Nolčova křížovkářská maturita 2024

 

Vážení přátelé,

dovoluji se na Vás obrátit nejprve ohledně Vašeho zapojení do korespondenční řešitelsko-autorské soutěže České křížovkářské ligy, která odstartuje v září 2024 již 54. ročníkem. Pozorujeme  velký úbytek účastníků, často z věkových důvodů a rádi bychom přivítali na startu nového ročníku i Vás. Termín zaslání soutěžních prací o rozsahu 120 až 150 legendových výrazů je 26. srpna 2024. Bližší podmínky a soutěžní řád jsou uvedeny na stránkách https://www.cshak.cz/propozice-ckl. Zde najdete i informace o nadcházejícím 54. ročníku v Čekálníku č. 48 – viz https://www.cshak.cz/cekalniky.

 

Řešení 3. kola zašlete do 15. července 2024 na adresu Jaromír Drápala, Slavíkova 4419/30, 708 00 Ostrava – Poruba nebo lépe na e-mailovou adresu Jar.Drapala@seznam.cz. Požadujeme kvalitní vyplnění obrazce nejlépe ve Wordu nebo v PDF. V případě naskenovaného obrazce musí být řešení maximálně čitelné a kontrastní. Skryté tajenky vypište, vyznačte v obrazci nebo uveďte systém ukrytí.

 

MĚSTA ČESKÉ REPUBLIKY 

3. KOLO

 

Šikmý figurální křížovkový celek

složený z devíti střídavých polomozaikových křížovek

 

Ve třetím kole NKM nás bude zajímat obec ?1?. Nejstarší doložený název obce je z roku 1294. První skutečnou zprávu o obci zmínila ?2? vydaná v tomto roce. V obci bylo umístěno ?3? a působí zde firma ?4?. K významným rodákům patřil kněz a učitel P. Emil ?5?, lékař František ?6?, ?7?, historik a novinář Florián ?8?. V zastupitelstvu působili: Vlasta ?9?, Josef ?10?, ?11?, Ing. Milan ?12?, ?13?, Ivan ?14?, Milan ?15?, Jan ?16? a mnozí další.

 

Použitá políčka:

NKM2024-3.kolo-políčka

 

Skryté tajenky: ?1? – (5), ?5? – (6), ?6? - (8), ?15? – (4).

Křížovka obsahuje celkem 306 legendových a neskrytých tajenkových výrazů o průměrné délce 5,57.

 

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Kůň; 3. díl 4. tajenky. - 2. Pronášet s rytmickým důrazem; jméno domácího zvířete (F); druh mlže. - 3. Kouzelný třpyt; druh kávy; ostrov ve východní Mikronésii; soubor hrající skladbu Popcorn. - 4. Mužské jméno; souboj; způsob ozdobného obkladu; indické sídlo; smažit surovinu zcela ponořenou v oleji (hindsky). - 5. Třeba (slovensky); šviháci; forma smluvní spolupráce; práce. - 6. Vířivá (slovensky); hořcovitá rostlina; jméno dvou byzantských císařů; tupiti; kožená jablka; měřítka (slovensky). - 7. Někdejší asyrské centrum; parádivá žena (slovensky); jméno domácího zvířete (M); listnatý strom; 11. tajenka; opakovaně převalit. - 8. Osoba vedoucí tanec; dívka; bývalý sovětský atlet; barevná skvrna na hlavě ptáka; ručitelé; typ řídítek jízdního kola; bídná. - 9. Náhradní; sídlo v ČR; předložka; obhrouble; stezky v močálovitém terénu; nezajímavě; druh kůže. - 10. Druh divadelního líčidla; čalounická useň; rostlina; ztřeštěnec; spadané listí; 1. díl 13. tajenky; epiteton dávané Apollonovi. - 11. Rostlinný alkaloid; druh zesilovače; alpínum; ukazovací zájmeno; pozdější název Filadelfie; kraječka. - 12. Kolečka; fingovaný; oražená; sídlo v ČR; citoslovce; vrstvy obyvatelstva za feudalismu; německý jesuita; druh výbojky. - 13. Sídlo na Slovensku; stoprocentně; někdejší setnina odcházející na frontu; stát (o dětech); rostlina; větrací křídlo okna. - 14. Prosebníci; sušené listy pepře úzkolistého; 1. díl 4. tajenky; porážka; 10. tajenka; dítě; levák. - 15. Tanec ze 14. století; párátka; otepi slámy; atomová baterie; velký trest; ospalá ženská; solmizační slabika; rod brouků; hemžení. - 16. Objížďka; 2. díl 2. tajenky; rozsáhlé krajiny bez života; domácké mužské jméno; starověké řecké víno. - 17. Výběr; sled veršů tetřevího tokání; jedna ze základních složek nukleových kyselin; křivý; dužnatá bylina; solmizační slabika; sídlo v Čadu. - 18. Státní přírodní rezervace v Čechách; nemluvný člověk; desetinozí korýši; návody; nizozemský malíř; sudy; posvátný; deprivace; mužské jméno. - 19. Riskantně; přívozy větších rozměrů; chrápající osoba; přezdívka venkovských sousedů; krám. - 20. 2. díl 3. tajenky; společensky neobratní lidé; duše zemřelých u Pueblanů; možnost nátlaku; šiška; ústa. - 21. Český hudebník (hráč na banjo); draselný hydrát; sídlo v ČR; pokročilejší období lidského života; cap; chinin; plemenní; přírodní sůl s obsahem bóru. - 22. Hořavka; pryč; velcí jihoameričtí hadi; 3. díl 2.tajenky. - 23. Stávat se poněkud vlhkým; nevěstka; sídlo v ČR; prolisované ovoce nebo zelenina. - 24. Šantán; německý orientální filolog; náboj kola; peněžní ústav; konipas. - 25. Kůže z malého savce; truhlářský kolík; jedna z luhačovických léčivých vod; třaslavě se pohybovat. - 26. Druh tance; sídlo v ČR; malý štětinovitý výrůstek na orgánech rostlin; oční koule. - 27. Kožní onemocnění; církevní prokletí. - 28. 8. tajenka. - 29. Plzně. - 30. Zbabělec.

