Předběžné výsledky 10. kola Louskárny 2021

 

Níže jsou ponechány také výsledky 9. kola Louskárny 2021.

 

Řešení desátého kola Louskárny 2021 došlo od 171 soutěžících, z toho 117 borců řešilo bez jediné chyby, bod ztráty mělo 8 řešitelů a 2 body ztráty dalších 10 luštitelů. Průměrný zisk v desátém kole byl 13,47 správně řešené hádanky. Po desátém kole zůstává s plným počtem 150 řešených hádanek nadále 59 řešitelů, 149 bodů má 23 soutěžících a 148 bodů má dalších 10 luštitelů.

Řady řešitelů louskárny opustil v říjnu předseda kroužku Valaši, Valach Jura Sýkora ze Vsetína. Podle svých slov nás jenom předběhl – snad nám bude spolu s Jirkou Havlínem a dalšími hádankáři fandit z nebe…

 

Pyreneje přece jenom ještě vyskočily hned ve výměnce č. 2, Skotsko jako část ostrova ve výlučce č. 3 taky trošku zbrzdilo řešitele. Záměnka č. 5 měla raději přímo uvedené náznaky a taky proto byla snadněji řešena. Další hory v pádovce č. 9 už nebyly Pyreneje, čárkovka č. 10 byla trošku ztížena tím, že část náznaku byla spojena s jádrem. V obložce č. 11 byl přítel Radouš napovězen doubravou v textu – je totiž předsedou kroužku Doubravák. Obměnkou č. 13 byla připomenuta soutěž, kterou právě luštíte. Pokud by někdo nebyl znalcem filmů, byly náznaky v přesunce č. 14 také přímo uvedeny. Zpěvačka Tina Turner uzavřela ve sloučence č. 15 toto kolo. Celkem si dovolím napsat, že moc problémů toto kolo nepřineslo a snad přineslo i potěšení z luštění.

Kvalifikační body se už týkají i držitelů 2. třídy, mistři si ještě musejí chvíli počkat – samozřejmě u všech pokud jsou platnými členy ČSHAK.

Všem tradičně přeji moc a moc zdraví, ať nám vydrží stav bez virů a ať nám luštění přináší i nadále jen potěšení. A ať nám nic nezkalí potěšení ze svátků vánočních a budeme moci přivítat rok 2022 ve zdraví a v pohodě.

 

Pořadí po 10. kole: 150 Ambrož, Bohatý, Borkovský, Bulín, Červeňáková, Diňa, Drdel, Feler, Fišbach, Horáčková, Horák, Hošková, Husar, Jakubček, Jalůvka, Janek, Járová, Jemelík, Jemelíková, Kalhous st., Kmoščák, Konečný, Korčák, Koudelka, Kožušník, Kučavová, Lajksnerová, Lančarič, Luskač, Mach, Marešková, Mikšík, Mixová, Morawková, Moskalová, Nepimach, Paďour, Pavelka, Petras, Rádl, Radouš, Rybář, Řičánek, Říha, Samuelová, Schmidová, Skálová, Struňák, B. Sýkora, Šotolová, Štefek, Švarcová, M. Turek, Vojník, Vokatý, Vrtěna, Widla, Zedníček, Zvolánek. – 149 Běhal, Bezděk, Burda, Čech, Gonda, Haman, Hroneš, Kupka, Makovník, Ota, Pešta, Pláňava, Platzner, Prošek, Psotný, Skopcová, Šimek, Šuňavec, Švub, J. Valkus, Vodičková, Wohlmuth, Žebrok. – 148 Bednarski, Foltas, Lukovský, Novák, Olyšar, Průša, Rusá, Tomášková, J. Turek, Vodáková. – 147 Kyncl, Růžičková, Varšaník. – 146 Dedková, Mojžíš, Olšanská, Sedlatý. – 145 Čenovský, Dudková, Foldyna, Koreneková, Vybíhal. – 144 Kotora, Kunst, Zahajský. – 143 Hladký, Svobodová. – 142 Autrata, Brychtová, Gráf, Němeček, Němečková, Urbanczyk. – 141 Ryška. – 139 Štěrbová. – 138 Kokeš, Marková, Motyčková. – 137 Chalupa. – 136 Humplíková, Kaipr, Kopřiva. – 135 Vychovalý, Zelíková. – 134 Eliášová, Valentová. – 133 Vašek. – 132 Roemer. – 130 Suchanek, Suchanková. – 128 Tomsa. – 126 Pačesová. – 125 Kadlec. – 123 Dub, Peldřimovská. – 121 Alka. – 119 Auterský, Onderek, Polcar. – 113 Ivánek. – 111 Borovský, Navrátil, Peterka. – 110 Holátko. – 109 Vlen. – 108 B. Valkus. – 105 Gabajová, Hladíková. – 96 Málek. – 94 Chylová, Procházková. – 92 Doležel. – 90 Dvořák, Skřivanová. – 89 Bartůněk, Kudrnáč, Marhoul. – 88 V. Janouch. – 86 F. Janouch. – 85 Pařil. – 73 Ježová. – 66 Kolomazník. – 64 Brücknerová, Mlsová. – 61 Růžička. – 51 Valášek. – 47 Zámečník. – 46 Tománek. – 45 Werner. – 25 Hučín.

