Křížovkářský desetiboj

 

KŘÍŽOVKÁŘSKÝ DESETIBOJ

desetikolová kvalifikační křížovkářská soutěž v časopise Křížovka a hádanka  (zveřejňovaná v číslech  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20)

 

KŘÍŽOVKÁŘSKÝ DESETIBOJ 2023

Křížovkářský desetiboj je luštitelská soutěž Českého svazu hádankářů a křížovkářů (ČSHAK) určená nejširší křížovkářské veřejnosti. Vyluštit deset křížovek správně nebo jen s minimálním počtem chyb nedokáže každý. Ale každý se o to může pokusit. Vyzkoušejte si proto svou vytrvalost, trpělivost, důkladnost, pozornost a vynalézavost a jděte si za každým malým vítězstvím, které vám přinese radost a uspokojení. A hlavně, vydržte až do konce!

Neponechávejte luštění jen na vlastní hlavě a pečlivě si ověřujte výrazy obou směrů. Jakmile uvidíte v závorce specifikace jako "zastarale", "nářečně" apod., dejte si pozor, může tam být chyták. Připomínáme také, že žádný vpisovaný výraz se (s výjimkou shodných křížovek) nesmí v křížovce vyskytovat dvakrát či vícekrát.

Tématem letošního Křížovkářského desetiboje je soukromí zvířat. Řešení zasílejte na adresu: Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno nebo - POZOR ZMĚNA! - na mailovou adresu  desetiboj@centrum.cz. Elektronická řešení lze zasílat nakreslená ve vhodném programu, naskenovaná, nebo vyfotografovaná, musí však být dobře čitelná. Věříme, že se do letošního ročníku v současnosti nejmasovější křížovkářské soutěže ČSHAK zapojíte v hojném počtu.

PROPOZICE SOUTĚŽE

1. Křížovkářský desetiboj je celoroční desetikolová řešitelská soutěž jednotlivců (KaH č. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20), které se může zúčastnit každý zájemce. Současně je kvalifikační soutěží ČSHAK.

2. V soutěži bude postupně předloženo deset křížovek různé obtížnosti, vytvořených v souladu se Směrnicemi pro tvorbu a řešení křížovek a jejich Přílohami (2019, www.cshak.cz). V druhé polovině soutěže je potřeba počítat i s nějakými chytáčky a obtížnějšími pasážemi.

3. Každé řešení musí obsahovat kompletně vyplněný obrazec (doporučujeme okopírovat si stránku s obrazcem) a vypsané skryté tajenky, jsou-li uplatněny. U švédských křížovek lze zaslat vyplněný obrazec bez legendy překreslený na čtverečkový papír. Řešitelský arch musí obsahovat jméno a adresu. V 1. kole uvede řešitel, je-li členem ČSHAK, také své členské číslo ČSHAK a dosaženou kvalifikační třídu, v opačném případě uvede, že není členem ČSHAK.

4. Řešení jednotlivých soutěžních křížovek se bude hodnotit podle platných Zásad hodnocení správnosti řešení křížovek v soutěžích SČHAK (www.cshak.cz). Bude však hodnoceno pouze to, zda byly křížovky vyřešeny správně či nesprávně (byť jen s jedinou chybou), tedy nikoli systémem přidělování ztrátových bodů. Řešitel bude hodnocen podle počtu správně vyřešených křížovek (kol).

5. Řešitelé (členové ČSHAK) s 3. kvalifikační třídou a bez kvalifikační třídy, kteří vyřeší správně 5 libovolných kol, obdrží 1 kvalifikační bod. Za 6 správně vyřešených křížovek získají 2 body, za 7 křížovek 3 body, za 8 křížovek 4 body, za 9 či 10 správně vyřešených křížovek obdrží 5 kvalifikačních bodů. Řešitelé s 2. kvalifikační třídou získají 1 kvalifikační bod za 7 správně vyřešených libovolných kol, 2 body za 8 a 3 body za 9 či 10 správně vyřešených křížovek. Soutěžící vyšších tříd mohou v tomto ročníku získat 1 bod za správné vyřešení 9 křížovek a 2 body za správné vyřešení všech 10 křížovek. Soutěžící, kteří nejsou členy ČSHAK, kvalifikační body neobdrží. Pokud se však jimi v průběhu soutěže rozhodnou stát, budou jim body započteny, a to i zpětně.

6. Reklamace a protesty lze podat vedoucímu soutěže na výše uvedenou adresu nejpozději do 14 dní po zveřejnění výsledků v časopisu Křížovka a hádanka. Postup a forma při podávání protestu se řídí platným Protestním řádem (2016) na www.cshak.cz.

7. Po desátém kole bude z těch řešitelů, kteří se zúčastnili alespoň 8 kol, vylosováno pět, kteří získají finanční odměny 300 Kč.

8. Účastí v soutěžích poskytuje účastník svolení k uveřejnění svých základních údajů (jméno, místo trvalého pobytu, kroužek) ve zprávách a výsledcích k příslušným soutěžím v souladu s dokumentem Ochrana osobních údajů, uveřejněným na svazovém webu.

PRAMENY

Budou používány běžné (v knihkupectvích a knihovnách dostupné) křížovkářské prameny: Pravidla českého pravopisu (též na www.pravidla.czhttp://prirucka.ujc.cas.cz/); Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ) – dostupný též na internetové adrese http://ssjc.ujc.cas.cz; Nový akademický slovník cizích slov (NASCS); Rejman: Slovník cizích slov (1971); Hubáček: Malý slovník českých slangů; Encyklopedie Universum (UNI 1-10); Malá československá encyklopedie (MČSE 1-6); Československý biografický slovník (ČSBS); Čálek: Slovník zkratek (2009); Reisenauer a kol.: Co je co? 1-3; Šach, Bareš: Křížovkářský slovník – zeměpisné názvy; Rystonová: Průvodce lidovými názvy rostlin i jiných léčivých přírodnin a jejich produktů (2007); Knappová: Jak se bude jmenovat? (1978) a Jak se bude vaše dítě jmenovat? (2017); Koudelka, Káňa: Křížovkářský slovník (1. vydání); Jordan: Encyklopedie bohů; Martincová: Nová slova v češtině 1 a 2; Slovník nespisovné češtiny (3. vydání, 2009); Pomůcky pro hádankáře a křížovkáře, Svazek 3 - Domácká mužská jména (ČSHAK, 2018) a Svazek 4 - Domácká ženská jména (ČSHAK 2020); Slovník slovenského jazyka (SSJ); běžné cizojazyčné slovníky (uživatelům internetu vřele doporučujeme vícejazyčný slovník www.slovnik.cz). Výrazy však můžete dokládat i z jiných pramenů v souladu s materiálem Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích (2019) na www.cshak.cz, nikoli ale z libovolných, zde neuvedených internetových pramenů. Na použití jiných pramenů budou řešitelé upozorněni, nebo budou příslušné výrazy uvedeny v pomůcce. Hlavním pramenem pro tajenky je kniha Soukromí živočichů (Reader's Digest Výběr, 1998).

KONEČNÉ VÝSLEDKY KŘÍŽOVKÁŘSKÉHO DESETIBOJE 2023

Všech deset kol Křížovkářského desetiboje 2023 absolvovalo bez jediného zaváhání celkem 97 řešitelů a za to jim patří velká gratulace. Úctu si však zaslouží všichni ti, kteří se zapojili do této nejmasovější korespondenční křížovkářské soutěže pořádané Českým svazem hádankářů a křížovkářů, a zvláště ti, kteří vydrželi až do konce. Celkově se do 13. ročníku 2023 zapojilo 259 luštitelů. Vyluštit bez jediné chyby deset křížovek za sebou opravdu není nic jednoduchého. Ale to si ostatně může zkusit každý luštitel například hned v dalším ročníku Křížovkářského desetiboje. Autorem všech soutěžních křížovek byl, stejně jako ve všech předchozích ročnících, Zdeněk Chromý, který současně děkuje za vaše příznivá hodnocení soutěže, za vaše názory a připomínky, a který se těší na vaši hojnou účast v příštím roce.

