Nolčova křížovkářská maturita 2019

 

 

PRAMENY NOLČOVY KŘÍŽOVKÁŘSKÉ MATURITY 2019

 

1. Základní prameny (PZ):

 

1. PČP – Pravidla českého pravopisu, Academia 1998

2. SSČ – Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia 2000

3. SSJČ – Slovník spisovného jazyka českého (1-4), Academia 1960-1971

4. ASCS – Akademický slovník cizích slov, Academia 1998

5. MLUV – Mluvnice češtiny (1-3), Academia 2009, studentské vydání

6. MČSE – Malá československá encyklopedie (1-6), Academia 1984-87

7. DID4 – Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (1-4), Diderot 1996-8

8. UNI10 – Universum – všeobecná encyklopedie (1-10), Odeon 200-1

9. ČSVaS – Haller a kol.: Český slovník věcný a synonymický (1-3), SPN 1969-77

10. SČSaA – Slovník českých synonym a antonym, Lingea 2007

11. NEOLOG 1 – Martincová: Nová slova v češtině – slovník neologizmů, Academia 1998

12. NEOLOG 2 – Martincová: Nová slova v češtině – slovník neologizmů 2, Academia 2004

13. SCS-R – Rejman: Slovník cizích slov, SPN 1971

14. SCS-K – Klimeš: Slovník cizích slov, SPN 1995, 5. vydání

15. CJC – Reisenauer: Co je co? (1-3), Pressfoto 1982-84, 2. vydání

16. KNAP 2 – Knappová: Jak se bude vaše dítě jmenovat?, Academia 2010, 5. vydání

 

2. Doporučené prameny (PD):

 

17. PSJČ – Příruční slovník jazyka českého (1-9), Státní nakladatelství 1935-57

18. SNČ – Slovník nespisovné češtiny, Maxdorf 2009

19. HUB – Hubáček: Malý slovník českých slangů, Profil 1988

20. Machek: Etymologický slovník jazyka českého, Academia 1971

21. ETK – Encyklopedie tělesné kultury (1-2), Olympia 1988

22. Sokol: Olympijské hry novověku, Olympia 1974

23. Jordan: Encyklopedie bohů, Volvox Globator 1997

24. ČNŽ – České názvy živočichů, Národní muzeum Praha, všechny vydané díly od roku 1997

25. BOT – Skalická, Větvička, Zelený: Botanický slovník rodových jmen cévnatých rostlin, Aventium 2012

26. MEH – Malá encyklopedie hudby, Editio Supraphon 1983

27. RYS 2 – Rystonová: Průvodce lidovými názvy rostlin i jiných léčivých přírodnin a jejich produktů, Academia 2007

28. KS-ZEM – Šach, Bareš: Křížovkářský slovník – zeměpisné názvy, Beta Dobrovský 1999

29. SLO-ČR – Statistický lexikon obcí České republiky 2005, Ottovo nakladatelství 2005

30. ZKR-Č – Čálek: Slovník zkratek, Agrofin 2009

 

3. Prameny ostatní (PO + PJTP):

 

31. Silvestr Kazmíř: Slovník valašského nářečí, D. Malina 2001

32. Patrik Ouředník: Šmírbuch jazyka českého, Paseka 2005

33. Vilém Pech: Velký slovník cizích slov, Kvasnička a Hampl 1948

34. Koudelka, Káňa: Křížovkářský slovník, Severomor. KV Čes. svazu novinářů 1985, 2. vydání

35. Černý: Encyklopedický slovník gastronomie ve dvou svazcích, Ratio Úvaly 2001-2

36. ČNS – Havlová a kol.: České názvy savců, NLN 2010

37. Boháčková, Winkelhöferová: Vějíř a meč, Panorama 1987

38. Kavková a kol.: Slovník spisovatelů Rumunsko (Odeon 1984)

39. Sejkanič: Dej mi jméno, Plot 2001

40. Alan Cheung a kol.: Zbraně od roku 5000 př. n. l. do roku 2000, mezinárodní encyklopedie, Svojtka & Co. 1999

41. Křížek, Čech: Encyklopedia zbraní a zbroje, Libri 1997

42. Bachmannová: Slovník podkrkonošského nářečí, Academia 20016

43. Šabouk: Encyklopedie světového malířství, Academia 1975

44. Heřmanský: Moderní anglicko-český slovník sportovních výrazů, Barrister & Principal 2003

 

4. Překladové slovníky:

 

45. Dubský a kol.: Velký španělsko-český slovník (1-2), Academia 1999

 

5. Internetové prameny:

 

46. https://www.fdb.cz – Filmová databáze

47. http://kott.ujc.cas.cz – F. Š. Kott: Česko-německý slovník

48. http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php - Příruční slovník jazyka českého a databáze lexikálního archivu

49. http://www.fallingrain.com/world - Seznam měst

50. http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/MPNames.html - Seznam planetek

51. https://sites.google.com/site/silvestrkazmir/Home - S. Kazmíř: Slovník valašského nářečí