Nolčova křížovkářská maturita 2013

Milí přátelé,

vítáme vás na startu pátého kola Nolčovy křížovkářské maturity. Řešení 5. kola zašlete nejpozději do 20. listopadu 2013 poštou na adresu: Jaromír Drápala, Hlavní třída 678/118, 708 00 Ostrava-Poruba nebo e-mailem na adresu: Jaromir.Drapala@vsb.cz. Informace o případných změnách v zadání tohoto kola můžete sledovat na internetových stránkách /node/42/ a http://www.drapala.eu/.

Přejeme vám hodně zdaru! Pavel Blažek a Jaromír Drápala.