Nolčova křížovkářská maturita 2013

HISTORIE GRAFICKÉ TECHNIKY

5. KOLO

Tématem posledního kola letošní NKM je (1) zvaná (2). Velkou  oblibu mezi umělci – grafiky měl (2 + 3 + 4), kde se (5) vytvářela pomocí nástroje, zvaného (6+7). Pro tento způsob se aplikují kovové, např. měděné, (8), (9) nebo zinkové (10). Pro nanášení a úpravu krytu se používají různé pomůcky, např.(11 + 12), (13), (14), malá ocelová kulička, zvaná (15)  atd. Případné (16) chybně vyrytých míst se provádí štětcem namočeným v tekutém krytu. Pro finální operaci (17 + 18) měděné nebo (8 + 10) se často aplikuje (19), které tvoří (20) a (21 + 22). Zrnkový (2) se vžitým italským názvem (23) je často označován jako (24) nebo (25 + 26). Metoda (27) je založená na objevu nerozpustnosti osvětlené chromované želatiny ve vodě. Na závěr si připomene pojem (28), jejíž původ sahá již do dob pradávných, dnes se s ní můžeme setkat u řady uměleckých děl, plakátů…

Obrazec křížovky tvoří segment z díla (29), jehož autorem je (30 + 31).

 

NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

nesouměrná střídavá polomozaiková a souměrná shluková mozaiková dokreslovka.

Použité typy políček:

Skryté tajenky nebo jejich části: (4), (6), (6), (8), (5 4). Vaším úkolem bude přiřadit k 31 tajenkovým výrazům správný text. V křížovce jsou tajenkové výrazy označeny ??? nebo jsou skryté.

VODOROVNĚ: A. Pseudonym slovenského kameramana; mikroorganismus. - B. Zpívaná melodie (slovensky); korejské sídlo; pohnutí. - C. Druh židle; druh energie. - D. Týkající se části muslimského domu; šedomodré; léčivá hlíza některých orchidejí. - E. Cizokrajná rostlina; neurčité; severogermánský skřítek; běžná. - F. Obyvatelé Mongolska; část opevnění; ekonomicky nezávislý. - G. ???; veliký (z řečtiny); kousky; pojednání; jemně vnukat. - H. Spokojené; umělecké dílo ze dřeva; chemický prvek; rybářská potřeba; líbezně. - I. ???; hlas domácího ptáka; biblická královna; jméno turkotatarského původu; parazoly. - J. Obnovení; hýčkat; žlábkovat; potupná; organizovat; Latrobovo dílo; hustě pokrýti. - K. Japonské sídlo; příznak nemoci; nahodilý; pokladna; část oblečení v mém vlastnictví; ???. - L. Makulář; obec v Samniu; pseudonym dánského básníka; potentnost; dvě onemocnění; postrádající bodlinky (např. u odrůdy safloru); druh much. - M. ???; druhy oblečení; hornina; druh kamene; vznikati. - N. ???. - O. Český lékař; zkamenělý předvěký plaz; čoud. - P. ???; objektiv kamery. - Q. Typ ohrady pro skot; luciferky; zkratka diferenciální termální analýzy; algebraická struktura. - R. Sídlo v Rusku; olověné kuličky; sídlo v Anglii; vrtati. - S. Díly; pohádková postava; přisvědčovati. - T. Kód asijského státu; rozepře; citoslovce; těsto. - U. Místo, kde jsou umístěny obrazy; Warholovo dílo; jméno feny; domácké ženské jméno. - V. Hladký brus ozdobného kamene; části těla; příslušník slovanského národa; týkající se české přehrady; italský filmový herec. - W. Výborný; plody náležející kmetovi; slovenský literární vědec; domácké ženské jméno. - X. Typ písma; setrvati; hořáky; pastýř z Frygie; podstata. - Y. Rumunský národní park; nanést po kapičkách; energické ženy; pavouk; vyhynulí kočovníci; pískač. - Z. Pichlák; pocházející z finského kraje; hroty spárků; sídlo v Afghánistánu; ženské jméno; rostlina. - a. Anorganická sloučenina; Evropanka; znečistiti; být bázlivý; odrůda vyvřelé horniny; vavřín. - b. Záhadnost; bludné balvany; ???; ???; uklidněná; nerost. - c. Při starořeckém zápase volný los; obec na Krétě; sídlo v USA; někdejší vyučování; kozáčtí velitelé. - d. ???; částice hmoty složená z antičástic; druh plavidla; německé sídlo; zub. - e. Předložka; přistěhovalci; člen židovské sekty; anglická zkratka blesku; produkt vznikající při zahřívaní rostlinných látek; město, které založil Suleimán v r. 716; - f. Citoslovce; nástroj k pozorování ptačího zárodku; vytvářeti plody (u rostlin); pohovky. - g. Olfaktorické; číslo římskými číslicemi; asijský alkoholický nápoj; ???. - h. Anglický dramatik; slovenská předložka; jméno feny; estetika; solidarita. - i. Zařazení; pestrost; anglická zkratka pro Mezinárodní sdružení pro družicové spoje; dáti; ???. - j. Součást vybavení bytu; naše řeka; ???; osoba zabývající se kódováním textů; ???; kypřiti (půdu) kolem něčeho; Kočubejova dcera; minulost. - k. Sportovní pomůcka; ???; moravské město; dočkati se; dvě egyptská božstva; rod hlodavců; způsob jezdeckého útoku. - l. Mrzutost; krátká dýmka; anglicky "bezdeštný"; svítilna; vyrobené z určité tkaniny. - m. Stávati se záhadným; patřící směnečnému ručitelovi; vlahé. - n. Turecká metropole; ostrov v Tichém oceánu; název hlásky. - o. Filipínský ostrov. - p. Rozemnout.

