Nolčova křížokářská maturita 2020

 

Milí přátelé, předkládáme další kolo Nolčovy křížovkářské maturity. Řešení 5. kola zašlete nejpozději do pátku 15. ledna 2021 poštou na adresu: Jaromír Drápala, Slavíkova 4419/30, 708 00 Ostrava-Poruba nebo e-mailem na adresu: Jar.Drapala@seznam.cz ve formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF nebo JPG.

 

ANTICKÁ KULTURA

5. KOLO – SPORT

 

NESYMETRICKÝ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK

tvořený jednou nesouměrnou střídavou mozaikovou křížovkou a dvěma nesouměrně střídavými polomozaikovými křížovkami

 

Jeden výraz je vepsán rébusově. Dva odborné výrazy (8, 6) jsou skryté.

 

Použité typy políček:

NKM2020-5.kolo-políčka

 

VODOROVNĚ: A. Mužské jméno; ???. - B. Katirau; první díl výfuku; vpichovat obrazce do pokožky. - C. Asijská stříbrná mince + úctyhodná žínka (dle PSJČ); domácké ženské jméno; sítnice; představitel polského dělnického hnutí 20. století. - D. ???; jméno arménské básníka 20. století. - E. Vrcholová buňka; chorvatský básník 19. století. - F. Skříň. - G. Převádět uhlovodík do určitého skupenství + šifra autora hry Kavalír Páně; dílo slovenského básníka (*1940); tělocvičný úkon žen jistého jména; mořská mělčina na pobřeží Severního moře; jedna z teorií vědění a poznání. - H. Režisér krátkého filmu Lux arte facta; dílo amerického prozaika; český výbor z povídek charvátského prozaika (1873-1933); malé zátky. - I. Naprosté ticho; směněčná doložka; mucholapka; ???; ???. - J. Citlivost; sídlo na Domažlicku; stěžeň; karetní hra; lichotka. - K. Příjemně podráždit; architektonický prvek; ukrajinské písně; zastánce. - L. Tušení; oddech; skupina krystalů; postava z hry Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou. - M. Starověké plavidlo; rod rostlin; koňak; nápoj anglického šlechtice. - N. Prostor ve vysoké botě; nazývat; první část složených slov s významem vejce; citoslovce zvuku hudebního nástroje. - O. Druh trávy; pražská farnost; válečný pokřik starých Řeků; sopečný kráter. - P. Mytologická dcera Idmona z Kolofónu; schůze s pestrým programem; německý básník (1773-1834); líce. - Q. Bavorský státník; rod vyhynulých skořepatců; traktorové vozidlo; rozestřená vrstva sena; československý olympionik v hodu oštěpem. - R. Daněk; domácké mužské jméno; váhavé vyjádření záporné odpovědi; spolupracovník Skružného; skleritová ploška jako pozůstatek horní čelisti (u některého hmyzu). - S. Bývalý argentinský olympionik v jezdectví; dobře charakterizovatelný znak; hromadně povraždit; otisk nohy divočáka. - T. ???; 1/2 vilcadé; tlouct pěstmi; klatba; hlíny na kořenech přesazovaných rostlin. - U. Skupina indiánských kmenů v USA; sovětští mistři světa v šachu; střílení; název dřívějšího televizního přijímače. - V. Dravý pták; Asiat; svršková useň z hovězí kůže. - W. Jedno ze jmen mosambického politika; závod, kde pracoval náš prozaik (1911-1971); sousedka; polský dramatik. - X. Americký sociolog (†1925); ulehčení; prázdniny; příbuzná; spoluzakladatel spolku Bubnovyj valet. - Y. Tennysonova básnická povídka; řeka na Moravě; jeden z přispívatelů do Národopisného věstníku českoslovanského; barmská míra na obilí. - Z. Mořské vlny pronikající do ústí Gangy; řízení; divadlo. - a. Vrah bratra Falióna; autor prvního hudebního terminologického slovníku; ???; polská spisovatelka (Wanda). - b. Šifra autora sociálně psychologických románů + týkající se zvětšování živých organismů; týkající se velkého množství; potulní; kmen v Angole + bývalý maďarský olympionik v zápase; šifra autora sbírky Stromeček radosti. - c. Průvodní list vedoucího hudebníka hudební skupiny.

