Nolčova křížovkářská maturita 2013

HISTORIE GRAFICKÉ TECHNIKY

4. KOLO

Technika zvaná (1) neboli (2) umožňuje vytvářet kresby vyškrabáváním. Důležité pro aplikaci této techniky je (3), proto se nejlépe hodí silnější (4). Potřebné zrno se na ní vytváří pomocí nástrojů, zvané (5) neboli (6). Je to ocelový půlkruhový nůž, který má (7) vybroušené do jedné či více řad. Vhodným použitím tohoto nástroje vznikne řada bodových čar obklopených  vybrázděným kovem, zvaným (8). Mezi další nástroje pro tuto techniku patří také (9), (10), (11). Pro ozrnění desky lze použít i (12) nasypaný na plochu. Pro ozrnění malých desek se aplikuje (13) nebo (14). Tyto způsoby však nevytvářejí zrno požadované kvality jako postup klasický, neboť zrno  je mělké, tupé a postrádá (15). Zrno se seškrabává trojhrannou ocelovou škrabkou. Pro (16) se používají oblá ocelová (11). (17) chybných míst se provádí opětovným dílčím rozzrněním. Vzhledem k ostrosti zrna je vhodné použít k (18) místo tkaniny měkký kožený (19).

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

2 střídavé polomozaikové dokreslovky (jedna je nesouměrná) a 1 shodná střídavá polomozaiková dokreslovka. U shodné dokreslovky je legenda uvedena ve směru šikmo zleva vpravo dolů a výrazy se vpisují i šikmo zleva vpravo nahoru. Druhý směr vpisování je šikmo zprava vlevo dolů  a výrazy se vpisují i šikmo zprava vlevo nahoru.

Použité typy políček:

Skryté tajenky nebo jejich části: (5), (6), (6), (6), (8), (8), (8), (9), (10), (12), (12). Vaším úkolem bude správně přiřadit k 19 tajenkovým výrazům správný text. V křížovce jsou tajenkové výrazy označeny ??? nebo jsou skryté.

ŠIKMO ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Předložka; ???– 2. Francouzský herec; strom; bicyklická sloučenina. – 3. Šelma; ???; orientální epos. – 4. Dlouhá řeč; rostlina; domácké ženské jméno; servisy. – 5. Část ženského těla; rovněž; Vilém II.; rozprostíraná. – 6. Zájmenné příslovce; okraj;  šelma; Turci. – 7. Anglicky "kal"; jednotka duté míry; stonky; mastné. – 8. Velký krajíc chleba; pevná hrubá látka; africký národní park; vyvřelé horniny. – 9. Panychida; potomci; náležející chobotnatci; rána. – 10. Japonský císař vládnoucí v letech 1183-1184; francouzský fyzik; moře; jméno skupiny 12 hinduistických bohyní. – 11. Vrátnice; jména; ???; výklad. – 12. Protokol při tribunálu; bohoslovná disciplína; část obličeje. – 13. Rod brouků; kašička; ??? + San Pietro. – 14. Součást reproduktoru; přání; nenasytný člověk; výzva k pohotovosti. – 15. Pochutnávati si; týkající se otevřené krajiny mimo osady; jednoaktová ruská opera. – 16. Určitý typ krajiny; odolnost; ocet ze zředěného lihu. – 17. Ledovcový kotel; moje; ???. – 18. Léčebná výživa; obec na Táborsku. – 19. Pokrytí (povrchu předmětu); rostlina. – 20. Bůžek podzemí; rozložení. – 21. Indiánský člun; ???. – 22. Íránské mužské jméno; závazky. – 23. Česká obec; rozčilovati. – 24. Vedle; bavlněné tkaniny. – 25. Odrůda letních jablek; obec u Nitry. – 26. Čištění vodou; savec. – 27. Tiše; nerost. – 28. Savec; část hlavy. – 29. Český vzpěrač; zahradnické potřeby. – 30. Ženské jméno; nevyhnutelnost. – 31. Arabské mužské jméno; mana. – 32. Spár; ptačí mládě. – 33. Přemoct; ukrajinské lidové tance. – 34. Přístroj na klučení pařezů; cizokrajná rostlina. – 35. Druh plodu u rostlin; mužské jméno. – 36. Vznešenosti; čmárance. – 37. Výheň; překocovat. – 38. Součást pánského oblečení. – 39. Organická sloučenina; kanadský národní park. – 40. Součásti ženského oděvu; začít se červenat. – 41. Burácet; sídlo v Portugalsku; podnože. – 42. Opuchlý; budova horníků; tělocvičné prvky. – 43. Středisko mravní zvrhlosti; léčivé prostředky (slovensky); sídlo v Maroku. – 44. Šťouchy; sídlo v Německu; sídlo v Libyi. – 45. Český veterinář; sídlo v Čadu; arabská jednotka délky. – 46. Ženské jméno; tah; nářky. – 47. Umělý postřik; mající jisté zbarvení (o koni); milovník letek. – 48. Zátiší; počáteční; terno. – 49. Ptactvo; dvojice; indiánský jazyk. – 50. Právnická záruka; titul italských šlechtičen; ???. – 51. Karetní hra; řeka v Maroku. – 52. Startovní a cílová čára; pták; rozporka. – 53. Pták; součást ženského oděvu; dívati se. – 54. Hudební nástroj; evropským jazykem. – 55. Jméno autora Mého deníku; mnouti. – 56. Odumřelé rostlinné pletivo; anglická zkratka pro paralelní periferní rozhraní. – 57. Typ hudební stupnice; atletická potřeba. – 58. Citoslovce ptačího hlasu. – 59. ???.