 

CELKOVÉ VÝSLEDKY PO 10. KOLE

10 správných řešení: Adamčík, Alka, AUDY (Autrata), Bada, Bednarski, Bonaventura D., Bonaventura Š., Brož, Bulín, Cuc, ČENDA (Čenovský), Dedera, Dedková, Doležel, Drdel, Dušek, Feler, Fišbach, Fládr, Gašparín, Glogar, Henc, Hladký, Husar, Ivánek, Jakubček, Járová, Javůrek, Jenerál, Kadlec, Kadlecová, Kaipr, Kajzrlík, Koňák, Konečná, Konečný J., Konečný M., Kopřiva, Koreneková, Kouřil, Kousal, Kožušník, Kroutilová, Kučavová, Kučírek V., Kummer, Kunst, Landa, Lesný, Lustyková, Macků, Mach, Makovník, Matějka, Moskalová, Musil, Nedvěd, Nitra, Olyšar, Ota, Paďour, Pešta, Plachý, Pláňava, Procházka, Prošek, Přikryl, Růčka, Rybář, Sebera, Sklenka, Skřivanová, Slezák, Spáčil, Sršeň, Stískal, Stoklasa, Struňák, Sýkora, Šťastný, Štefek, Šuňavec, Švančar, Tileš, Tomsa, Tůma, Vacek, Vacková, Vašinka, Veyr, Vidlář, Vojník, Volf, Vrtěna, Vybíhal, Zelený, Zvolánek.

9: Bednář, Boháč, Borovský, Čmelík, Dvorník, Elefant, Eliáš, Fojta, Gabajová, Gütler, Hrdina, Hřídel, Janek, Judas, Juroszek, Kmoščák, Kučírek P., Kyncl, Langr, Malý, Matějková, Matoušek, Navrátil, Novák, Novotný Jindřich, Platzner, Přecechtěl, Rusá, Ryška, Říha, Sedlatý, Smolová, Sochová, Škvrnová, Štohanzl, Štusková, Švub, Turek J., Turek M., Vagaiová, Varšaník, Voborová, Vodičková, Vonka, Zedníček.

8: Auterský, AŽA (Ambrož G.), BAŠKA (Urbášková), Baťalík, Běhounek, Eliášová, Felix, Gášek, Gulová, Hemplová, Chylová, Kala, Kmoch, Kocáb, Kokeš, Kolář, Kolářová, Kotoulková, Kronus, Kubová, Kůs, Lajksnerová, Láník, Lepka, Mareš, Marková, Maršál, Martynková, Matásek, Opršal, Peterka, Petřík, Polcar, Sedláková, Sítek, Šebesta, Štěpánková, Tomasco, Tučan, Vašek, Veteška, Vojtěch, Wohlmuth.

7: ALCI (Černý), Ambrož P., Balátová, Bezděk, Bozděch, Gregor, Holý, Chytil, Kučírková, Lukeš, Motyčková, Řimsa, Spálenka, Studničný, Svoboda, Šelemberková, Tománek, Vyskočil, Zháňalová, Žmolová.

6: Kolarczyková, Koukol, Krůza, Mraček, Nezval, Nováková, Pejšová, Salavec, Sucharda, Široká, Tomáš, Urbánková, Zámečník.

5: Berglová, Bláha, Břečka, Dvořák, Fussek, Habal, Krupička, Los, Milota, Mojžíšek, Roemer, Slabý, Šimek, Ticha, Urbanczyk, Varjan.

Další řešitelé mají již menší počet správných řešení.

(cr)


KONEČNÉ VÝSLEDKY KŘÍŽOVKÁŘSKÉHO DESETIBOJE 2022

Celkově se do letošního ročníku Křížovkářského desetiboje zapojilo 269 soutěžících a všech deset kol zvládlo bez jediné chybičky 98 řešitelů. Alespoň pět správných křížovek zvládl úctyhodný počet 230 řešitelů, což považuji za velmi dobrý výsledek.

Dostali jsme se na konec letošního ročníku Křížovkářského desetiboje. Rád bych při této příležitosti poděkoval všem soutěžícím za účast a férové soutěžení, zvláště pak těm, kteří se nevzdali a bojovali až do konce. Děkuji také za milá slova, která svědčí o tom, že soutěž se líbila. Proto věřím, že i v příštím roce se zapojíte do soutěžení v plné síle. Hodně zdaru!

 

CELKOVÉ VÝSLEDKY PO 10. KOLE

10 správných řešení: ALCI (Černý), Bada, Baťalík, Bednář, Běhounek, Boháč, Borkovský, Brož, Břečka, Bulín, Cuc, ČENDA (Čenovský), Dedera, Drdel, Elefant, Eliáš, Feler, Fišbach, Gašparín, Glogar, Gregor, Gulová, Hrdina, Husar, Chytil, Ivánek, Járová, Judas, Kadlec, Kajzrlík, Kmoch, Kmoščák, Koňák, Konečná S., Kopřiva, Korčák, Kousal, Kožušník, Kučavová, Kučírek P., Kučírek V., Kučírková, Kunst, Lesný, Lustyková, Macků, Mach Z., Makovník, Maršál, Martynková, Matějka, Moskalová, Nack, Nedvěd, Nitra, Novák Robert, Opršal, Ota, Paďour, Plachý, Platzner, Polcar, Procházka A., Růčka, Rybář, Sebera, Sklenka, Skřivanová, Slezák, Sochová, Sršeň, Stískal, Stoklasa, Struňák, Svoboda M., Sýkora B., Šebesta, Štusková, Šuňavec, Tileš, Tomášková, Tomsa, Tůma, Turek M., Urbanczyk, Vacek V., Vacková J., Vagaiová, Vašinka, Vidlář, Voborová, Vojník, Vonka, Vrtěna, Vybíhal, Vyskočil, Zámečník, Zvolánek.

 

9: Adamčík Josef, Alka, AUDY (Autrata), Bednarski, Bonaventura D., Bozděch, Dedková, Dušek, Dvorník, Fojta, Hladký, Hrušková, Chylová, Jakubček, Jenerál, Juroszek, Kadlecová, Kala, Kocáb, Kolářová, Konečný Josef, Koreneková, Kotoulková, Koukol, Kubová, Kůs, Lajksnerová, Langr, Lukovský, Matoušek, Musil, Olšanská, Olyšar, Pejšová, Pešta, Pláňava, Prošek, Přikryl, Ryška, Sedlatý, Smolová, Spáčil J., Svoboda A., Šilar, Štefek, Štohanzl, Švančar, Švub, Urbánková, Valkus, Vašek, Veyr, Werner, Wohlmuth, Zelený, Žebrok.

 

8: BAŠKA (Urbášková), Bezděk, Bonaventura Š., Doležel, Eliášová, Gabajová, Gütler, Henc, Holý, Janek, Kroutilová, Krupička, Landa, Matásek, Navrátil, Novotný Jindřich, PANAM (Ambrož G.), Petřík, Přecechtěl, Rusá, Říha, Salavec, Sedláková, Spálenka, Šelemberková, Škvrnová, Tománek, Tomáš, Valášek, Vojtěch, Volf.

 

7: Auterský, Balátová, Javůrek, Kašpar, Kosková, Kronus, Kyncl, Lukeš, Marková, Mastej, Nováková, Sítek, Slabý, Turek Ján, Varšaník, Žmolová.

 

6: Ambrož P., Borovský, Habal, Hemplová, Henzl, Hřídel, Kavan, Kummer, Lepka, Madr, Malý A., Mareš, Matějková, Sucharda, Tučan.

 

5: Berglová, Felix, Gartšík, HANZ (Procházka), Kauler, Klaban, Láník, Los, Mojžíšek, Nezval, Peterka, Roemer, Studničný, Továrek.

 

Další řešitelé mají méně než 5 správných řešení.

 

Podle propozic bylo na závěr letošního ročníku vylosováno pět soutěžících, kteří zaslali řešení alespoň osmi kol, a obdrží 300 Kč. Jsou to: Věra Balátová (Suchdol nad Lužnicí), Jan Kadlec (Zlín), Svatava Kosková (Moravská Nová Ves), Bohdan Kousal (Prostějov) a Jana Vacková (Třebíč).

Zdeněk Chromý


 

KONEČNÉ VÝSLEDKY KŘÍŽOVKÁŘSKÉHO DESETIBOJE 2021

 

Milí přátelé,

vše, co začalo, jednou také končí. A my jsme se společně dostali na konec naší letošní celoroční soutěže. Účast byla vynikající a nezbývá než všem řešitelům poděkovat, zvláště pak těm, kteří vydrželi až do konce. Je potěšitelné sledovat, jak se mnozí řešitelé zlepšují a jak se ti noví dokáží vypořádávat se s nástrahami soutěže a získávají zkušenosti. Autor i redakce děkují za mnohá pěkná slova uznání, která je moc těší. Křížovkářský desetiboj si už léta drží postavení soutěže ČSHAK s nejvyšším počtem účastníků. Proto věříme, že i v dalším ročníku bude vaše účast co nejhojnější a že se přidají i noví řešitelé, noví zájemci, kteří by si rádi vyzkoušeli své křížovkářské schopnosti, nebo kteří by se chtěli v luštění zdokonalit. Vždyť křížovkářský desetiboj je soutěží pro nejširší veřejnost. Účastní se jí začátečníci, stejně jako nositelé mistrovských tříd. Na hojnou účast v dalším ročníku se proto těší autor soutěže Zdeněk Chromý a redakce časopisu Křížovka a hádanka.