SVISLE: 1. Slovenská spojka; kód jihoamerického státu; jeden ze směrů politického hnutí. - 2. SPZ našeho okresu; iniciály představitele Oskara Hubbarta; usměrňování teploty. - 3. Mluvčí "Skupiny 66"; v psychoanalýze souhrn instinktů uložených v podvědomí; zakladatel Českého národního výboru v Londýně; dobrácká; ???. - 4. Ruský botanik; nemužně; prostředek užívaný dříve k různým účelům; ženské jméno; prohlubeň.- 5. Domácké ženské jméno; shon; kdežto; špičky; výměšky v ústech; malá vosková buňka; druh meteoritu. - 6. Estonské sídlo; mlácení; příbytky na salaši; druh hmyzu; povlaky na přikrývky; asijské pohoří; přístupná. - 7. Církevní mše; hudební umělec; letadla; neslušně; inteligentní; mdle; africký kmen; onemocnění. - 8. Nikoli; značka chemického prvku; archeologické nádoby; čára znázorňující závislost tlaku plynu na teplotě při stálém objemu; ???; ???; sídlo na Moravě; součást vrtulníku. - 9. Druh onemocnění; španělské sídlo; slovenské domácké ženské jméno; komunikační zařízení; navštívenka; semitský kmen; nečistá; stará jednotka hmotnosti; bájeslovná bytost; estancia. - 10. Střapačka; kobyla určitého zbarvení; představitel vymřelého řádu hlavonožců; část těla; Aše ráz za šera; sídlo v Rusku; ???; vrypy. - 11. Zákon; náhražka kávy; označení na stromu určeném k mýcení; kompaktní; autor sbírky Strach; část lodi; něco bezobsažného; jméno psa; Turek; pohoří v Japonsku; visící dolů; křesťanské děvče. - 12. Nosiči (v Orientu); značka textilního materiálu (USA); nápoj; exotické surové dříví; chrám veškerenstva (sumersky); těžiště; štípati (dříví) na větší kusy; člen rodiny; Kura; zlodějská lucerna; druh nádoby; případ. - 13. Dobrodinkyně; nevyspělý; námořnický límeček; pracovní oblek; chetitský bůh; udělat několik speciálních pohybů; bonbón; ostrov v Aleutách; středověká loď; hornina; krychlový metr; český grafik; zápasy. - 14. ???; sídlo v Bangladéši; ???; zřízení; uctivě oslovovat; zkratka evropského platidla; přístřešek; častý symbol v české heraldice; sídlo v Indonésii; absolutnost; plemeno psa. - 15. Islámští učenci; pocházející z černohorského přístavu; nemocní; indiánský člun; vleklý zánět kosti; japonské sídlo; kvasná komora pro výrobu kyseliny citronové; anglicky "stolice"; sada; zanedbání; ozdobný pásek do vlasů. - 16. Bytové; obec v Čechách; březí; spěch; hlodavec; španělské platidlo; zavalitý člověk; autor prózy Země metra; řeka v Anglii; špalek. - 17. Zvonivý; neohrabaní tvorové; druh sukně; tmavý pruh; součást vybavení bytu; název několika českých firem; hlesati. - 18. Druh meteoritů; střapce; zajíknutí; nestejná rychlost růstu pylových tyčinek; sídlo v Indonésii; CD australské rockové skupiny. - 19. Antické obchodní středisko; nerost; sídlo na Slovensku; německé ženské jméno; zemědělská potřeba; záliba; nerostné barvivo. - 20. ???; nizozemský mořeplavec; polské mužské jméno; vietnamský název vodního kapradí; hudební nástroj; francouzský vynálezce; sídlo v Burkina Faso; platidlo v Saúdské Arábii. - 21. Strážnice; slovenské mužské jméno; pole; ruské sídlo; ostrov v Perském zálivu; porady. - 22. Ženské jméno holandského původu; český pediatr; skuliny v srdci členovců; číslovka; planetka; jméno feny; mluvčí. - 23. ???; druhy novin; rostlinné barvivo; zkratka souhvězdí; indický bůh války; austronéská jazyková skupina; zkratka jedné z fakult Univerzity Karlovy; ???. - 24. Postřehnouti; odlévaný; kód letiště na Kubě; nepříjemnosti; Héraklova milenka; vlhké místo. - 25. ???; zkratka orálního glukózového tolerančního testu; sídlo v Indii; vitamín B (španělsky). - 26. Příbytky; druh indické hořčice; úzus; kvašený nápoj z obilek ciroku. - 27. Strž; anulace; nerost. - 28. Soustava rychlorázného vrtání; papoušek; ???; zbořiti. - 29. Povlak (na peřinku); jméno psa; nůsek. - 30. Sídlo v Rusku; rozrušení; předloktím vzhůru. - 31. Minulé; instalovat. - 32. ???. - 33. Tibetočínská jazyková skupina.