ŠIKMO ZPRAVA VLEVO DOLŮ:  7. ???; slovenská sportovní zkratka. – 8. Řecké pojmenování egyptského boha; název odpoledního listu (1914-1941); velký kus sloupnuté kůry. – 9. Americký velrybář; ???; jednotka objemu. – 10. Portugalsky "cesta"; kára; obratlovec; citoslovce zvuku trubky. – 11. Slovenský skladatel; jistá lokalita na Zemi; způsoby přenášení kresby; ohrazení. – 12. Umělá hmota; součást ženského oděvu; domácké ženské jméno; bílkovina. – 13. Český distributor kovových výrobků; malý otvor; zemědělský stroj; kvůli. – 14. 60. díl sekundy; srbské sídlo; siréna; party. – 15. Jídlo; trhavá; osoleně; perské obchodní mince. – 16. Moderátor televizního pořadu Respektování; žalářovat; fascikl; způsob lovu. – 17. Druh onemocnění; ???; symfonická báseň českého skladatele; typ písma. – 18. Středověká plachetnice; časově omezeně; typ ložiska. – 19. ???; mladá tráva a obilí; části. – 20. Pokrývka; ruské sídlo; lístek na spodině řapíku. – 21. Úsilí; půvab. – 22. Žemně; herbicid; nerost. – 23. Pole po pokosených obilninách; pohádková postava; islandská mince. – 24. Sídlo v Čechách; chámová buňka. – 25. Sídlo v Argentině; mašlovačka. – 26. Obě; porážet. – 27. Sídlo v Indii; domácí zvíře. – 28. Obratlovec; mužské jméno. – 29. Hornina; polské město. – 30. Trs; plot z prken. – 31. Textové podklady melodií; hudební skladba. – 32. Pramice (dle NLA); témata. – 33. Svěže; polský šlechtický znak. – 34. Trpící hladem; polynéský ostrov. – 35. Ohniště; souhrn naturálních dávek ve starém Římě. – 36. Nepřesně; starověký řecký stát. – 37. Německý akční umělec; ???. – 38. Skvadra; jižní plod. – 39. Sled; litr. – 40. Český pediatr; obydlí. – 41. Obléknout; krkonošské. – 42. Typ včelínu; odvodňovače. – 43. Pastýřka; těžké sekery. – 44. Stromy; ???. – 45. Zazpívat; osobní zájmeno; pták. – 46. Jak; sklovité horniny. – 47. Sát; hluboká krasová propast; pohov. – 48. Takový, který se udál; turecké čluny; ???. – 49. Menší vozík; francouzská mince; mínění. – 50. Části hlav; ženské jméno; hlasitě vpouštět vzduch do hrtanu (u koní). – 51. Hobby; lodní prkna; čínská platidla. – 52. Obilnatá rostlina; český fotbalový brankář; nápoje. – 53. Zhoršení; komplikace; sídlo v Saúdské Arábii. – 54. Naděje; ukázka; sova. – 55. Syn Kýra III.; nevšední; ruské sídlo. – 56. Pozdravy; sídlo v Nigérii; nepálská stříbrná mince; rozsudky. – 57. ???; elementy; domácké ženské jméno; špalek. – 58. Jméno feny; několik zahradnických potřeb; jméno feny; portugalský kronikář. – 59. Vojenský bubeník (zdrobněle); epocha; vysekané otvory v dřevě.  – 60. Rozškubati svazky květů.

Další prameny pro 4. kolo: Jméno není jen slovo aneb 5000 psích jmen, Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska, http://wikipedia.infostar.cz/.