 

Celkový počet účastníků v letošním ročníku dosáhl počtu 280. Celou soutěž absolvovalo bez chyby 78 luštitelů.

 

CELKOVÉ VÝSLEDKY PO 10. KOLE

Všech 10 soutěžních křížovek vyluštili bezchybně tito řešitelé: Ambrož G. (RÁŽA), Bada, Bednarski, Běhounek, Bezděk, Boháč, Brož, Bulín, Cuc, Drdel, Eliáš, Feler, Fišbach, Glogar, Henc, Hrušková, Husar, Ivánek Josef, Jakubček, Janek, Járová, Juroszek, Kadlecová, Kajzrlík, Kmoščák, Koňák, Konečná S., Kopřiva, Korčák, Koreneková, Kotoulková, Kousal, Kožušník, Kučavová, Lesný, Lukovský, Lustyková, Macků, Mach Z., Nack, Nitra, Novák Robert, Ota, Pešta, Petras (eMPe), Pláňava, Platzner, Růčka, Rusá, Sebera, Sedláček, Sklenka, Skřivanová, Smolová, Sochová, Spáčil J., Sršeň, Stoklasa, Struňák, Sýkora B., Šelemberková, Šilar, Štefek, Štusková, Švarcová, Tomasco, Urbánková, Urbášková (BAŠKA), Vacek V., Vašinka, Vidlář, Vojník, Vrtěna, Wasserburger, Widla, Zámečník, Zelený, Zvolánek.

9: Baťalík, Bonaventura Š., Borkovský, Bozděch, Břečka, Čenovský, Černý (ALCI), Eliášová, Fládr, Gášek, Gašparín, Gregor, Gütler, Hemplová, Hladký, Hřídel, Jenerál, Judas, Kala, Kašpar, Kmoch, Kokeš, Kučírek P., Kučírek V., Landa, Makovník, Mareš, Matásek, Matějka, Motyčková, Nedvěd, Olyšar, Paďour, Petřík, Polcar, Procházka A., Prošek, Roemer, Rosa, Ryška, Salavec, Sedlatý, Slezák, Svoboda M., Sýkora J., Šebesta, Šimek, Štohanzl, Šuňavec, Tománek, Tomášková, Urbanczyk, Vacková, Valkus, Varšaník, Vašek, Veyr, Voborová, Vonka, Vybíhal, Vyskočil, Wohlmuth, Žebrok.

8: Alka, Autrata (AUDY), Auterský, Bednář, Bonaventura D., Dušek, Gartšík, Holý, Hrdina V., Javůrek, Kadlec, Kocáb, Kolářová, Konečný Josef, Kopáček, Koukol (TOKAN), Kunst, Kůs, Kyncl, Lajksnerová, Láník, Malý A., Marková Jana (Hlinsko), Musil, Opršal, Přecechtěl, Škvrnová, Švančar, Švub, Tileš, Tomáš, Tomsa, Tučan, Tůma, Turek J., Valášek, Vojtěch, Volf.

7: Adamčík Josef, Balátová, Boháčová, Borovský, Braha, Čech, Dedera, Elefant, Fojta, Gulová, Chylová, Chytil, Kolář, Kronus, Kubová, Langr, Lepka, Lukeš, Maršál, Martynková, Matoušek, Mojžíšek, Moskalová, Nováková, Olšanská, Rybář, Sedláková, Stískal, Svoboda A., Vávra, Veteška, Zedníček.

6: Ambrož P., Bombár, Dedková, Doležel, Felix, Gabajová, Henzl, Jalůvka, Kolarczyková, Kosková, Mastej, Novotný Jindřich, Přikryl, Rolčíková, Sítek, Spálenka, Varjan.

5: Černák, Dvorník, Gizický, Goldefus, Krajči, Los, Nezval, Plachý, Rejman, Růžička V., Ticha, Zelíková, Žmolová.

Další řešitelé mají 4 a méně bodů.

Na závěr soutěže bylo vylosováno 5 soutěžících, kteří zaslali řešení alespoň osmi křížovek. Ti obdrží částku 300,- Kč. Jsou to: Andrea Skřivanová (Praha), Vladimír Hrdina (Brno), Bohumil Korčák (Prostějov), Helena Kolářová (Blansko) a Věra Balátová (Suchdol nad Lužnicí). Blahopřejeme!

Zdeněk Chromý

 


KONEČNÉ VÝSLEDKY KŘÍŽOVKÁŘSKÉHO DESETIBOJE 2020

Všech deset kol letošního Křížovkářského desetiboje zvládlo zcela bez chyby 82 luštitelů. Alespoň pět bodovaných správných řešení má na svém kontě 246 soutěžících z celkového počtu 294 účastníků. Díky patří všem, kteří vytrvali až do konce, všem, kteří se snažili bojovat a nevzdali se, i když nějakou tu chybičku udělali. Však také za těch deset ročníků, co Křížovkářský desetiboj trvá, je vidět, jak se řada řešitelů zlepšuje, a to je moc dobře. Proto se s vámi všemi a mnohými dalšími těší na shledanou v novém ročníku 2021 autor Zdeněk Chromý.

 

10 správně vyřešených křížovek: Ambrož G. (ŽÁČEK), Bada, Bezděk, Bonaventura D., Borkovský, Brož, Břečka, Bulín, Cenek (JC), Čech, Čenovský, Dedera, Dedková, Drdel, Elefant, Feler, Fišbach, Gášek, Gašparín, Glogar, Hloušek, Husar, Ivánek Josef, Janek, Járová, Jenerál, Kašpar, Kmoščák, Koňák, Konečná, Kopřiva, Korčák, Koreneková, Kotoulková, Kožušník, Kučavová, Kyncl, Lesný, Lustyková, Macků, Mach Z., Matějka, Moskalová, Nack, Nitra, Novák Robert, Ota, Paďour, Pešta, Plachý, Pláňava, Platzner, Prošek, Roemer, Růčka, Rybář, Ryška, Sebera, Spáčil J., Sršeň, Stískal, Stoklasa, Struňák, Sýkora B., Štefek, Švarcová, Tileš, Tomášková, Tůma, Urbanczyk, Vacek V., Vacková, Valkus, Vašinka, Vojník, Vrtěna, Vybíhal, Vyskočil, Wasserburger, Widla, Zedníček, Zelený.

 

9 správně vyřešených křížovek: Autrata (AUDY), Baťalík, Bednarski, Bonaventura Š., Crhánová, Cuc, Gütler, Hladký, Hrdina V., Jakubček, Judas, Kajzrlík, Kokeš, Kučírek, Lukovský, Makovník, Malý J., Matásek, Matoušek, Motyčková, Nedvěd, Olšanská, Olyšar, Polcar, Samec, Sklenka, Sochová, Svoboda M., Sýkora J., Šebesta, Šilar, Šimek, Štusková, Šuňavec, Švančar, Turek J., Urbášková (BAŠKA), Veyr, Vidlář, Vonka, Zámečník, Zelíková, Zvolánek, Žebrok.

 

8 správně vyřešených křížovek: Auterský, Bednář, Běhounek, Fládr, Gregor, Gulová, Hrušková, Juroszek, Kadlec, Kmoch, Kolář, Krajči, Kunst, Lukeš, Mareš, Marková Jana (Hlinsko), Opršal, Petřík, Rosa, Rusá, Skřivanová, Slezák, Smolová, Škvrnová, Švub, Turek M., Urbánková, Vítková, Voborová, Vojtěch, Wohlmuth.

 

7 správně vyřešených křížovek: Alka, Boháčová, Borovský, Brychtová, Černý, Eliáš, Felix, Gabajová, Havel, Henc, Holý, Hřídel, Chylová, Kabátková, Kadlecová, Kala, Konečný Josef, Kopáček, Kronus, Landa, Langr, Lepka, Maršál, Martynková, Musil, Nováková, Novotný J., Pluhař, Procházka A., Průšová, Říha, Salavec, Sedlatý, Šelemberková, Štohanzl, Tománek, Varšaník, Vebrová, Veteška, Volf, Werner.

