Předběžné výsledky 12. kola Louskárny 2022

 

Níže jsou ponechány také výsledky 11. kola Louskárny 2022.

 

Řešení dvanáctého kola Louskárny 2022 došlo od 168 soutěžících, z toho 114 borců řešilo bez jediné chyby, bod ztráty mělo 14 řešitelů a 2 body ztráty dalších 8 luštitelů. Průměrný zisk ve dvanáctém kole byl 13,81 správně řešené hádanky. Po dvanáctém kole zůstalo s plným počtem 180 řešených hádanek 27 řešitelů, 179 bodů má 45 soutěžících a 178 bodů má dalších 9 luštitelů.

Pomalu nám končí další ročník louskárny, před sebou máte 1. kolo nového ročníku, tak ještě něco ke 12. kolu.  Ke kreslené obnažce č. 1 snad jen to, že na veslařské lodi sedí háček na přídi a strok na zádi lodi, ovšem ta loď jede ve vztahu k veslařům pozpátku, takže vyobrazený strok sedí vlastně vzadu. Vlnovka č. 4 odradila několik řešitelů jen svým názvem, ale nakonec byla zdárně zdolána. Horší to bylo se záměnkou č. 6 – film z jádra je všeobecně známý, k básníkovi bylo potřeba se dopracovat přes slovník, ale prvních 5 písmen ze začátku jména umožnilo básníka snadno najít. Další hádanky už snad potíže nedělaly, takže bodové zisky narůstaly a příděl kvalifikačních bodů se přiblížil.

Takže s chutí do dalšího luštění, ať nám hádanky i nadále přinášejí radost z luštění. Ať jsme ve zdraví a pohodě i do dalších dnů.

 

POŘADÍ PO 12. KOLE: 180 Ambrož, Borkovský, Červeňáková, Dedková, Drdel, Gonda, Jakubček, Jemelík, Jemelíková, Kmoščák, Korčák, Kučavová, Lančarič, Makovník, Marešková, Olšanská, Paďour, Řičánek, Říha, Sýkora, Štefek, Šuňavec, Švarcová, M. Turek, J. Valkus, Vokatý, Zedníček. – 179 Autrata, Bohatý, Bulín, Dočekal, Feler, Fládr, Horáčková, Horák, Hošková, Husar, Jalůvka, Kalhous st., Kožušník, Kupka, Kyncl, Lajksnerová, Luskač, Mach, Malý, Mikšík, Morawková, Moskalová, Nepimach, Ota, Pavelka, Petras, Platzner, Prošek, Psotný, Rádl, Radouš, Rusá, Rybář, Samuelová, Schmidová, Skálová, Struňák, Šimek, Šotolová, Švub, J. Turek, Urbanczyk, Vodáková, Vrtěna, Zvolánek. – 178 Bezděk, Burda, Fišbach, Haman, Koudelka, Pláňava, Průša, Varšaník, Vojník. – 177 Bednarski, Čenovský, Hroneš, Lukovský, Pešta, Skopcová, Skřivanová, Tomášková, Zahajský, Žebrok. – 176 Hladký, B. Valkus, Vodičková. – 175 Brychtová, Gráf, Janek, Konečný, Mojžíš, Olyšar, Růžičková. – 174 Diňa, Foltas, Hučín, Járová, Kotora, Novák, Wohlmuth. – 173 Běhal, Foldyna, Vybíhal. – 172 Dudková. – 170 Koreneková. – 169 Kokeš, Marková, Motyčková. – 167 Brož, Svobodová. – 166 Němeček, Němečková, Sedlatý, Vašek. – 165 Chalupa, Kunst. – 163 Tomsa. – 162 Humplíková. – 160 Valentová. – 155 Eliášová, Kadlec, Polcar, Ryška. – 154 Kaipr. – 153 Pačesová. – 152 Vagaiová. – 151 Dub, Kopřiva. – 148 Čech, Holátko. – 147 Roemer. 145 Navrátil. – 142 Borovský. – 141 Peterka. – 140 Suchanek, Suchanková. – 138 Alka. – 133 Peldřimovská. – 127 Auterský. – 125 Ivánek. – 122 Doležel. – 117 Vlen. – 115 Chylová, Ježová. – 114 Hladíková. – 113 Knotek. – 112 Gabajová. – 110 Krůza, Mlsová. – 107 Procházková. – 97 Kolomazník. – 96 Marhoul. – 95 Bartůněk. – 92 V. Janouch. – 89 Dvořák. – 88 Málek. – 78 Brücknerová, Valášek. – 74 Werner. – 72 Kudrnáč. – 68 Růžička. – 63 Zámečník.

