Nolčova křížovkářská maturita 2021

 

Řešení 1. kola zašlete nejpozději do 16. března 2021 poštou na adresu autora letošního ročníku: Vladimír Klos, Bolívarova 2073/12, 169 00 Praha 6 – Břevnov nebo e-mailem na adresu: Klosovi@seznam.cz ve formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF nebo JPG. V případě skenovaných řešení musí být text čitelný!

 

1. KOLO

 

ŠIKMÁ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA

Skryty jsou: 1. díl ?5? (5) a 2. díl ?5? (5, 6); ?6? (8).

NKM2021-1.kolo-použitá políčka

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Iniciály herce Montanda. – 2. Rozum. – 3. Včas. – 4. Český herec. – 5. Mužské jméno; indonéská váhová míra; sídlo v Brazílii. – 6. Neznabozi; kolo. – 7. Doručený; čaj; lidoop; nepořádek. – 8. ?1?; vždyť; moderně. – 9. Začátečníci; kód Spojených arabských emirátů; slovensky „pro“; anglicky „inkoust“; panovník; kilogramy; zkratka Divadla Na zábradlí. – 10. Houska; zvučeti; domácky Bartoloměj; jas; vybraný; zkratka Klubu přátel Malé Strany; bramborové jídlo; značka neodymu. – 11. České město; britská dutá míra; český skladatel; velké svízele; citoslovce překvapení; vzorec oxidu nikelnatého; kód Jihoafrické republiky; zkratka enzymové imunoanalýzy. – 12. Násyp z kamení; bulharská hora; úplná; prstencovitá cívka; zkratka Agrobanky; otec; místo pro nohu; římských 950. – 13. Forma; žahavost; jídlo; karcinom. – 14. Mosela; kód Islandu; ?2?; jméno indického panovníka. – 15. Karát; fantasta (o ženě); oslí hlas; slovensky „odvěké“; slovensky „bledě“. – 16. Kód ostrova Man; strana; zprávy; temnota; ohlas; český malíř. – 17. Györ; hroznýš; srbsky „konec“; trona; divadelní útvar; mužské jméno. – 18. Český skladatel + značka kryptonu; vyříditi; římská mince; chlapec. – 19. Charvát; napsaná francouzským básníkem; ženské jméno. – 20. Točiti; indické platidlo; město v Anglii; pašák. – 21. Blaženosti; dlouhý plášť; zásah jezdce otěžemi; značka molybdenu; hodovník. – 22. Velké vločky; vyřazovat spisy; značka rhodia. – 23. Absolventka střední školy.

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 20. Chůze; oplodí. – 21. Komplex; břevno; uzenářský výrobek. – 22. Zvlhčovat; otrok; pícnina; šířívat. – 23. Malichernosti; vodič elektřiny; soupeř; kdežto; Evropan; papoušek. – 24. Ochránkyně; útesy; skřipec; značka stroncia; přihrávka; krám. – 25. Sumerské město; ?3?. – 26. Domácky Natálie; ostnoploutvé ryby; ukazovací zájmeno; členský stát USA. – 27. Prohazovačka; pokrmy z vepřového; japonská délková míra; dovednost; značka osmia; vyvolávající odpor; sídlo na Honšú. – 28. Březno; ženské jméno; vzíti zpět; strýc císaře Michaela III.; anglická zkratka Americké strany práce. – 29. Citoslovce pochyby; slovensky „útrata“; ohlašovati; indický film; patřící Adrianě (domácky). – 30. Zkratka obchodní školy; vzruch; britský atlet (OH-1980); koza; předložka; spor; rozpady. – 31. Soubory čtyř hráčů; nadezdívka; trnovník; tyran; dánský polárník; výsledek dostihových výher; zkratka hmotného investičního majetku. – 32. Letní obuv; město v Bavorsku; francouzsky „šupina“; slovensky „jiný“; grafit; čínská plošná míra; SPZ letadel Belgie. – 33. Slavnostní síň; předky; ženské jméno; týkající se zuboviny; písmeno alfabety; měna v Jihoafrické republice. – 34. Kmen; voják; který; datovat; spoluzakladatel agrární strany. – 35. ?4?; slabá. – 36. Síťka; americký skladatel; pryskyřičná látka; etanol. – 37. Správce sbírek; jedno ze jmen bulharského prozaika Karaslavova. – 38. Obráceně. – 39. Jméno léčitele Priessnitze. – 40. Sloučenina amoniaku. – 41. Solmizační slabika.  

Pomůcka: Án (Světová kinematografie, Panoráma křížovek 2008).

Přidaným pramenem pro toto kolo je B. Kočího Malý slovník naučný.