 

6 správně vyřešených křížovek: Ambrož P., Bombár, Dvořák J., Gartšík, Gizický, Hemplová, Kaipr, Kolarczyková, Kolářová, Kůs, Lajksnerová, Láník, Marhoul, Mastej, Mraček, Pejšová, Petras, Přikryl, Sedláková, Spálenka, Svoboda A., Šust, Tatranský, Vašek, Vávra.

 

5 správně vyřešených křížovek: Adamčík Josef, Berglová, Bláha, Braha, Fojta, Fronk, Hanák, Henzl, Chytil, Klimentová, Klusková, Kocáb, Kosková, Kratochvíl P., Kratochvíl S., Krejčíř, Kudrnáč, Los, Nezval, Rolčíková, Svobodová, Varjan, Žmolová.

Další řešitelé již mají méně než 5 správně vyřešených křížovek.

 

Podle propozic bylo vylosováno pět řešitelů z těch, kteří se zúčastnili alespoň osmi kol soutěže, a obdrží 300 Kč. Jsou to: Pavel Judas (Hrušovany u Brna), Helena Kolářová (Blansko), Jaroslav Kyncl (Hlinsko), Miloslava Lajksnerová (Kolín) a Vladimír Veyr (Červený Kostelec).

 

Zdeněk Chromý


KONEČNÉ VÝSLEDKY KŘÍŽOVKÁŘSKÉHO DESETIBOJE 2019

Do letošního ročníku Křížovkářského desetiboje se zapojilo 313 soutěžících, což je absolutní rekord! Magická hranice 300 padla. Všech deset křížovek vyřešilo správně 47 řešitelů. Ti, kteří chybovali, však nemusí být zklamáni, vždyť získali řadu zkušeností a nepochybně zapracovali na zlepšování svých křížovkářských schopností. Autorem všech soutěžních křížovek byl Zdeněk Chromý, který děkuje za všechna milá slova připojená k vašim řešením a který se těší na shledání v dalším ročníku Křížovkářského desetiboje.

 

10 správně vyřešených křížovek: Autrata (AUDY), Bezděk, Borkovský, Brož, Bulín, Čech, Drdel, Fišbach, Gašparín, Glogar, Hrdina V., Husar, Ivánek Josef, Kabátková, Kadlec, Kadlecová, Kmoščák, Korčák, Kučavová, Kyncl, Lukovský, Macků, Mach Z., Moskalová, Olšanská, Olyšar, Ota, Pešta, Prošek, Průšová, Rosa, Rusá, Rybář, Samec, Sebera, Skoupý, Sršeň, Sýkora B., Sýkora J., Štefek, Vacek A., Voborová, Vojník, Vojtěch, Vyskočil, Wasserburger, Zvolánek. – 9 správně vyřešených křížovek: Ambrož G. (EMILIE), Auterský, Bada, Baťalík, Bednarski, Bombár, Bonaventura D., Brychtová, Břečka, Čenovský, Dedera, Dedková, Dymáček, Elefant, Eliáš, Fládr, Gášek, Gregor, Gütler, Henc, Hladký, Hřídel, Ivánek Jiří, Járová, Jenerál, Juroszek, Kašpar, Konečný Josef, Kopřiva, Koreneková, Kožušník, Kučírek, Kunst, Kůs, Lesný, Lustyková, Malčík, Malúšek, Matějka, Nedvěd, Novák R., Paďour, Plachý, Polcar, Sedlatý, Sklenka, Skřivanová, Slezák, Sochová, Spáčil J., Stískal, Struňák, Svoboda M., Šebesta, Škvrnová, Šplíchal, Šust, Švarcová, Tomášková, Tůma, Valkus, Vašinka, Vebrová, Vidlář, Vrtěna, Vybíhal, Widla, Zelený, Žebrok. – 8 správně vyřešených křížovek: Adamčík Josef, Alka, Běhounek, Bonaventura Š., Černý, Gabajová, Hrušková, Jakubček, Judas, Kaipr, Kajzrlík, Kmoch, Kokeš, Konečná, Kummer, Landa, Makovník, Marková J. (Hlinsko), Marková J. (Moravská Třebová), Matoušek, Motyčková, Nitra, Opršal, Pláňava, Růčka, Ryška, Říha, Smolová, Stoklasa, Šilar, Šimek, Štěpková, Štohanzl, Štusková, Šuňavec, Švančar, Tileš, Turek J., Turek M., Urbanczyk, Urbášková (BAŠKA), Vacek V., Vacková, Veyr, Wohlmuth, Zedníček, Zelíková, Zemánková. – 7 správně vyřešených křížovek: Berglová, Crhánová, Cuc, Feler, Gizický, Hanák, Heikenwälder, Holý, Chylová, Kala, Kolářová, Kosková, Kronus, Láník, Lepka, Los, Marhoul, Mastej, Procházka, Přecechtěl, Salavec, Šelemberková, Valášek, Volf, Zámečník. – 6 správně vyřešených křížovek: Balátová, Bednář, Boháčová, Borovský, Dvořák, Ježová, Klimentová, Kopáček, Koukol, Krajči, Langr, Martynková, Matásek, Onderek, Pacejková-Sevo, Pazdera S., Platzner, Přikryl, Švub, Tománek, Varjan, Varšaník, Vítková. – 5 správně vyřešených křížovek: Andrle, Fojta, Fussek, Gulová, Hemplová, Javůrek, Kocáb, Kolarczyková, Kolář, Kratochvíl P., Kratochvíl S., Krejčíř, Kroutil, Kubecová, Kudrnáč, Lajksnerová, Mazáč, Nováková, Petřík, Rolčíková, Sedláková, Spálenka, Svoboda A., Tatranský, Veteška. Následují řešitelé s menším počtem správně vyřešených křížovek.

 

V souladu s propozicemi soutěže (viz Křížovka a hádanka č. 2/2019) budou všem jmenovitě uvedeným účastníkům (členům ČSHAK) přiděleny kvalifikační body; pokud se někteří účastníci teprve hodlají stát členy ČSHAK, budou jim body přiznány zpětně a obdrží (až do vyčerpání zásob) užitečné materiály ČSHAK jako křížovkářské pomůcky, výroční tisky, členské zpravodaje a příležitostné publikace.

 

Na závěr soutěže bylo vylosováno pět řešitelů, kteří se zúčastnili alespoň osmi kol soutěže a kteří obdrží 300 Kč. Jsou to: Antonín Hladký (Hlinsko), Karel Kůs (Černošín), Daniela Martynková (Jihlava), Zdenka Nováková (Brno) a Eva Rolčíková (Ostrava).

 

Zdeněk Chromý

 


KONEČNÉ VÝSLEDKY KŘÍŽOVKÁŘSKÉHO DESETIBOJE 2018

Je konec zápolení, osmý ročník Křížovkářského desetiboje je minulostí. Zapojilo se do něj 293 soutěžících. Z nich (po zápočtu několika zatoulaných řešení) 49 vyřešilo všech deset soutěžních křížovek správně. Uznání však zaslouží všichni, kteří se zapojili a rozhodli se poměřit síly se soupeři i sami se sebou. Mnoho luštitelů se oproti předchozím ročníkům zlepšilo, i když některé křížovky přinášely nejrůznější nástrahy. Autorem všech soutěžních křížovek byl, stejně jako ve všech předchozích ročnících, Zdeněk Chromý. Mnozí luštitelé připojovali ke svým řešením i drobné poznámky, většinou pochvalné a děkovné, což je pro autora velmi povzbuzující a zároveň zavazující. Jsme rádi, že se Křížovkářský desetiboj stal nejmasovější křížovkářskou soutěží u nás, a věříme, že tak to zůstane i v připravovaném ročníku 2019. S radostí sledujeme, jak se mnozí řešitelé v průběhu několika let zlepšili, jak se poučili z chyb a vštípili si zásady správně kontroly svých řešení, jak se nedali odradit dílčím neúspěchem a vytrvali. Doufáme, že tento trend bude pokračovat, a proto se na další ročník a hojnou účast v něm velice těšíme. Všichni soutěžící obdrží kvalifikační body ČSHAK (podle propozic soutěže v KaH č. 2/2018), pokud jsou členy ČSHAK. Nečlenům budou kvalifikační body započítány, pokud se dodatečně rozhodnou do ČSHAK vstoupit.