 

Pokud jste se v tabulce nenašli a řešení jste posílali, neváhejte a zašlete kopii, řešení může být zpětně uznáno. Kurzivou jsou uvedeni řešitelé, od kterých nedošlo dvanácté kolo, pokud řešení zašlou, může jim být dodatečně započteno. Uvedeni nejsou řešitelé, kteří neobeslali poslední tři kola.

 

ŘEŠENÍ 12. KOLA: 1. B. Kousal: Obraz, strok, u vody vítěz – bratrovo dítě. - 2. J. Adamčík: Talovín Eda Italovi nedá. - 3. M. Radouš: Opus, halit, ráček, akta – opustila hráče Katka. - 4. M. Radouš: Pokál rádce, cedr Polka má, proklamace. - 5. M. Kokeš: Baviče chalupa – vábí Čecha Pula. - 6. A. Říha: Vesnin, komár, tření Skota – Vesničko má středisková. - 7. D. Lančarič: Mirikina, Římané, tér – míří k Inari má neteř. - 8. F. Konečný: Lavor, líčka – čilá vorkoholička. - 9. I. Husar: Kloš, Uzel klimbá, sovy – klouzek limbový. - 10. F. Luskač: Pardů bič, Anka – Pardubičanka. - 11. F. Luskač: Strašidlo uhání, trio v Alsasku – starší dlouhán iritoval Sasku. - 12. I. Husar: Hůře býk ryl, víska – hřib královský. - 13. M. Radouš: Ananas, ovsíky, posila, Réta lín – na návsi kosi létali. - 14. A. Říha: Plecko láká Valerii – Plechová kavalerie. - 15. D. Lančarič: Hyena, šelma – hyne naše lama.

 


Řešení jedenáctého kola Louskárny 2022 došlo od 167 soutěžících, z toho 90 borců řešilo bez jediné chyby, bod ztráty mělo 27 řešitelů a 2 body ztráty dalších 13 luštitelů. Průměrný zisk v jedenáctém kole byl 13,18 správně řešené hádanky. Po jedenáctém kole zůstalo s plným počtem 165 řešených hádanek 27 řešitelů, 164 bodů má 44 soutěžících a 163 bodů má dalších 10 luštitelů.

Při opravě řešení tohoto kola se ukázalo, že se vyskytly nečekané potíže nejméně u tří hádanek. Ale začněme od začátku. První hádanky byly celkem zvládnuty dobře, u ráčku č. 5 byla uznávána všechna řešení, která odpovídala ráčku. Trošku času zabrala přídavka č. 8 s poněkud volnějším obepisem jádra – a pak přišla prvkovka č. 9. Použití nápoje, známého spíš z křížovek, vyvolalo řadu řešení, která však neodpovídala obepisu jádra. Další na řadě byla tvaroslovka č. 10, u které se provádějí druhové operace pádovky a časovačky. Dovolím si krátce ocitovat hádankářské směrnice. „Článek 3d. k § 56 sděluje, že u kreslených pádovek se náznak uvádí buď v 1. pádě, nebo podle nakreslených vzájemných vztahů (např. „u laně na kole s kalami osoba – slanisko lákalo soby“). U textových pádovek se předložky z obepsání použijí i pro vypsání řešení náznaku, pokud nemá řešení náznaku zcela odlišnou jazykovou konstrukci.“ Konec citace. To znamená, že stačilo pouze opsat předložku „vedle“… Další hádanky byly opět snadno řešitelné – a přišla kreslená pádovka č. 15, kde řada řešitelů na posledním obrázku považovala lnici za nějakou oškubanou malou túji a pak jim nevyšla polní cesta. Navíc je potřeba dodat, že v pádovce musí dojít vždy ke změně pádu při přechodu z náznaku do jádra; pokud někdo uvedl pouze „lnice“, pak tato nutnost nebyla dodržena a lnice zůstala lnicí.

