazci nebo uveďte systém ukrytí.

  

MĚSTA A OBCE ČESKÉ REPUBLIKY
3. kolo

Ve třetím kole MLSK se zastavíme ve Zlínském kraji. Navštívíme město (1), kde v letech 1861–1862 založil (2) sklárnu. (3) je tvořen několika barevnými plochami. Hlavní část znaku představuje (4), (5) představuje přírodu a lesy, další část symbolizuje vodní nádrž, jejíž kvalitní (6) je důležitým zdrojem pro široké okolí. Obcí protéká řeka (7), mezi její přítoky patří např. (8) a (9). Na katastru obce se nachází přírodní památky (10), (11) a (12). Moderní (13) Panny Marie Karmelské je (14) a pamětihodnost zdejší obce a určitě je vhodný k prohlídce. K dalším pamětihodnostem, které stojí za to navštívit, patří hospoda - Stanovnická cesta, (15) (8) - shluk roubených staveb z konce 18. a 19. století, zvonice (16), přehrada a sklárny. V zimě je zde možnost lyžování. K významným osobnostem patří např. malíř a grafik (17) (* 1935).

 

 

ŠIKMÝ SOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK

SLOŽENÝ ZE DVOU STŘÍDAVÝCH POLOMOZAIKOVÝCH KŘÍŽOVEK

 

Použitá políčka:

MLSK2023-3.kolo-políčka

Skryté tajenky: ?1? – (9), ?2/2? – (4).  Obrys křížovky je stejný jako v 2. kole MLSK.

 

ZLEVA VPRAVO: 1. Domácké mužské jméno; iniciály jmen autora Děvčátka z Itálie. - 2. Planetka; dva čeští divadelní herci. - 3. Pahorek ve Starém Římě; drahokam patřící manželce. - 4. Pomlázka (zvyk); švýcarský konstruktér; sídlo v Etiopii. - 5. Číslice; barvínek; sídlo v Indonésii; chórová lavice; iluze. - 6. Odborní lékaři; ?4/2?; ?14?; jméno Chaplinovy manželky. - 7. Nechránění (před nepřítelem); autor díla Dirigent; sídlo v Indii; český pedagog; dioptrická skla chlapce jistého jména. - 8. Roztroušená skleróza; pomáhající při porodu (žena); ozdoby; vlněná tkanina; anglicky "svědek"; dovršitelé. - 9. Střelka; česká dramatička; velmi; odhazovat; sídlo v Belgii. - 10. Umělé hnojivo; člověk, který nelétá (v aeroplánu); zuřivý; řeka v ČR; sídlo ve Španělsku; planetka; candát. - 11. Zastávky; domácké ženské jméno; chválit; citoslovce volání domácích ptáků; příšera; německý architekt; uniknutí; část nohy (ve Slezsku). - 12. Levobok (lodi); herbicid; nabízené ke koupi; alimenty; řadová číslovka; sídlo v Maďarsku; rychle. - 13. ?16?; ozdobná polička; krunýřovec; ?2/1?; moudrosti; stromoví poblíž slovenského města; štíhlé rybky; miska, na niž se při mši kladou hostie. - 14. Lákat; hrušky (druh); zásah; součást oblečení muže jistého jména; bývalá maďarská šermířka - olympionička; podnik k přechodnému ubytování osob (zdrobněle). - 15. Nerost; řídit spřežení; ?5?; ruské povozy; jméno domácího zvířete; vysoká stéblová tráva; často vydávati ostré, pronikavé zvuky. - 16. Potrápit; varix; královský palác (ve starém Egyptě); debakly; týkající se mořských savců; vlastnit heroin. - 17. Úmysl; panenka; cévnatá rostlina; upejpavý; členové nějaké společnosti; domácké mužské jméno. - 18. Bylina s trojčetnými listy; cévnatá rostlina; hlupák; tkáňový útvar; strhnout.  - 19. Samočinný vypínač; křesťanské sdružení mladých mužů; bezvýraznosti; měnová jednotka v Maďarsku; spěšně. - 20. Sekáčovec; tmavě hnědá koza; jméno domácího zvířete; ?4/1?. - 21. Kusý; planetka; starší evropská stříbrná mince (zdrobněle); úkol. - 22. ?8?; náš hokejista (Martin, *1981); větévky na kmeni mladého stromku; přídavné jméno označující typ nástavby motorové lokomotivy. - 23. Jemná suchá částečka; silák; podnik v Karviné; padací dveře. - 24. ?7?. - 25. Glykosid; olej ze semen řepky olejné; kladení nástrah. - 26. Umělecké jméno užívané Trzcińskim; patka chleba. - 27. Váhaví; nejrozlehlejší stát na světě. - 28. Zuby. - 29. Hlasitý projev radosti.