 

10 správných řešení: Bartůněk P., Bednarski J., Brychtová D., Čech V., Drdel S., Gášek J., Gregor J., Hladký A., Husar I., Ivánek Josef, Járová J., Judas P., Juroszek J., Kadlec J., Kadlecová Z., Kašpar F., Konečný Josef, Kopřiva J., Kožušník M., Krajči S., Kučírek P., Lesný P., Lustyková J., Mach Z., Marková Jana (Moravská Třebová), Nedvěd R., Ota V., Pavelka L., Pazdera S., Plachý B., Prošek J., Průšová A., Rusá D., Rybář P., Samec P., Sebera B., Sochová M., Svoboda M., Sýkora B., Sýkora J., Štusková M., Švarcová M., Turek M., Vidlář P., Voborová V., Vojník D., Wasserburger M., Widla R., Zvolánek J. – 9: Adamčík Josef, Auterský P., Autrata J. (AUDY), Běhounek J., Bezděk K., Bonaventura D., Bonaventura Š., Brož B., Břečka K., Čenovský J., Fišbach M. (MiFi), Glogar V., Gulová I., Gütler J., Heikenwälder A., Henc K., Jakubček I., Jenerál Z., Kaipr V., Konečná S., Kučavová V., Kůs K., Kyncl J., Landa P., Láník V., Lepka K., Lukovský D., Macků P., Malčík A., Malúšek R., Mastej J., Matějka P., Nitra J., Novák R., Olyšar P., Pacejková M., Paďour P., Petřík K., Pláňava E., Platzner I., Polášek L., Procházka A., Růčka J., Sedláková J., Sklenka M., Slezák J., Spáčil J., Sršeň J., Stískal V., Struňák J., Šimek P., Škvrnová A., Švančar V., Tatranský P., Tomášková J., Vacek A., Valkus J., Veyr V., Vojtěch K., Vrtěna J., Vybíhal P., Vyskočil P., Zelený Z., Žebrok P. – 8: Ambrož G. (ŽOK), Ambrož P., Bada P., Baťalík M., Bombár B., Černý O., Dedková I., Dymáček M., Elefant V., Gartšík Š., Ivánek Jiří, Javůrek J., Kabátková P., Kajzrlík M., Kala L., Kolář R., Korčák B., Koreneková L., Kosková S., Kronus Z., Kunst K., Langr Z., Marková Jana (Hlinsko), Martynková D., Moskalová A., Motyčková M. M., Pešta J., Polcar P., Přecechtěl M., Rolčíková E., Rosa P., Ryška J., Skoupý V., Smolová L., Šebesta S., Šelemberková O., Šilar P., Turek J., Vacek V., Vacková J., Vašinka J., Veteška V., Vítková L., Zámečník A. – 7: Andrle I., Balátová V., Boháčová E., Crhánová M., Fojta A., Fussek P., Gabajová B., Gizický D., Hemplová M., Hrdina V., Chylová S., Kmoch L., Kmoščák O., Kokeš R., Kolarczyková V., Kolářová H., Kopáček T., Krumbholz J., Kučera J., Lajksnerová M., Olšanská V., Opršal J., Pech L., Roemer I., Salavec K., Spálenka V., Šplíchal L., Štohanzl J., Urbášková J. (BAŠKA), Valášek L., Varšaník Š., Vebrová I., Volf T., Vonka J., Zedníček E. – 6: Dedera F., Fládr V., Havel J., Kocáb R., Maršál M., Matásek J., Mojžíšek V., Nezval F., Nováková Z., Přidal M., Svoboda A., Svobodová L., Škrobák J., Švec V., Švub S., Tomáš M., Zemánková E. – 5: Braha P., Cuc P., Draslar P., Gašparín P., Hrušková R., Jurajda J., Klimentová V., Klusková J., Kratochvíl P., Krejčíř S., Nejedlý V., Němcová J., Novotná J., Petras M. (eMPe), Tomeček L. Další řešitelé měli 4 a méně správných řešení.

 

Podle propozic bylo na závěr soutěže vylosováno pět řešitelů, kteří se zúčastnili alespoň osmi kol soutěže a kteří obdrží 300 Kč. Jsou to: Vladimír Bláha (Písek), Vlastimil Glogar (Ostrava-Poruba), Svatava Kosková (Moravská Nová Ves), Miroslav Svoboda (Sulice-Hlubočinka) a Ivana Vebrová (Holice). Blahopřejeme!

Zdeněk Chromý


KONEČNÉ VÝSLEDKY KŘÍŽOVKÁŘSKÉHO DESETIBOJE 2017

Do sedmého ročníku Křížovkářského desetiboje se zapojil rekordní počet 289 soutěžících. Ne všichni však vydrželi až do konce, někteří to jen zkusili, jiní zapomínali svá řešení posílat, ale ukázalo se, že Křížovkářský desetiboj díky postupně se zvyšující náročnosti křížovek (a poslední křížovka opravdu náročná byla, neboť v ní chybovali i ti, kteří až dosud zvládli předchozích devět kol bez chyby) zaujal. Svědčí o tom také velký počet kladných ohlasů, díků a hřejivých slov, které autora všech kol Zdeňka Chromého zavazují i do dalších ročníků. Za všechny dopisy a maily děkujeme. Všemi deseti koly prošlo bez ztráty kytičky 84 luštitelů, je potěšitelné, že 5 a více správných řešení poslalo 227 soutěžících. Podle propozic soutěže v KaH č. 2/2017 získají členové ČSHAK kvalifikační body (a to nejen vítězové), případně i výkonnostní třídy, a ti, kteří se členy ČSHAK teprve rozhodnou stát, získají tyto body (i za předchozí ročníky) dodatečně. Děkujeme všem za účast v soutěži a těšíme se na shledání v roce 2018. Současně doufáme, že soutěž přiláká i další účastníky, kteří si budou chtít otestovat své křížovkářské schopnosti a změřit síly s ostatními.

10 správných řešení: Auterský P., Brož B., Břečka K., Cenek J., Fládr V., Gášek J., Gašparín P., Glogar V., Hájiček M., Hloušek K., Hronek J., Husar I., Ivánek Josef, Jakubček I., Járová J., Jenerál Z., Judas P., Juroszek J., Kala L., Kamenický J., Kašpar F., Kmoščák O., Konečná S., Kopřiva J., Korčák B., Koreneková L., Krajči S., Kratochvíl P., Kratochvíl S., Křepela K., Kučavová V., Kunst K., Langr Z., Lustyková J., Macků P., Mach Z., Makovník J., Malúšek R., Matějka P., Nedvěd R., Nitra J., Olyšar P., Ota V., Pešta J., Plachý B., Pláňava E., Procházka A., Prošek J., Růčka J., Rybář P., Samec P., Sebera B., Sedlatý Z., Sochová M., Spáčil J., Sršeň J., Struňák J., Sýkora B., Sýkora J., Šebesta S., Šilar P., Škvrnová A., Štohanzl J., Štusková M., Šuňavec I., Švarcová M., Tomášková J., Turek M., Vacek V., Vacková J., Valeš V., Valkus J., Vašinka J., Vidlář P., Voborová V., Vojník D., Volf T., Vrtěna J., Vybíhal P., Vyskočil P., Widla R., Zelený Z., Zvolánek J., Žebrok P. – 9: Adamčík Josef, Ambrož (ŽOK), Bada P., Bartůněk P., Baťalík M., Bednarski J., Běhounek J., Bezděk K., Bombár B., Bonaventura Š., Brychtová D., Čech V., Čenovský (ČENDA), Dedera F., Dedková I., Drdel S., Elefant V., Fišbach (MiFi), Gartšík Š., Gulová I., Gütler J., Heikenwälder A., Hemplová M., Henc K., Hladký A., Hrdina V., Hřídel V., Ivánek Jiří, Kadlec J., Kadlecová Z., Kaipr V., Kajzrlík M., Kolářová H., Kolomazník P., Konečný Josef, Kožušník M., Krejčíř S., Kučírek P., Kůs K., Lesný P., Malčík A., Maršál M., Novák R., Pacejková M., Pavelka L., Platzner I., Průšová A., Rolčíková E., Ryška J., Sklenka M., Stískal V., Šimek P., Švub S., Tileš Š., Turek J., Urbánková M., Vacek A., Veyr V., Wasserburger M., Zedníček E. – 8: Autrata (AUDY), Cuc P., Gabajová B., Jurajda J., Kosková S., Lajksnerová M., Lukovský D., Marková Jana (Hlinsko), Marková Jana (Moravská Třebová), Mastej J., Přecechtěl M., Rusá D., Salavec K., Skoupý V., Slezáková D., Smolová L., Šelemberková O., Šust A., Švančar V., Urbášková (BAŠKA), Valášek L., Vebrová I., Vojtěch K., Zámečník A. – 7: Balátová V., Dymáček M., Fojta A., Fussek P., Gizický D., Gregor J., Klimentová V., Kokeš M., Kyncl J., Lepka K., Martynková D., Minaříček J., Moskalová A., Motyčková M. M., Nejedlý V., Nováková Z., Opršal J., Pech L., Petras (eMPe), Polcar P., Slezák J., Stehnová B., Stoklasa J., Svoboda A., Šplíchal L., Veteška V. – 6: Andrle I., Boháčová E., Braha P., Čižmár J., Javůrek J., Klusková J., Kocáb R., Kolář R., Krumbholz J., Láník V., Marhoul S., Pryč J., Říha A., Semančíková E., Škrobák J., Švec V., Tomáš M., Varšaník Š., Vítková L., Zemánková E. – 5: Benešová J., Černý O., Dvořák J., Haralík P., Janků V., Kudrnáč M., Landa P., Nack P., Navrátil Jiří (Brno), Nezval F., Pazdera S., Sedláková J., Šlagorová Z. Další řešitelé získali 4 a méně bodů.

