Nolčova křížokářská maturita 2020

 

Milí přátelé, předkládáme další kolo Nolčovy křížovkářské maturity. Řešení 5. kola zašlete nejpozději do pátku 15. ledna 2021 poštou na adresu: Jaromír Drápala, Slavíkova 4419/30, 708 00 Ostrava-Poruba nebo e-mailem na adresu: Jar.Drapala@seznam.cz ve formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF nebo JPG.

 

ANTICKÁ KULTURA

5. KOLO – SPORT

 

NESYMETRICKÝ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK

tvořený jednou nesouměrnou střídavou mozaikovou křížovkou a dvěma nesouměrně střídavými polomozaikovými křížovkami

 

Jeden výraz je vepsán rébusově. Dva odborné výrazy (8, 6) jsou skryté.

 

Použité typy políček:

NKM2020-5.kolo-políčka

 

VODOROVNĚ: A. Mužské jméno; ???. - B. Katirau; první díl výfuku; vpichovat obrazce do pokožky. - C. Asijská stříbrná mince + úctyhodná žínka (dle PSJČ); domácké ženské jméno; sítnice; představitel polského dělnického hnutí 20. století. - D. ???; jméno arménské básníka 20. století. - E. Vrcholová buňka; chorvatský básník 19. století. - F. Skříň. - G. Převádět uhlovodík do určitého skupenství + šifra autora hry Kavalír Páně; dílo slovenského básníka (*1940); tělocvičný úkon žen jistého jména; mořská mělčina na pobřeží Severního moře; jedna z teorií vědění a poznání. - H. Režisér krátkého filmu Lux arte facta; dílo amerického prozaika; český výbor z povídek charvátského prozaika (1873-1933); malé zátky. - I. Naprosté ticho; směněčná doložka; mucholapka; ???; ???. - J. Citlivost; sídlo na Domažlicku; stěžeň; karetní hra; lichotka. - K. Příjemně podráždit; architektonický prvek; ukrajinské písně; zastánce. - L. Tušení; oddech; skupina krystalů; postava z hry Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou. - M. Starověké plavidlo; rod rostlin; koňak; nápoj anglického šlechtice. - N. Prostor ve vysoké botě; nazývat; první část složených slov s významem vejce; citoslovce zvuku hudebního nástroje. - O. Druh trávy; pražská farnost; válečný pokřik starých Řeků; sopečný kráter. - P. Mytologická dcera Idmona z Kolofónu; schůze s pestrým programem; německý básník (1773-1834); líce. - Q. Bavorský státník; rod vyhynulých skořepatců; traktorové vozidlo; rozestřená vrstva sena; československý olympionik v hodu oštěpem. - R. Daněk; domácké mužské jméno; váhavé vyjádření záporné odpovědi; spolupracovník Skružného; skleritová ploška jako pozůstatek horní čelisti (u některého hmyzu). - S. Bývalý argentinský olympionik v jezdectví; dobře charakterizovatelný znak; hromadně povraždit; otisk nohy divočáka. - T. ???; 1/2 vilcadé; tlouct pěstmi; klatba; hlíny na kořenech přesazovaných rostlin. - U. Skupina indiánských kmenů v USA; sovětští mistři světa v šachu; střílení; název dřívějšího televizního přijímače. - V. Dravý pták; Asiat; svršková useň z hovězí kůže. - W. Jedno ze jmen mosambického politika; závod, kde pracoval náš prozaik (1911-1971); sousedka; polský dramatik. - X. Americký sociolog (†1925); ulehčení; prázdniny; příbuzná; spoluzakladatel spolku Bubnovyj valet. - Y. Tennysonova básnická povídka; řeka na Moravě; jeden z přispívatelů do Národopisného věstníku českoslovanského; barmská míra na obilí. - Z. Mořské vlny pronikající do ústí Gangy; řízení; divadlo. - a. Vrah bratra Falióna; autor prvního hudebního terminologického slovníku; ???; polská spisovatelka (Wanda). - b. Šifra autora sociálně psychologických románů + týkající se zvětšování živých organismů; týkající se velkého množství; potulní; kmen v Angole + bývalý maďarský olympionik v zápase; šifra autora sbírky Stromeček radosti. - c. Průvodní list vedoucího hudebníka hudební skupiny.

 