 

SVISLE: 1. Rozdílný; druh elektronky + zakladatel šíitského hnutí; český herec; papuánský jazyk; německý malíř skla a porcelánu; hořlavina. - 2. Citoslovce hudebního zvuku; zakladatel formy haiku; hradní shromažďovací sál; sloup se sochou v blízkosti zbořenin; jméno lodi, která podnikla výpravu k Jižního pólu v r. 1922; černé zlato. - 3. Žena krále Alkinoa; rosnička; jeden z vitaminů; pohlavní onemocnění muže určitého jména; bylina; americký herec (Jason). - 4. Rychle (v hudbě); rod žab; n; hlodavci; Kocourkův spolupracovník; keramická destička; půdní prostor; odrůda hrachu; hebrejský buben. - 5. Strike; chvalozpěv; herec ve filmu Mozartova sestra (Arthur); 1. díl tajenky, jejíž konec je skryt (8), (8), (3); hora Třeboňské pánve; francouzský fyzik 20. století; slovenský scénograf; kosočtverečný nerost; jedno ze jmen švédského politika (1850-1913); obdělaný pozemek Slovana; bývalý americký olympionik - vzpěrač; název souhlásky; proříznutí. - 6. Brazilský dramatik 19. století; kýlní obvaz; maďarský arabista 19. století; autor díla Pěršy slěd; Dona; chvalozpěv; prostředek na úpravu struktury půd; Štrauchova próza; vánek; postava v románu norské prozaičky; cyklus dvaceti ód našeho básníka (1905-1958); ohniště (dle PSJČ); planetka; planetka. - 7. Německý básník 19. století; dřívější finský olympionik v zápase (volný styl); ocenit; rod pavoukovitých živočichů skupiny roztočů čeledi vodulí; sídlo na Prachaticku; planetka; měsíční kráter; ???; spraš; zlý čin pochybovačného muže slovenského jména; odrůda vína. - 8. Autor díla Nebeské písně; ???; sklenice (v ruském prostředí); přehnaně opatrní; první část složených slov s významem stejný; ruský historik (*1869); skleněný hranol; akciová společnost pro zahraniční obchod v Bratislavě; přepravní ohradová paleta; ???; francouzský malíř 19. století; křesťanský světec. - 9. Španělský básník; kalojem u parního kotle; kalužnice křivoklasá; ruský prozaik 20. století; německý geograf; neklít; údery v tenisu těsně za síť; naříkat; první velmistr řádu německých rytířů v Prusku; autor kroniky Kummerovští pohané. - 10. Ozářit palebná postavení; součást zařízení venkovského vozu; zběsilá bytost; slučovat; ???; pastevečtí kočovníci v Africe; stoma; český malíř (1896-1937). - 11. Určitý počet cílů; neplatnost; ???; cien; jméno amerického textaře (1893-1958); kost; spojka; nealkoholický nápoj. - 12. Buddhistický mnich v pugamské říši; autor díla Princ Pukavec; zaniklá šachová figura; líbat Evropana; bývalý norský olympionik - kajakář; ženské jméno. - 13. Složený verš; opera skladatele německého původu (1791-1864). - 14. Šifra autora románu Vyvrženci; šifra autora reportážní prózy Barabové. - 15. Jméno slovenského herce (*1942).

 

Pomůcka: Arahan

 

Poznámka: V tomto kole budeme trvat na dodržení systému počtu vpisovaných znaků do určitých typů políček.

 

Přivítali bychom Vaše názory na letošní ročník NKM.

 

Další prameny pro toto kolo:

Český jazykový atlas; Jaroslav Hubáček: Malý slovník českých slangů, Profil, Ostrava 1988; Bohuslav Hlinka: Peníze celého světa, Malá encyklopedie, 1987; O. Martincová a kol.: Nová slova v češtině. Slovník neologismů 1, Academia, Praha 1998; Antonín Matzner a kol.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, Ida Rystonová: Lidové názvy rostlin, 2018; Jan Bečka: Dějiny Barmy (Myanmy), NLN 2007; Eduard Hodoušek: Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska, Libri, 1999; Vojtěch Zamarovský: Vzkříšení Olympie, Olympia, Praha 1980; Edward G. Farrugia: Encyklopedický slovník křesťanského Východu, 2010

Internetové prameny: Seznam planetek na http://planety.astro.cz/planetky/; filmové databáze na https://www.fdb.cz/; https://www.imdb.com/.