Na závěr soutěže bylo vylosováno pět řešitelů, kteří se zúčastnili alespoň osmi kol. Tito řešitelé obdrží odměnu 300 Kč. Jsou to: Karel Kunst z Jihlavy, Jarmila Tomášková z Třince, Petr Žebrok z Karviné, Helena Kolářová z Blanska a Jiří Hronek z Mostu. Blahopřejeme!

Zdeněk Chromý


KONEČNÉ VÝSLEDKY KŘÍŽOVKÁŘSKÉHO DESETIBOJE 2016

Celkem se do letošního ročníku Křížovkářského desetiboje zapojil rekordní počet 283 řešitelů. Ne všichni však vydrželi až do konce. O to víc je třeba ocenit všechny ty, kteří to dokázali, mnohdy i za cenu bodových ztrát. Autorem všech soutěžních křížovek byl Zdeněk Chromý, autor děkuje touto cestou za spousty dopisů, milých slov a ocenění, která ho zavazují k další práci na přípravě nového ročníku 2017, a se všemi z vás (snad i mnohými dalšími) se těší v příštím roce na shledanou.

10 správných řešení: Ambrož G. (BLÁŽA), Bada P., Bartůněk P., Bednarski J., Borkovský L., Brož B., Brychtová D., Cenek J., Cuc P., Čech V., Dedková I., Drdel S., Dymáček M., Fišbach M. (MiFi), Gašparín P., Glogar V., Hájiček M., Heikenwälder A., Hloušek K., Husar I., Ivánek Josef, Járová J., Jenerál Z., Judas P., Kaipr V., Kmoščák O., Krajči S., Křepela K., Kučavová V., Lesný P., Lukovský D., Lustyková J., Macků P., Mach Z., Malúšek R., Minaříček J., Nack P., Navrátil Jiří (Brno), Olyšar P., Pavelka L., Pech L., Pešta J., Pláňava E., Polcar P., Prošek J., Průšová A., Rusá D., Ryška J., Samec P., Sebera B., Sklenka M., Spáčil J., Stoklasa J., Struňák J., Sýkora B., Šplíchal L., Šust A., Švarcová M., Švub S., Vašinka J., Vidlář P., Voborová V., Vojník D., Vrtěna J., Vybíhal P., Vyskočil P., Wasserburger M., Widla R. – 9: Baťalík M., Bezděk K., Čenovský J. (ČENDA), Čížek V., Dedera F., Elefant V., Gášek J., Gulová I., Gütler J., Haralík P., Kadlec J., Kadlecová Z., Kajzrlík M., Kašpar F., Kokeš M., Konečná S., Kopřiva J., Kosková S., Langr Z., Láník V., Malčík A., Mojžíšek V., Motyčková M. M., Nitra J., Pazdera S., Plachý B., Přecechtěl M., Růčka J., Růžička A., Růžička V., Skoupý V., Sochová M., Sršeň J., Stískal V., Svoboda M., Šebesta S., Štusková M., Tileš Š., Tomášková J., Vacek A., Vacek V., Vacková J., Valkus J., Vebrová I., Veyr V., Zelený Z., Zvolánek J. – 8: Autrata J. (AUDY), Běhounek J., Červeňáková M. (MARJÁNKA), Fládr V., Fojta A., Gabajová B., Hladký A., Hrdina V., Hronek J., Juroszek J., Kolářová H., Kožušník M., Kunst K., Kyncl J., Lajksnerová M., Lepka K., Marková Jana (Hlinsko), Marková Jana (Moravská Třebová), Maršál M., Novák R., Onderek J., Pacejková M., Platzner I., Salavec K., Semančíková E., Slezák J., Smolová L., Šilar P., Švec V., Urbášková J. (BAŠKA), Valeš V., Žebrok P. – 7: Auterský P., Balátová V., Boháčová E., Bombár B., Bonaventura Š., Černý O., Fussek P., Gartšík Š., Hřídel V., Janků V., Kolář R., Konečný Josef, Krumbholz J., Landa P., Nováková Z., Novotný Jindřich, Opršal J., Pánková V., Pejšová K., Procházka A., Rybář A., Sedlatý Z., Spálenka V., Šimek P., Škvrnová A., Šlagorová Z., Šotolová E., Štohanzl J., Šuňavec I., Urbánková M., Valášek L., Vojtěch K. – 6: Adamčík Josef, Černohorský J., Gregor J., Hanák I., Havel J., Hrdina J., Chromcová E., Ivánek Jiří, Juráň R., Kala L., Kamenický J., Kučírek P., Kudrnáč M., Mareš T., Paďour P., Petras M. (eMPe), Platková M., Pluhař P., Pryč J., Přidal M., Říha A., Sedláková J., Svoboda A., Šebek J., Štěpková A., Švančar V., Varšaník Š., Vašata J. – 5: Babická B., Babor J., Gizický D., Grossmann Z., Janek D., Javůrek J., Jeřábek K., Klimentová V., Kocáb R., Kratochvíl P., Kratochvíl S., Mastej J., Nejedlý V., Petřík K., Potyš D., Rosa P., Šelemberková O., Tesař J., Tomáš M., Václavová J. (JIVA), Veteška V., Volf T., Zámečník A. a další řešitelé s menším počtem pomocných bodů.

Připomínáme, že podle propozic soutěže v KaH č. 2/2016 se již za 5 správných řešení udělují kvalifikační body.

Na závěr soutěže bylo vylosováno pět řešitelů, kteří zaslali alespoň osm kol soutěže. Všem bude posláno 300 Kč. Jsou to: Petr Šilar z Lanškrouna, Soňa Konečná z Krakovce, Zdeněk Langr z Příbrami, Vlastimil Švec z Liberce a Martina Štusková z Kopřivnice. Blahopřejeme!

Zdeněk Chromý


KONEČNÉ VÝSLEDKY KŘÍŽOVKÁŘSKÉHO DESETIBOJE 2015

Milí přátelé, 5. ročník Křížovkářského desetiboje je již minulostí. Zapojilo se do něj celkem 270 soutěžících z České a Slovenské republiky, což je přesně stejný počet jako v předchozím ročníku. Rekord je tak vyrovnán, nikoli však překonán. Proto věříme, že v roce 2016 se počet řešitelů ještě zvýší. Podle propozic soutěže (viz KaH č. 2/2015) již za 5 správně vyřešených kol mohou někteří řešitelé (jsou-li členy SČHAK nebo pokud se jimi stanou) získat kvalifikační bod, který je prvním krokem pro získání výkonnostní třídy v řešení křížovek. A takovou známkou se opravdu nemůže pochlubit každý křížovkář. Mnozí křížovkáři se na vlastní kůži přesvědčili, že vyluštit deset soutěžních křížovek za sebou zcela bez chyby není lehký úkol. Proto všem, co to dokázali, patří velké uznání. To si ale zaslouží i všichni ti, kteří vydrželi až do konce, i ti, kteří se do soutěže zapojili.