Další prameny:

Encyklopedie mytologie germánských.a severských národů, Jméno není jen slovo aneb 5000 psích jmen, Latinsko-český slovník, Lexikon bojových sportů, Slovník spisovatelů, anglická literatura, Tkalcovská příručka, Prameny života, IATA - kódy letišť,  http://cs.wikipedia.org/, http://www.schak.cz, http://mapcarta.com/.

 

ZPRÁVA O 5. KOLE

Páté kolo Nolčovy křížovkářské maturity připravil Jaromír Drápala. Řešení zaslalo 20 řešitelů, z toho 13 řešení bylo bezchybných. Autor tentokrát ztížil řešení figurálním obrazcem sekvence Modrý pták od autora Vojtěcha Preissiga. Všichni, kdož měli trpělivost při luštění, se pomalu a jistě dopracovali do cílové rovinky, i když je na cestě čekalo několik nástrah. Všem, kteří vytrvali, patří upřímný obdiv od autorů. Přátelé, jste skvělí!

Po pátém kole zůstal v čele desetičlenný peloton. Někteří zaklopýtli na nechtěných překlepech při přepisování řešení. Autor se omlouvá za nedopatření při použití kódu jihoamerického státu CHL, čímž byl porušen systém. Zde se jednalo o chytáček s vedlejším řešením BROMID a kód by byl BR.

A na závěr dva ohlasy na letošní ročník NKM. Josef Hlavatý:  Díky za skvělý seriál křížovek. Luštění bylo nevšední a náročné, zejména poslední díl. Dokázali jste udržet NKM na vynikající úrovni. Vladimír Páč: Velice pěkná křížovka, náležitě těžká na luštění, falešná skrytá tajenka „PREISSIG“, to všechno velice potěší. Škoda, že už letošní NKM končí. Jen tak dál. Za krásné luštitelské zážitky v celém ročníku moc děkuji.

