Nolčova křížovkářská maturita 2021

 

Řešení 1. kola zašlete nejpozději do 16. března 2021 poštou na adresu autora letošního ročníku: Vladimír Klos, Bolívarova 2073/12, 169 00 Praha 6 – Břevnov nebo e-mailem na adresu: Klosovi@seznam.cz ve formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF nebo JPG. V případě skenovaných řešení musí být text čitelný!

 

1. KOLO

 

ŠIKMÁ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA

Skryty jsou: 1. díl ?5? (5) a 2. díl ?5? (5, 6); ?6? (8).

NKM2021-1.kolo-použitá políčka

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Iniciály herce Montanda. – 2. Rozum. – 3. Včas. – 4. Český herec. – 5. Mužské jméno; indonéská váhová míra; sídlo v Brazílii. – 6. Neznabozi; kolo. – 7. Doručený; čaj; lidoop; nepořádek. – 8. ?1?; vždyť; moderně. – 9. Začátečníci; kód Spojených arabských emirátů; slovensky „pro“; anglicky „inkoust“; panovník; kilogramy; zkratka Divadla Na zábradlí. – 10. Houska; zvučeti; domácky Bartoloměj; jas; vybraný; zkratka Klubu přátel Malé Strany; bramborové jídlo; značka neodymu. – 11. České město; britská dutá míra; český skladatel; velké svízele; citoslovce překvapení; vzorec oxidu nikelnatého; kód Jihoafrické republiky; zkratka enzymové imunoanalýzy. – 12. Násyp z kamení; bulharská hora; úplná; prstencovitá cívka; zkratka Agrobanky; otec; místo pro nohu; římských 950. – 13. Forma; žahavost; jídlo; karcinom. – 14. Mosela; kód Islandu; ?2?; jméno indického panovníka. – 15. Karát; fantasta (o ženě); oslí hlas; slovensky „odvěké“; slovensky „bledě“. – 16. Kód ostrova Man; strana; zprávy; temnota; ohlas; český malíř. – 17. Györ; hroznýš; srbsky „konec“; trona; divadelní útvar; mužské jméno. – 18. Český skladatel; značka kryptonu; vyříditi; římská mince; chlapec. – 19. Charvát; napsaná francouzským básníkem; ženské jméno. – 20. Točiti; indické platidlo; město v Anglii; pašák. – 21. Blaženosti; dlouhý plášť; zásah jezdce otěžemi; značka molybdenu; hodovník. – 22. Velké vločky; vyřazovat spisy; značka rhodia. – 23. Absolventka střední školy.

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 20. Chůze; oplodí. – 21. Komplex; břevno; uzenářský výrobek. – 22. Zvlhčovat; otrok; pícnina; šířívat. – 23. Malichernosti; vodič elektřiny; soupeř; kdežto; Evropan; papoušek. – 24. Ochránkyně; útesy; skřipec; značka stroncia; přihrávka; krám. – 25. Sumerské město; ?3?. – 26. Domácky Natálie; ostnoploutvé ryby; ukazovací zájmeno; členský stát USA. – 27. Prohazovačka; pokrmy z vepřového; japonská délková míra; dovednost; značka osmia; vyvolávající odpor; sídlo na Honšú. – 28. Březno; ženské jméno; vzíti zpět; strýc císaře Michaela III.; anglická zkratka Americké strany práce. – 29. Citoslovce pochyby; slovensky „útrata“; ohlašovati; indický film; patřící Adrianě (domácky). – 30. Zkratka obchodní školy; vzruch; britský atlet (OH-1980); koza; předložka; spor; rozpady. – 31. Soubory čtyř hráčů; nadezdívka; trnovník; tyran; dánský polárník; výsledek dostihových výher; zkratka hmotného investičního majetku. – 32. Letní obuv; město v Bavorsku; francouzsky „šupina“; slovensky „jiný“; grafit; čínská plošná míra; SPZ letadel Belgie. – 33. Slavnostní síň; předky; ženské jméno; týkající se zuboviny; písmeno alfabety; měna v Jihoafrické republice. – 34. Kmen; voják; který; datovat; spoluzakladatel agrární strany. – 35. ?4?; slabá. – 36. Síťka; americký skladatel; pryskyřičná látka; etanol. – 37. Správce sbírek; jedno ze jmen bulharského prozaika Karaslavova. – 38. Obráceně. – 39. Jméno léčitele Priessnitze. – 40. Sloučenina amoniaku. – 41. Solmizační slabika.  

Pomůcka: Án (Světová kinematografie, Panoráma křížovek 2008).

Přidaným pramenem pro toto kolo je B. Kočího Malý slovník naučný.

 

ZPRÁVA O 1. KOLE

Celkem přišlo 33 řešení 1. kola NKM, z nichž 27 bylo bez ztrátových bodů. Ztrátové body byly chyby při přepisu, nevyplněná políčka nebo za příliš velké odchylky od autorského obrazce. Dvakrát se vyskytla chyba ve 28. BARDAS (nesprávně  Bárdas).

 

VÝSLEDKY 1. KOLA

0 ztrátivých bodů: Ahasver, Bonaventura D., Brož, Černý, Dedera, Divák, Drápala, Gašparín, Gonda, Husar, Jaroš, Járová, Juráň, Kalik, Kopřiva, Nack, Páč, Podzemský, Sklenka, Sýkora, Štefek, Švub, Turek, Vašinka, Vlášek, Vojník, Vychovalý;  1: Dedková, Pavelka, Ryška, Vacek. – 2: Bonaventura Š.; 5: Kučírek.

  

ŘEŠENÍ 1. KOLA

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. YM. – 2. Ratio. – 3. Vhod. – 4. Zounar. – 5. Otmar, amat, Ubá. – 6. Rouhači; kruh. – 7. Přinesený; té; gorila; chlív. – 8. Oldřich Nový; však; nově. – 9. Kandrdasi; AE; pre; ink; král; kila; DNZ. – 10. Bělka; zníti; Barta; zář; elitní; KPMS; toč; Nd. – 11. Velvary; cran; Vačkář; elent; aá; NiO; RSA; EIA. – 12. Taras; Kom; celá; toroid; AB; ot; stup; CML. – 13.  Tvar; palčivost; potrava; rakovina. – 14. Přítok Rýna; IS; Světáci; Akbar. – 15. Karub; snilka; ia; odvěké; bledo. – 16. IM; bok; avisa; tma; ozva; Aleš. – 17. Ráb; Boa; cmak (azbukou); urao; skeč; Alan. – 18. Petrov; Kr; skoncovati; as; kluk. – 19. Krobot; Rostandova; Etela. – 20. Kroužiti; Kizri; York; štráda. – 21. Slasti; klok; aret; Mo; kvasan. – 22. Vloky; skartovat; Rh. – 23. Maturantka.

??? výrazy: Oldřich Nový, Světáci, Roztomilý člověk, Baron Prášil, Hotel Modrá hvězda; Kristián.

 

NKM2021-1-lolo-řešení