Po 10. kole má plný počet 10 správně vyřešených křížovek celkem 58 soutěžících. Jsou to: AUDY (Autrata J.), Bada P., Bartůněk P., Bednarski J., Běhounek J., BLÁŽA (Ambrož G.), Borkovský L., Cenek J., Dedera F., Drdel S., Dymáček M., Fišbach M., Fojta A., Gášek J., Gašparín P., Glogar V., Gütler J., Hladký A., Hloušek K., Husar I., Ivánek J., Járová J., Jenerál Z., Judas P., Kajzrlík M., Konečná S., Kopřiva J., Kožušník M., Krajči S., Křepela K., Kučavová V., Mach Z., Nitra J., Novák R., Pavelka L., Plachý B., Pláňava E., Prošek J., Růčka J., Rusá D., Rybář P., Sedláček K., Skoupý V., Sochová M., Struňák J., Sýkora B., Škarýd Z., Štusková M., Švarcová M., Tomášková J., Valeš V., Valkus J., Vebrová I., Vidlář P., Vojník D., Vrtěna J., Vybíhal P., Zelený Z. – 9 správných řešení: Baťalík M., Bombár B., Bonaventura Š., Brož B., Brychtová D., ČENDA (Čenovský J.), Černohorský J., DRÁČEK (Juráň R.), Grossmann Z., Gulová I., Hájiček M., JIVA (Václavová J.), Juráňová Z., Kala L., Kašpar F., Kokeš M., Kolářová H., Krejčíř S., Kyncl J., Landa P., Lukovský D., Lustyková J., Malúšek R., Pešta J., Platzner I., Přecechtěl M., Růžička A., Salavec K., Samec P., Sebera B., Sklenka M., Spáčil J., Sršeň J., Stískal V., Šebesta S., Šilar P., Štohanzl J., Švub S., Vacek V., Vacková J., Veyr V., Voborová V., Vojtěch K., Vyskočil P., Wasserburger M., Widla R., Wohlmuth A., Zedníček E., Žebrok P. – 8: Bezděk K., Čech V., Dedková I., Draslar P., Gabajová B., Gartšík Š., Haralík P., Houšková L., Hronek J., Hřídel V., Juroszek J., Kadlec J., Kadlecová Z., Kaipr V., Kmoščák O., Korčák B., Kratochvíl P., Kratochvíl S., Kučera J., Lajksnerová M., Langr Z., Lesný P., Macků P., Malčík A., Malý R., MARJÁNKA (Červeňáková M.), Marková J., Motyčková M. M., Nováková Z., Olyšar P., Pazdera M., Pazdera S., Procházka A., Šotolová E., Urbánková M., Vacek A., Vašinka J., VJ (Vlášek J.), Zámečník A., Žilková H. – 7: Adamčík J., Balátová V., BAŠKA (Urbášková J.), Boháčová E., Cuc P., Heikenwälder A., Kučírek P., Lepka K., MAGGIE (Pastorčáková M.), Mastej J., Minaříček J., Novotný J., Opršal J., Paďour P., Pluhař P., Procházková H., Pryč J., Richter R., Sedlatý Z., Semančíková E., Smolová L., Stoklasa J., Šplíchal L., Tileš Š., Varšaník Š., Vašata S. st. – 6: Auterský P., Berglová A., Bičík A., Holeček V., Kolář R., Krumbholz J., Láník V., Marek M., Maršál M., Pech L., Potyš D., Ryška J., Spálenka V., Švancar V., Veteška V., Vinklátová J., Vítková L., Worek O. – 5: Andrle I., Gebauerová J., Jeřábek K., Kosková S., Koukol A., Kunst K., Kvěch L., Los J., Mazáč J., Mojžíšek V., Pokorný V., Rolčíková E., RYBKA (Brázdová H.), Říha A., Svoboda A., Šebek J., Šelemberková O., Šípková J., Škvrnová A., Šlagorová Z., Šust A., Šustr M., Švec V., Volf T. Další řešitelé již mají menší počet pomocných bodů.

Podle propozic soutěže bylo po 10. kole vylosováno 5 řešitelů, kteří se zúčastnili alespoň 8 kol. Výherci získají finanční odměny 300 Kč. Jsou to: Vladimír Henzl (Praha), Zdeněk Langr (Příbram), Jiří Pešta (Jablonec nad Nisou), Libuše Smolová (Cheb), Emilie Šotolová (Kolín). Blahopřejeme!

V lednu 2016 se s vámi všemi a snad i s mnohými dalšími luštiteli těší na křížovkářské setkání autor Křížovkářského desetiboje Zdeněk Chromý a redakce časopisu Křížovka a hádanka.


KONEČNÉ VÝSLEDKY KŘÍŽOVKÁŘSKÉHO DESETIBOJE 2014

Do 4. ročníku Křížovkářského desetiboje se v průběhu roku zapojilo rekordních 270 soutěžících. Klobouk dolů před všemi, kteří vydrželi.

Po závěrečném kole Křížovkářského desetiboje mělo 10 správných řešení celkem 56 soutěžících. Jsou to: Bednarski J., Borkovský L., Brož B., Čech V., ČENDA, Drdel S., Dymáček M., Fišbach M., Glogar V., Hájiček M., Husar I., Járová J., Judas P., Kadlec J., Kašpar F., Kočí S., Kopřiva J., Krajči S., Křepela K., Kučavová V., Kučírek P., Kvěch L., Kyncl J., Mach Z., Malúšek R., Malý R., Paďour P., Pavelka L., Pazdera M., Pláňava E., Prošek J., Rybář P., Říha A., Samec P., Sebera B., Sklenka M., Skoupý V., Sochová M., Sršeň J., Stískal V., Struňák J., Svoboda M., Sýkora B., Štusková M., Trnečková O., Vacek A., Vacek V., Vacková J., Valeš V., Vidlář P., VJ, Vojník D., Vrtěna J., Vybíhal P., Wasserburger M., Widla R. – 9: Adamčík Josef, Auterský P., Bada P., Běhounek J., Bezděk K., Bombár B., Cuc P., Černohorský J., Dedková I., Gášek J., Gebauerová J., Grossmann Z., Haralík P., Heikenwälder A., Hladký A., Hrušková R., Ivánek J., Jenerál Z., JIVA, Kadlecová Z., Konečná S., Korčák B., Kožušník M., Láník V., Macků P., Malčík A., Minaříček J., Nitra J., Novák R., Plachý B., Platková M., Platzner I., Pokorný V., Růčka J., Růžička A., Ryška J., Sedláček K., Stoklasa J., Šebesta S., Škvrnová A., Štohanzl J., Švančar V., Trnečka J., Turek J., Urbánková M., Valíček P., Valkus J., Vašinka J., Vyskočil P., Zelený Z. – 8: Bartůněk P., BLÁŽA, Brychtová D., Dedera F., Fojta A., Gabajová B., Gartšík Š., Gregor J., Hronek J., Janošík R., Juroszek J., Kaipr V., Kajzrlík M., Korvas P., Kratochvíl P., Kratochvíl S., Krumbholz J., Kunst K., Lajksnerová M., Lesný P., Lukovský D., Lustyková J., MARJÁNKA, Mazáč J., Nejedlý V., Olyšar P., Opršal J., Pech L., Rusá D., Sedlatý Z., Spáčil J., Šplíchal L., Švec V., Švub S., Tomeček L., Tydlačka K., Voborová V., Wohlmuth A., Zedníček E. – 7: Autrata J., Bonaventura Š., Gütler J., Javůrek J., Kala L., Kokeš M., Landa P., Mareš T., Marková J., Maršál M., Mastej J., Motyčková M. M., Přecechtěl M., Spálenka V., Šelemberková O., Toman V., Urbášková J., Vítková L., Žalmánková J. – 6: Ambrož P., Balátová V., Fussek P., Gulová I., Hemplová M., Hřídel V., Husár P., Jalůvka R., Klimentová V., Kolarczyková V., Kolářová H., Kučera J., Kudrnáč M., Lacko D., Langr Z., Matásek J., Novotný J., Pešta J., Potyš J., Skácel M., Smolová L., Varšaník Š., Veyr V., Vinklátová J., Volf T., Worek O. – 5: Bičík A., Bubeníček A., Čočková B., Draslar P., Havel J., Houšková L., Kott V., Lepka K., Melichárek M., Nováková Z., Pazdera S., Salavec K., Semančíková E., Sluková Z., Svoboda A., Šlagorová Z., Tobola V., Turek M., Vašata J. st., Vojtěch K., Zámečník A. Následují řešitelé s méně správnými řešeními.