Kurzivou jsou uvedeni řešitelé, od kterých nedošlo řešení posledního kola. Pokud je zašlou, může jim být dodatečně započteno. Uvedeni nejsou řešitelé, kteří neposlali poslední 3 kola.

 

Řešení 10. kola: 1. D. Lančarič: Pobaltí, vrhač, klíče, sešit – obal trhali Češi. - 2. M. Turek: Pereny, jez na Labi, s okovem Ola – Pyreneje znali Baskové málo. - 3. J. Kadlec: Skotsko, Chuchle, kaňka – tuleň. - 4. I. Husar: Chór kyne mi, sýček – muchomůrky nemine syneček. - 5. F. Luskač: Tuřín kadeta, křivák, hubička – buřinka detektiva Klubíčka. - 6. M. Kokeš: Jaro, sárí, umbra, Nil – já rosarium bránil. - 7. J. Adamčík: Výjimka, míjí tě žena, byt – vím, kam jdeš se napít. - 8. J. Adamčík: Litava, kasemata – lítá vážka sem a tam. - 9. M. Eliášová: Andy, divákům, Tom – Vanda chodí k anatomovi. - 10. M. Kokeš: U pilin Ir, u síní úpí líní Rusínu. - 11. D. Lančarič: Doušek, titla – Radouše Krakatit láká. - 12. D. Lančarič: Obzor, díl, puma, cela – rozbolí dámu palec. - 13. F. Konečný: Lea siku raní – Louskárna. - 14. J. Valkus: Tarant, sarkom, nace – Tatranská romance. - 15. I. Rias: Uhlí, daman, želatina – uhlídá manžela Tina.

 


 

Řešení devátého kola Louskárny 2021 došlo od 171 soutěžících, z toho 120 borců řešilo bez jediné chyby, bod ztráty mělo 7 řešitelů a 2 body ztráty dalších 7 luštitelů. Průměrný zisk v devátém kole byl 13,61 správně řešené hádanky. Po devátém kole zůstává s plným počtem 135 řešených hádanek nadále 61 řešitelů, 134 bodů má 23 soutěžících a 133 bodů má dalších 10 luštitelů.

 

Nejprve musím přivítat nového řešitele – zatím je v závěru tabulky, ale věřím, že vytrvá i do dalších ročníků a zapojí se tak do zisku kvalifikačních bodů.

Pyreneje se občas ještě vyskytnou, ale pohoří je na světě daleko víc, takže buďte ostražití jako tygři z kreslené prvkovky č. 1. Výměnka č. 4 udělala problémy řešitelům, kteří neznali člena kroužku Permoníci – za to se jim omlouvám. Výlučka č. 7 měla spojený druhý náznak s jádrem, ale řešena byla bez problémů. U ráčku č. 10 bylo uznáváno mimo autorského řešení i řešení „má trenér Tampy páva“, i když má menší průměr. Obložka č. 13 trošku pozlobila tím, že se obkládalo více písmeny – pak ovšem ten shluk, kterým se obkládá, musí být shodný nebo ráčkový. Kreslená výměnka č. 15 vyvolala několik nespokojených hlasů – jak poznat tu rybu nebo ten listen. Ovšem je potřeba napsat, že kdyby byla hádanka podána jako textová, byl by obepis ryba a část rostliny – při kresbě lze vyloučit velké množství ryb (kapr, štika, sumec, …) a řešit dál obdobně jako textovou hádanku. Ale výsledek napovídá, že vše bylo nakonec správně vyřešeno.

Soutěžící bez kvalifikační třídy a držitelé 3. třídy již dosahují na kvalifikační body, držitelé 2. třídy mají zisk na dosah, mistři si ještě musejí chvíli počkat – samozřejmě u všech pokud jsou platnými členy ČSHAK.