SVISLE: 1. Rozdílný; druh elektronky + zakladatel šíitského hnutí; český herec; papuánský jazyk; německý malíř skla a porcelánu; hořlavina. - 2. Citoslovce hudebního zvuku; zakladatel formy haiku; hradní shromažďovací sál; sloup se sochou v blízkosti zbořenin; jméno lodi, která podnikla výpravu k Jižního pólu v r. 1922; černé zlato. - 3. Žena krále Alkinoa; rosnička; jeden z vitaminů; pohlavní onemocnění muže určitého jména; bylina; americký herec (Jason). - 4. Rychle (v hudbě); rod žab; n; hlodavci; Kocourkův spolupracovník; keramická destička; půdní prostor; odrůda hrachu; hebrejský buben. - 5. Strike; chvalozpěv; herec ve filmu Mozartova sestra (Arthur); 1. díl tajenky, jejíž konec je skryt (8), (8), (3); hora Třeboňské pánve; francouzský fyzik 20. století; slovenský scénograf; kosočtverečný nerost; jedno ze jmen švédského politika (1850-1913); obdělaný pozemek Slovana; bývalý americký olympionik - vzpěrač; název souhlásky; proříznutí. - 6. Brazilský dramatik 19. století; kýlní obvaz; maďarský arabista 19. století; autor díla Pěršy slěd; Dona; chvalozpěv; prostředek na úpravu struktury půd; Štrauchova próza; vánek; postava v románu norské prozaičky; cyklus dvaceti ód našeho básníka (1905-1958); ohniště (dle PSJČ); planetka; planetka. - 7. Německý básník 19. století; dřívější finský olympionik v zápase (volný styl); ocenit; rod pavoukovitých živočichů skupiny roztočů čeledi vodulí; sídlo na Prachaticku; planetka; měsíční kráter; ???; spraš; zlý čin pochybovačného muže slovenského jména; odrůda vína. - 8. Autor díla Nebeské písně; ???; sklenice (v ruském prostředí); přehnaně opatrní; první část složených slov s významem stejný; ruský historik (*1869); skleněný hranol; akciová společnost pro zahraniční obchod v Bratislavě; přepravní ohradová paleta; ???; francouzský malíř 19. století; křesťanský světec. - 9. Španělský básník; kalojem u parního kotle; kalužnice křivoklasá; ruský prozaik 20. století; německý geograf; neklít; údery v tenisu těsně za síť; naříkat; první velmistr řádu německých rytířů v Prusku; autor kroniky Kummerovští pohané. - 10. Ozářit palebná postavení; součást zařízení venkovského vozu; zběsilá bytost; slučovat; ???; pastevečtí kočovníci v Africe; stoma; český malíř (1896-1937). - 11. Určitý počet cílů; neplatnost; ???; cien; jméno amerického textaře (1893-1958); kost; spojka; nealkoholický nápoj. - 12. Buddhistický mnich v pugamské říši; autor díla Princ Pukavec; zaniklá šachová figura; líbat Evropana; bývalý norský olympionik - kajakář; ženské jméno. - 13. Složený verš; opera skladatele německého původu (1791-1864). - 14. Šifra autora románu Vyvrženci; šifra autora reportážní prózy Barabové. - 15. Jméno slovenského herce (*1942).

 

Pomůcka: Arahan

 

Poznámka: V tomto kole budeme trvat na dodržení systému počtu vpisovaných znaků do určitých typů políček.

 

Přivítali bychom Vaše názory na letošní ročník NKM.

 

Další prameny pro toto kolo:

Český jazykový atlas; Jaroslav Hubáček: Malý slovník českých slangů, Profil, Ostrava 1988; Bohuslav Hlinka: Peníze celého světa, Malá encyklopedie, 1987; O. Martincová a kol.: Nová slova v češtině. Slovník neologismů 1, Academia, Praha 1998; Antonín Matzner a kol.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, Ida Rystonová: Lidové názvy rostlin, 2018; Jan Bečka: Dějiny Barmy (Myanmy), NLN 2007; Eduard Hodoušek: Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska, Libri, 1999; Vojtěch Zamarovský: Vzkříšení Olympie, Olympia, Praha 1980; Edward G. Farrugia: Encyklopedický slovník křesťanského Východu, 2010

Internetové prameny: Seznam planetek na http://planety.astro.cz/planetky/; filmové databáze na https://www.fdb.cz/; https://www.imdb.com/.

 

 

ZPRÁVA O 5. KOLE

5. kolo zaslalo 13 řešitelů, 12 z nich řešilo bezchybně, takže se pořadí ve vedoucí skupině nezměnilo. Chybička byla díky nevyplnění políčka u jednoho řešitele. Diskobolos, jak vidno, vůbec nerozhodil řešitelský peloton, i když byl figurálně dosti náročný.

Na stupních vítězů stanulo sedm statečných, kteří prošli celým ročníkem NKM 2020 bez chyby, za což jim patří velké uznání.

Autorem všech křížovek byl Zdeněk Friedl ze Zábřehu na Moravě, který vyjadřuje obdiv nad úrovní řešitelů. Došlá řešení kontroloval Jaromír Drápala. Kontrolu legendy prováděli Pavel Blažek a Jaromír Drápala, kteří se omlouvají za některé drobné chybičky. Vše bylo v průběhu řešení upřesňováno na stránkách cshak.cz a zároveň byli účastníci NKM o změnách či doplňcích v zadání informováni průběžně e-mailem. V 5. kole byla např. upřesňována políčka a opraven původ herce Matyáse Dárfiho (v dodatcích MČSE je evidentní chyba).

 

VÝSLEDKY 5. KOLA  

0 ztrátových bodů: Bonaventura, Čumil, Filhelén, Gašparín, Kopřiva, Nack, Páč, Podzemský, Sýkora, Valíček, Vašinka, Vojník; 1: Gonda (nevyplněné políčko UV ve výrazu N/1).

 

Celkové výsledky nkm 2020

0 ztrátových bodů: Bonaventura, Čumil (Žačok), Filhelén (Jemelík), Nack, Podzemský, Sýkora, Vojník; 2: Gonda; 4: Valíček, Vašinka; 5: Páč; 8: Gašparín, Kopřiva.

 

NKM2020-5.kolo-řešení