Úspěšným řešitelům budou přiděleny kvalifikační body podle propozic soutěže (viz KaH č. 2/2014). Na závěr soutěže bylo vylosováno 5 řešitelů, kteří absolvovali nejméně 8 kol. Obdrží finanční odměnu 300 Kč. Jsou to: Soňa Konečná, Krakovec; Olga Šelemberková, Mladá Boleslav; Vlastimil Láník, Unhošť; František Úředníček, Ostrava-Zábřeh; Eliška Semančíková, Krnov. Výhercům blahopřejeme! Současně děkujeme všem, kteří se letošního Křížovkářského desetiboje zúčastnili, a zvláště pak těm, kteří vydrželi až do úplného konce.


KONEČNÉ VÝSLEDKY KŘÍŽOVKÁŘSKÉHO DESETIBOJE 2013

Křížovkářský desetiboj 2013 skončil. Řešili jste 10 křížovek, jejichž autorem byl Zdeněk Chromý. Do letošního ročníku se zapojilo celkem 260 soutěžících, což je velmi potěšitelné a zavazující. Je třeba vyslovit díky všem, kteří to zkusili, a všem, kteří vytrvali až do konce. Všech 10 soutěžních křížovek letošního Křížovkářského desetiboje vyluštilo správně 39 řešitelů. Jsou to: Bada P., Bednarski J., Drdel S., Glogar V., Hájiček M., Heikenwälder A., Hladký A., Husar I., Ivánek J., Járová J., Jenerál Z., Juráň R., JV, Kopřiva J., Kožušník M., Kroulíková H., Kučavová V., Lustyková J., Macků P., Mach Z., Melichárek M., MILANA, Novák R., Paďour P., Platzner I., Přecechtěl M., Růžička A., Rybář P., Sedláček K., Skácel M., Sršeň J., Stískal V., Tydlačka K., Vagaiová D., Valeš V., Vidlář P., Vojník D., Vrtěna J., Widla R. – 9 správných řešení: Adamčík Josef, Auterský P., Bombár B., Brož B., Cuc P., Černohorský J., Dymáček M., Filadelfi I., Gebauerová J., Janošík R., Judas P., Kadlec J., Kadlecová Z., Kajzrlík M., Konečná S., Lesný P., Malúšek R., MiFi, Minaříček J., Olyšar P., Pavelka L., Plachý B., Pláňava E., Prošek J., Samec P., Sebera B., Spálenka V., Stoklasa J., Struňák J., Svoboda M., Sýkora B., Šebesta S., Šípková J., Trnečka J., Turek J., Urbánková M., Vacek A., Vašinka J., Vybíhal P., Vyskočil P. – 8 správných řešení: Bezděk K., Bonaventura Š., Čech V., ČENDA, Dedera F., Gášek J., Haralík P., Jalůvka R., JIVA, Juroszek J., Kašpar F., Kočí S., Korčák B., Kunst K., Kvěch L., Lajksnerová M., Malý R., MARJÁNKA, Maršál M., Říha A., Salavec K., Sedlatý Z., Spáčil J., Štohanzl J., Štusková M., Švub S., Trnečková O., Vacek V., Vacková J., Veyr V. – 7 správných řešení: Ambrož G., Autrata J., Brychtová D., Houšková L., Kaipr V., Kokeš M., Korvas P., Kovářová I., Kratochvíl P., Kratochvíl S., Kučera J., Kučírek P., Lacko D., Landa P., Lukovský D., Malý A., Mareš T., Marková J. (Hlinsko), Motyčková M. M., Nitra J., Pech L., Platková M., Pokorný V., Potyš D., Růčka J., Rusá D., Ryška J., Sklenka M., Šplíchal L., Toman V., Vítková L., Vojtěch K., Zámečník A., Zelený Z. – 6 správných řešení: BAŠKA, Dedková I., Fojta A., Gabajová B., Grossmann Z., Hroz M., JAKY, Kala L., Kolarczyková V., Kolář R., Kolářová H., Křepela K., Langr Z., Malčík A., Michalkovič J., Mojžíšek V., Müller Z., Nejedlý V., Skoupý V., Svoboda A., Šikula R., Štěpková A., Wohlmuth A. – 5 správných řešení: Babická B., Havel J., Hojer V., Hřídel V., Kadlečík P., Klimentová V., Kolář J., Kudrnáč M., Malinka Z., Mastej J., Mazáč J., Němý J., Opršal J., Pazdera M., Šelemberková O., Šimek P., Škvrnová A., Tomášková J. Uznání zaslouží také všichni ostatní řešitelé, kteří vytrvali až do konce i s vědomím, že nemohou dosáhnout na kvalifikační body.

Na shledanou u příštího ročníku Křížovkářského desetiboje.                                                                                            Zdeněk Chromý


KONEČNÉ VÝSLEDKY KŘÍŽOVKÁŘSKÉHO DESETIBOJE 2012

Do letošního ročníku Křížovkářského desetiboje se zapojilo celkem 260 luštitelů. Všech 10 kol křížovkářského desetiboje 2012 vyřešilo správně – komu čest, tomu čest – celkem 41 soutěžících: Bada P., Bednarski J., Bezděk K., Brož B., Cuc P., Čížek O., Gášek J., Gebauerová J., Grossmann Z., Hájiček M., Husar I., Ivánek J., Járová J., Kočí S., Kopřiva J., Kovářová I., Kvěch L., Makovník Ján JUNIOR, Minaříček J., MIWA, Navrátil Jiří (Brno), Paďour P, Pavelka, L., Pazdera M., Platková M., Platzner I., Rybář P., Říha A., Sršeň J., Sýkora B., Šebesta S., Šuňavec I., Vacek A., Vacek V., Valeš V., Vidlář P., Vojník D., Vrtěna J., Vybíhal P., Widla R., Zelený Z. – 9 správných řešení: BARČA, BAŠKA, BLÁŽA, Bombár B., Budík J., Čech V., Dymáček M., Glogar V., Janošík R., Jenerál Z., Judas P., Kajzrlík M., Kožušník M., Kroulíková H., Křepela K., Kučavová V., Lesný P., Lustyková J., Macků P., Mach Z., Růžička A., Stoklasa J., Svoboda M., Vacková J., Vojtěch K., Vyskočil P. – 8 správných řešení: Dedera F., Dedková I., Drdel S., Filadelfi I., Fojta A., Gabajová B., Gonda L., Heikenwälder A., Hroz M., JAKY, Kašpar F., Kašpar V., Kozák K., Makovník Ján st., Malúšek R., Malý R., MARJÁNKA, Maršál M., Melichárek M., Mojžíšek V., Pech L., Pláňava E., Přecechtěl M., Růčka J., Salavec K., Samuelová G., Stískal V., Struňák J., Veyr V. – 7 správných řešení: Auterský P., Autrata J., Haralík P., Hladký A., Hořejší J., Juráň R., JV, Kykrychová H., Lacko D., Lajksnerová M., Landa P., Langr Z., Malý A., Marešková J., Nitra J., Novák R., Ryška J., Škarýd Z., Štusková M., Švub S., Toman V., Turek Ján, Urbánková M., Vagaiová D. – 6 správných řešení: ČENDA, Dostál V., Hronek J., JIVA, Kadlec J., Kaipr V., Kolář R., Korčák B., Korvas P., Kratochvíl P., Kratochvíl S., Kučírek P., Mareš T., Marková J., Mazáč J., Potyš D., Spáčil J., Spálenka V., Škvrnová A., Tydlačka K., Vašinka J., Wohlmuth A. – 5 správných řešení: Adamčík Josef, Bartůněk P., Černohorský J., Fuksová M., Havel J., Hojer V., Hřídel V., Juroszek J., Kala L., Krumbholz J., Mastej J., Motyčková M. M., Novotný J., Olyšar P., Rusá D., Souček L., Stříhavka V., Šelemberková O., Šípková J., Trnečková O., Vašata J. st., Volf T., Zámečník A. Další soutěžící získali 4 a méně pomocných bodů, což je na druhé straně dobrá výzva, aby nevynechali příští ročník křížovkářského desetiboje a pokusili se svůj výsledek překonat.

Klobouk dolů před všemi, co vydrželi až do cíle. Není vůbec lehké vyřešit zcela správně a kompletně řadu křížovek za sebou. Účastníci obdrží kvalifikační body podle propozic soutěže a Kvalifikačního řádu SČHAK, ale jen ti, kteří jsou členy SČHAK, nebo se jimi stanou. Ne každý křížovkář se může pochlubit tím, že má udělenu některou výkonnostní třídu v řešení křížovek.

(cr)