 

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 15. Český skladatel (Děti práce). - 16. Opačným způsobem než hladce. - 17. 1. díl 3. tajenky. - 18. Trampoty; český organický chemik. - 19. Strhující hudební výkon; malá krůpěj; srbská jednotka plošného obsahu; hromádky posečeného obilí. - 20. Kostra hlavy; salamandr; megera; těšínské jablíčko. - 21. Okoličnatá rostlina; zmatek; vysoké boty; domácké ženské jméno; stráž. - 22. Chvojí (zdrobněle); mající menší délku; albánská řeka; slaměná ošatka. - 23. Napomínání kvůli špatnému prospěchu; jméno domácího zvířete (M); sbory ministrů; 2. díl 4. tajenky. - 24. Lehkověrný člověk; nemilosrdně; i kdyby; jméno domácího zvířete (F); Felliniho film; přehmat; ženské jméno; alpa pokrytá krupným alpským sněhem. - 25. 16. tajenka; infekční nemoc; řecky „trpký“; součásti tkalcovských stavů; lesní roh; součást japonské zbroje. - 26. Podym; ve značně neurčitou dobu; domácké mužské jméno; domácí ženské jméno; důvěřivý dobrák. - 27. Čibuk; mučit; balkánský panovnický palác; porozumění; bývalá německá (nacistická) bezpečnostní policie; cvoky; brýle; rostlina; posloupnost všeho bytí a dění. - 28. Chameleonka; hořejší část trupu zvířat podél páteře; čapí nůsek; slovenský televizní film; trochu; značka chemického prvku; políčko. - 29. Skleněná odměrná trubice; 7. tajenka; osina; nulová izoklina; vesele (v hudbě). - 30. Barevná nit k vyšívání; Turek; zde; silně vonící monoterpenický keton; byliny s droboučkými žlutými květy; část ruky; ochranný duch boha a člověka ve starém Egyptě; ruské město (podle PSN); blankyt. - 31. Ekonda; pokojná; 9. tajenka; hubený člověk; 12. tajenka; akácie; nanášet lak stříkací pistolí. - 32. Utiskovatelka; opice; kolky; způsobiti; slizovitý výměšek; odlišné způsoby vykládané zlatnické práce. - 33. Altový saxofon; táhlý temný zvuk vydávaný kravami; básnický cyklus Jana Nerudy; japonská řeka; klub, v němž hrál orchestr L. Russella; rakevní; polní práce; znemožňovati. - 34. Bulharský básník; nístěje; zápasiště pro džudo; nechť; podloubí; ruský malíř. - 35. Velká rybářská síť; svrchní část sporáku; trubkonosý pták; ruina; část tenisového utkání; 1. díl 2. tajenky; mající plochu 100 metrů čtverečních. - 36. Násobek římského asu; dráp; název souhlásky; ruské hudební nástroje; spěch; jméno domácího zvířete (F); velmi malý organismus. - 37. Drobná houba; zarážka před kola vozu; francouzský polotvrdý sýr holandského typu; domácké ženské jméno; osoby vykonávající právo opce; domácké ženské jméno; citoslovce. - 38. Vyslovování samohlásky o jako a (v ruštině); čuvík; řídká polévka; český houslista; 5. díl 2. tajenky; druh tkaniny. - 39. Vypečená vrstva na povrchu chleba; hrbolky na kůži; sluha; diecézní církevní sněm; palčák; bývalý kanadský hokejista. - 40. Slané africké jezero; nelibozvučný útočník; mužské kožené kalhoty; americký herec. - 41. Otec soudce Abdona; druh hornického hrabla; kadeřávky; chirurgické nástroje; 14. tajenka. - 42. Závlačka; sečné zbraně; mládě určitého savce; krasobruslařský prvek. - 43. Luční vstavač; domácké ženské jméno; hostiny. - 44. 4. díl 2. tajenky; 2. díl 13. tajenky.