 

VÝSLEDKY 5. KOLA

0 ztr. bodů: Eremiáš, Gašparín, Hájiček, Hlavatý, Jaroš, Mikuš, Nack, Páč, Podzemský, Řezbář, Struňák, Sýkora, Vojník. – 1: Dalimil, Mach. – 3: Juráň, Vychovalý. – 5: Vašinka. – 8: Járová. – 11:  Valíček.

 

CELKOVÉ VÝSLEDKY PO 5. KOLE

0 ztr. bodů: Eremiáš (Koudelka), Gašparín, Hájiček, Jaroš, Mikuš, Páč, Řezbář (Jemelík), Struňák, Sýkora, Vojník. – 1: Mach. – 3:. Hlavatý. – 13: Nack. – 16: Vychovalý.– 19: Juráň. – 22: Dalimil (Borkovský), Podzemský. – 23: Valíček. – 39: Járová. – 56: Vašinka.

 

ŘEŠENÍ 5. KOLA

Vodorovně: A. Dodo; bacil. - B. Nápev; Uljin; emoce. - C. Tonetka; teplo. - D. Harémový; makové; salep. - E. Maka; mlhové; Vestri; častá. - F. Chalkové; bastion; autarkní. - G. Čárový; makros; spoty; kvestie; nadechat. - H. Nereptavé; samotrsek; radon; parmák; rajsky. - I. Korektury; kykyryký; Vašti; Ruslan; deštníky. - J. Renovace; mazlit; kanelovat; ostudná; hostit; Kapitol; osíti. - K. Goka; tusikace; kazuelní; bankale; moje šortky; heliogravura. - L. Kalba; Melae; Rytter; force; katar a leukotrichie; bezostnatý; pavrtalky. - M. Akvatinta; mikiny; italit; albazahar; tvorovati se. - N. Chlorid železitý. - O. Presl; saurolit; tah. - P. Technika; sklo. - Q. Koral; dosny; DTA; modul. - R. Lekma; broky; Prees; rýpati. - S. Tomy; vasrman; tákati. - T. IRI; vojna; krleš; magma. - U. Viseliště; Mao; Oaza; Ritka. - V. Mugle; nárty; Chorvat; vírská; Sordi. - W. Super; olivy starce; Rakús; Irinka. - X. Latinka; ostati; kahance; Attis; esence. - Y. Ceahlau; nakapkat; rázné dámy; patron; Avaři; roarer. - Z. Dloubal; nylandská; ratice; Kumag; Petra; maso. - a. Boritan; Němka; umatlati; lekat se; labrador; vaur. - b. Tajuplnost; eratika; tušová; kresba; ukojená; celestin. - c. Akoniti; Kamaros; Parr; prvouka; atamani. - d. Válečky; antiatom; kanoe; Irrel; dand. - e. De; imigranti; karaita; ESD; assamar; Rama. - f. Ts; ooskop; semeniti; kauče. - g. Čichové; LI; arsa; ikonografika. - h. Terson; vo; Ammo; krasouma; svornost. - i. Lokace; rozmanitost; ITSO; skytnouti; lavírovací. - j. Nábytek; Haná; rycí; šifrér; škrabka; orývati; Marje; zašlost. - k. Ortoskop; voda; Brno; dospati; Ra a Maat; nohas; karakola. - l. Kyselost; bradka; rainless; laterna; baréžové. - m. Tajemněti; avalova; orosené. - n. Ankara; Iturup; zet. - o. Ticao. - p. Nažmolit.

Tajenky: 1. Technika. – 2. Lept. – 3. Čárový – 4. Do pevného krytu. – 5. Kresba. – 6. Rycí. – 7. Jehla. – 8. Mosazné. – 9. Ocelové. – 10. Desky. – 11. Kožené  – 12. Válečky. – 13. Škrabka. – 14. Tampon. – 15. Matoir. – 16. Korektury. – 17. Leptání. – 18. Rytiny. – 19. Leptadlo. – 20. Chlorid železitý. – 21. Destilovaná. – 22. Voda. – 23. Akvatinta. – 24. Lavírovací. – 25. Tušová. – 26. Manýra. – 27. Heliogravura.  – 28. Ikonografika. – 29. Modrý pták. – 30. Vojtěch. – 31. Preissig.