Používání svazového znaku na propagačních předmětech

Předsednictvo svazu na svém zasedání dne 17. září 2019 rozhodlo, že kroužky a kluby hlásící se ke svazové činnosti mohou používat znak svazu na svých propagačních předmětech, jako jsou trička, tužky, odznaky, tašky apod., ne však na dopisních papírech a oficiálních dokumentech (např. stanovy kroužku). Rovněž je nepřípustné, aby kroužky a kluby používaly tento znak na své korespondenci, pozvánkách na akce, příp. u článků nebo svých prací otiskovaných v novinách a časopisech. Výjimku tvoří případy, kdy se akce či příspěvky do tisku nebo korespondence pořádají ve spolupráci se svazem jako takovým nebo se ho korespondence přímo dotýká a předsednictvo (výbor) se k tomu předem kladně vyjádří.
Vladimír Jemelík