 

Použité prameny v 3. kole NKM:

SSJČ               Slovník spisovného jazyka českého

ČSBS              Československý biografický slovník. Academia 1992

MČSE              Malá československá encyklopedie 1 - 6

UNI                  Universum 1 - 10

PSN                 Příruční slovník naučný 1 - 4, Academia 1962-67

CJC                 Co je co? (1. až 3. díl)

Bareš              Josef Šach, Petr Bareš: Křížovkářský slovník zeměpisné názvy, Beta Dobrovský 1999

ASCS              Akademický slovník cizích slov (obě vydání)

SCS-ED          Slovník cizích slov, ED 1993

SČSaA            Slovník českých synonym a antonym

ČJA                 Český jazykový atlas

ČSVaS            Český slovník věcný a synonymický 1 - 3

RYST 3           Rystonová: Lidové názvy rostlin. Nakl. Vodnář 2018

Neolog 2         Martincová: Nová slova v češtině - slovník neologizmů, 2004

Hubáček         Hubáček: Malý slovník českých slangů, Profil 1988

EJMPH           Matzner: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby 1 - 4

SZv                 Svět zvířat (1–12). Albatros 1997–2001

ČNŽ                České názvy živočichů

Gastro             J. Černý: Nový encyklopedický slovník gastronomie. 2021

ZBROJ            Leonid Křížek, Zdirad J. K. Čech: Encyklopedie zbraní a zbroje, Libri 1997

BIBLIC            Adolf Novotný: Biblický slovník

LEX OBCÍ       Statistický lexikon obcí České republiky, 2005      

PCS                Hlinka: Peníze celého světa. Mladá fronta 1987

MSJM             Chvojka: Malý slovník jednotek měření. Mladá fronta 1982

MELH             Malá encyklopedie ledního hokeje. Olympia 1986

Knapp             Knappová: Jak se bude vaše dítě jmenovat? (1996)

Machek           Machek: Etymologický slovník jazyka českého, Academia 1968

Sejkanič          Sejkanič: Dej mi jméno. Plot 2001

Valašský         Kazmíř S.: Slovník valašského nářečí, Malina 2001

SNČ                Slovník nespisovné češtiny, 4. vydání Maxdorf 2020

ŠMÍR              Ouředník: Šmírbuch jazyka českého, Ivo Železný, 1992

KKKS              Koudelka, Káňa: Křížovkářský slovník, 1. vydání

PSJČ               Příruční slovník jazyka českého

Kočí                 B. Kočího Malý slovník naučný 1 - 2

MOtto              Malý Ottův slovník naučný. J. Otto 1905-1906

Kott                 Fr. Kott: Česko-německý slovník (1 - 10)

Pech                Pech: Velký slovník cizích slov, Kvasnička a Hampl, 1948

SLO-ČES        Slovensko český slovník, SPN 1983

SSJ                 Slovník slovenského jazyka (1 - 6)

 

Tajenkové výrazy:   Velká encyklopedie měst a obcí ČR, Arbor 2001

           

Internetové prameny:        

PSJČ+NLA                            https://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php

 

NKM2024-3.kolo-obrazec