Všem tradičně přeji moc a moc zdraví, ať nám vydrží stav bez virů a ať nám luštění přináší i nadále jen potěšení.

 

Pořadí po 9. kole: 135 Ambrož, Bohatý, Borkovský, Bulín, Červeňáková, Diňa, Drdel, Feler, Fišbach, Horáčková, Horák, Hošková, Husar, Jakubček, Jalůvka, Janek, Járová, Jemelík, Jemelíková, Kalhous st., Kmoščák, Konečný, Korčák, Koudelka, Kožušník, Kučavová, Lajksnerová, Lančarič, Luskač, Mach, Marešková, Mikšík, Mixová, Morawková, Moskalová, Nepimach, Paďour, Pavelka, Petras, Rádl, Radouš, Rybář, Řičánek, Říha, Samuelová, Schmidová, Skálová, Struňák, B. Sýkora, J. Sýkora, Šotolová, Štefek, Švarcová, M. Turek, Vojník, Vokatý, Vrtěna, Widla, Zedníček, Zelíková, Zvolánek. – 134 Běhal, Bezděk, Burda, Čech, Gonda, Haman, Hroneš, Kupka, Makovník, Ota, Pešta, Pláňava, Platzner, Prošek, Psotný, Skopcová, Šimek, Šuňavec, Švub, J. Valkus, Vodičková, Wohlmuth, Žebrok. – 133 Bednarski, Foltas, Lukovský, Novák, Olyšar, Průša, Rusá, Tomášková, J. Turek, Vodáková. – 132 Kyncl, Růžičková, Varšaník. – 131 Dedková, Dudková, Mojžíš, Olšanská, Sedlatý. – 130 Čenovský, Foldyna, Koreneková, Vybíhal. – 129 Kotora, Kunst, Němeček, Němečková, Svobodová, Zahajský. – 128 Gráf, Hladký. – 127 Autrata, Brychtová, Urbanczyk. – 126 Ryška. – 125 Štěrbová. – 124 Chalupa, Vychovalý. – 123 Kokeš, Marková, Motyčková. – 122 Humplíková, Kaipr. – 121 Kopřiva, Valentová. – 120 Eliášová, Suchanek, Suchanková, Vašek. – 119 Roemer.114 Peldřimovská. – 113 Pačesová, Tomsa. – 112 Kadlec. – 111 Alka. – 110 Auterský. – 109 Dub. – 107 Polcar. – 105 Kalhous ml.104 Onderek. – 101 Ivánek. – 100 Peterka. – 99 Borovský. – 98 Navrátil, B. Valkus, Vlen. – 97 Hladíková, Holátko. – 93 Gabajová. – 86 Doležel, Procházková. – 85 Pařil. – 84 Bartůněk, Chylová, Málek. – 83 Kudrnáč. – 82 Dvořák. – 81 V. Janouch, Skřivanová. – 80 Marhoul. – 77 F. Janouch. – 68 Ježová. – 62 Brücknerová. – 59 Kolomazník, Mlsová. – 53 Růžička. – 47 Valášek. – 43 Zámečník. – 42 Tománek. – 41 Werner. – 10 Hučín.

Kurzivou jsou uvedeni řešitelé, od kterých nedošlo řešení posledního kola. Pokud je zašlou, může jim být dodatečně započteno. Uvedeni nejsou řešitelé, kteří neposlali poslední 3 kola.

 

Řešení 9. kola: 1. D. Lančarič: Pár tygrů – párty Gruzínek. - 2. B. Kousal: Pyré nejedno, lůžko, oči – Pyreneje dnes už končí. - 3. M. Kokeš: Lívanec Hamé – paliva necháme. - 4. M. Kokeš: Uhra budila u hradu Bílá. - 5. M. M. Motyčková: Pro divu nesu sáňky protivné Zuzanky. - 6. J. Hora: Kakapo, klak, veverka – Polárka. - 7. J. Adamčík: Mars, kovárna maskovaná. - 8. J. Adamčík: S vyzou vydru v Atice – výzvy dramatiků. - 9. M. Eliášová: Páteř, hledisko, rial – přátelé disko hráli. - 10. A. Říha: Má trenér Tampere páva. - 11. D. Lančarič: Za číší řízy, škály – žáci sýry získali. - 12. D. Lančarič: Zaseji poblíž Ploučnice – zase je teplo učnici. - 13. D. Lančarič: Koliba vaše – v okolí Bavorova šero. - 14. M. M. Motyčková: Bukva, nika – čibuk válečníka. - 15. A. Říha: Palamida, listen, vaky, struha – dala mi Palestinka výstrahu.