 

ZPRAVA VLEVO: 14. Austronéská jazyková skupina. - 15. Francouzský spisovatel. - 16. Hvězdičky; sídlo v Turecku. - 17. Odvrátit; vrch na Slovensku (517 m). - 18. Uhlazovat; odpočívadla; duše. - 19. ?17?. - 20. Fotografický objektiv (značka); pápěrka; ničit; hudební video umělce Fero47 z roku 2019. - 21. ?13?; výklenky ve zdi; zloděj; skok přes koně na dél. - 22. Silák; přirozená soda; slaná tyčinka k vínu; šiška. - 23. Malý člověk; nula; ambulance; ?9?. - 24. Vstřebaný; rusalka; popínavá bylina; konkrétní; rod rostlin. - 25. Slovenské město; období vývoje lidské společnosti; týkající se určitého nápoje; okresní silnice; phrenes. - 26. Skrýš; věčný životní princip; jepičí; tajné; týkající se otevřené krajiny; planetka. - 27. Nevyřešené případy; jméno domácího zvířete; promočený; smrt; duchovní; italské platidlo. - 28. Kmen v Súdánu; pinkat (německy nářečně); ?3?; táhlá vyvýšenina ve vysokých horách; roztroušené zbytky (sena); kiks; vyjednavač. - 29. Privilegium; zaslat skrz něco; košíček; káva Arabika (druh); setrvávat bez společnosti; jevištní dav. - 30. ?12?; horník; protektor; ?10?; italský malíř; jemnocit muže jistého jména; kráter na Merkuru; zaniklý hrad v Čechách. - 31. Přítok Vltavy; domácké ženské jméno; ?11?; období; planetka; vzorec sulfidu india; město měst (v Sumeru). - 32. Ubytovna; potěšení; lehký vozík; trojice; zásaditě reagující sloučeniny; český herec; krajina na jihu Afriky; Královská námořní letecká služba (anglická zkratka). - 33. Kontrabas; napásti (trochu); francouzský lukostřelec - olympionik; týkající se historického území v Evropě; sídlo v Austrálii; slovenský filatelista; italsky "humus". - 34. Domácí obuv (zdrobněle); chamtivka; určitý díl celku; slovinský básník; Písmo svaté. - 35. Domácké mužské jméno; starořecká nádoba; bedna; zúžení zornic; dovídat se z druhé ruky; skvělé zvíře k nošení břemen (zdrobněle). - 36. Protivník; mnohostěny; zastaralá; slovenský politik; názvy dvou plastických hmot. - 37. Důležití; ?15?; ?6?; metoda nezávislých elektronových párů (anglická zkratka). - 38. Miláček Múz; drogy; výrůstek obalující semeno; sudokopytníci; druh sardele. - 39. Týkající se spojovací součásti; atlet na olympijských hrách v r. 1964; vzplanutí. - 40. Hlodavec; úřední průkaz patřící členu obecní rady. - 41. Území na Slovensku; osoby mající úzké části úst. - 42. Nosál; sídlo ve Francii.

Křížovka obsahuje celkem 250 legendových a tajenkových výrazů o průměrné délce 6,32, délka tajenek: 19,2 %, limitované výrazy: 9 %. Je použito celkem 29 knižních pramenů a 7 internetových odkazů.

 

POUŽITÉ PRAMENY V 3. KOLE MLSK 2023

Akademický slovník cizích slov (1995)

Bachmannová: Slovník podkrkonošského nářečí. Academia 2016

Bareš: Křížovkářský slovník - zeměpisné názvy

Co je co? (1. až 3. díl)

Černý: Nový encyklopedický slovník gastronomie. Ratio 2018

České názvy živočichů

Český jazykový atlas (1. až 5. díl)

Český slovník věcný a synonymický (1-3)

Elman:Velký slovník zkratek Evropské unie. East Wets 2000

Jordan: Encyklopedie bohů, 1997

Klimeš: Slovník cizích slov. SPN Praha, 5. vydání,1994

Knappová: Jak se bude vaše dítě jmenovat? 1996 a další vydání

Koudelka, Káňa: Křížovkářský slovník

Machek: Etymologický slovník jazyka českého

Malá československá encyklopedie

Ottova encyklopedie Česká republika 1-5, 2006

Pech: Velký slovník cizích slov

Pomůcky SČHAK: Vesmír

Rystonová: Lidové názvy rostlin. Nakl. Vodnář 2018

Sejkanič: Dej mi jméno. Plot 2001

Skalická a kol.: Botanický slovník

Slovník antické kultury, 1974

Slovník cizích slov. ED 2002

Slovník československých výtvarných umělců 1950-1997 až 1950-2010 (Výtvarné centrum Chagall, 1998-2010)

Slovník českých synonym a antonym, Lingea s.r.o., 2012

Slovník nespisovné češtiny (3. a 4. vydání)

Slovník spisovného jazyka českého

Sokol: Olympijské hry novověku, Praha 1974

Encyklopedie Universum 4, září 2004, on DVD ROM

 

Internetové prameny:    

Tajenkové a některé další výrazy: https://cs.wikipedia.org/wiki/

Světová kinematografie: https://www.imdb.com/

Planetky: https://minorplanetcenter.net//iau/lists/MPNames.html

Zeměpisné výrazy: https://mapy.cz/

PSJČ+NLA: https://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php

Cizojazyčný výrazy: https://www.slovnik.cz/

Valašský slovník: Kazmíř S.: Slovník valašského nářečí. 2006 je k dispozici na https://sites.google.com/site/silvestrkazmir/Home