 

ZPRÁVA O 4. KOLE

Čtvrté kolo Nolčovy křížovkářské maturity připravil Jaromír Drápala. Řešení zaslalo 23 řešitelů, z toho 17 řešení bylo bezchybných. Nastražená falešná tajenka MĚDĚNÍ versus MĚDĚNÁ byla odhalena a ani HYENA versus HYÉNA se „nechytla“. V dnešní době internetu to má autor opravdu těžké, zvláště, když má křížovku protkanou spoustou skrytých tajenek. Detailnější rozpis chyb najdete na autorově www stránce.

K dotazům: výraz HYÉNA lze nalézt v publikaci České názvy živočichů II i v lístkovnici NLA, dokonce desetkrát. Proto považujeme výraz za regulérní.

 

VÝSLEDKY 4. KOLA

0 ztr. bodů: Eremiáš, Gašparín, Hájiček, Hlavatý, Jaroš, Járová, Kopřiva, Mach, Mikuš, Nack, Páč, Pavelka, Řezbář, Struňák, Sýkora, Valíček, Vojník. – 1: Juráň, Vašinka. – 2: Podzemský, Vychovalý. – 4: Dalimil. – 6: Švub.

 

POŘADÍ PO 4. KOLE

0 ztr. bodů: Eremiáš, Gašparín, Hájiček, Jaroš, Mach, Mikuš, Páč, Pavelka, Řezbář, Struňák, Sýkora, Vojník. –  3: Hlavatý. – 12: Valíček. – 13: Nack, Vychovalý. – 16: Juráň. – 21: Dalimil. – 22: Podzemský. – 31: Járová. – 34: Kopřiva. – 46: Švub.  – 51: Vašinka.

 

ŘEŠENÍ 4. KOLA

ZLEVA VPRAVO: 1. Na; škrábaná. – 2. Blier; kocan; tropin. – 3. Kočka; desky; Oksana. – 4. Sos; veska; Palka; opravny. – 5. Uter; detto; kajzr; stlaná. – 6. Tamto; výspa; hyéna; Osmani. – 7. A lees; měrka; frfně; tukové. – 8. Pajzan; šerka; Ruaha; čediče. – 9. Tryzna; děcka; sloní; bolest. – 10. Moroie; Petit; sláně; Vasita. – 11. Fortna; název; zrnič; výloha. – 12. Feriář; věrouka; papule. – 13. Temnec; baza; ostrov u Sardinie; ruleta. – 14. Krytka; sen; krkáč; alarm. – 15. Mlsati; polní; Aleko. – 16. Hory; obrna; sprit. – 17. Kar; stará; písek. – 18. Dieta; Košín. – 19. Obití; pablen. – 20. Tasan; alokace. – 21. Balza; opravy. – 22. Kamál; pasiva. – 23. Pečky; katiti. – 24. Kromě; molina. – 25. Sládě; Lehota. – 26. Praní; tanrek. – 27. Mlčky; anatas. – 28. Laska; spánek. – 29. Prohl; gracky. – 30. Odeta; ananké. – 31. Murad; klásky. – 32. Pařát; stráče. – 33. Pobít; hopaky. – 34. Kudan; kalaba. – 35. Nažka; Karel. – 36. Lesky; škrty. – 37. Parno; kotit. – 38. Smokas. – 39. Éter; Kootenay. – 40. Stanky; zrudat. – 41. Hourat; Ceira; sokly. – 42. Zateklý; kavna; kleky. – 43. Kloaka; lieky; Tanja. – 44. Strky; Eller; Zuíla. – 45. Kábrt; Beida; kabda. – 46. Leona; mazba; breky. – 47. Sprcha; broný; kuřák. – 48. Kouty; první; výhra. – 49. Ornis; diáda; kora. – 50. Pledge; donna; zuby. – 51. Taroky; Muíla. – 52. Mety; kavče; brdce. – 53. Sluka; prýma; záti. – 54. Sabka; irsky. – 55. Léon; tříti. – 56. Korek; PPI. – 57. E dur; tyč. – 58. Bibi. – 59. Tampon.

Tajenky: 1. Škrábaná rytina. – 2. Mezzotinta. – 3. Zrnění desky. – 4. Měděná deska. – 5. Kolébka. – 6. Skoblina. – 7. Ostré zuby. – 8. Hřebínek. – 9. Kotoučový zrnič. – 10. Škrabky. – 11. Hladítka. – 12. Karborundový písek. – 13. Moleta. – 14. Ruleta. – 15. Grátek. – 16. Nivelizování zrna. – 17. Opravy. – 18. Zatírání barev. – 19. Tampon.