Konec teorie, hádanky mají přece přinášet potěšení a radost z vyřešené hádanky. Jako bonus jsou přidělovány kvalifikační body pro členy ČSHAK, takže s chutí do dalšího luštění, přeji pohodové prožití svátků vánočních a radostný vstup do roku 2023. Ať jsme ve zdraví a pohodě i do dalších dnů.

POŘADÍ PO 11. KOLE: 165 Ambrož, Borkovský, Červeňáková, Dedková, Drdel, Gonda, Jakubček, Jemelík, Jemelíková, Kmoščák, Korčák, Kučavová, Lančarič, Makovník, Marešková, Olšanská, Paďour, Řičánek, Říha, Sýkora, Štefek, Šuňavec, Švarcová, M. Turek, J. Valkus, Vokatý, Zedníček. – 164 Autrata, Bohatý, Bulín, Dočekal, Feler, Fládr, Horáčková, Horák, Hošková, Husar, Jalůvka, Kalhous st., Kožušník, Kupka, Kyncl, Lajksnerová, Luskač, Mach, Malý, Mikšík, Morawková, Moskalová, Ota, Pavelka, Petras, Platzner, Prošek, Psotný, Rádl, Radouš, Rusá, Rybář, Samuelová, Schmidová, Skálová, Struňák, Šimek, Šotolová, Švub, J. Turek, Urbanczyk, Vodáková, Vrtěna, Zvolánek. – 163 Bezděk, Burda, Fišbach, Haman, Hroneš, Koudelka, Pláňava, Průša, Varšaník, Vojník. – 162 Bednarski, Čenovský, Lukovský, Pešta, Skopcová, Skřivanová, Tomášková, Zahajský, Žebrok. – 161 Hladký, Mojžíš, Růžičková, B. Valkus, Vodičková. – 160 Brychtová, Gráf, Janek, Konečný, Olyšar, Wohlmuth. – 159 Diňa, Foltas, Hučín, Járová, Kotora, Novák, Vybíhal. – 158 Běhal, Foldyna. – 157 Dudková. – 155 Kokeš, Koreneková, Marková, Motyčková. – 154 Němeček, Němečková. – 153 Svobodová. – 152 Brož, Chalupa, Vašek. – 151 Sedlatý. – 150 Kunst, Tomsa. – 149 Nepimach. – 148 Čech. – 147 Humplíková. – 145 Valentová. – 142 Kadlec, Pačesová, Polcar. – 141 Dub, Eliášová, Ryška. – 140 Vagaiová. – 139 Kaipr, Kopřiva. – 135 Holátko, Navrátil, Roemer. – 130 Borovský. – 129 Peterka. – 127 Suchanek, Suchanková. – 125 Alka. – 119 Ivánek, Peldřimovská. – 113 Auterský, Doležel, Knotek. – 110 Vlen. – 107 Chylová. – 105 Ježová. 104 Hladíková. – 103 Gabajová. – 102 Mlsová. – 100 Krůza. – 96 Procházková. – 94 F. Janouch. – 87 Bartůněk, Marhoul. – 86 Kolomazník. – 85 V. Janouch. – 81 Málek. – 79 Dvořák. – 70 Valášek. – 69 Brücknerová. – 64 Kudrnáč, Werner. – 58 Růžička. – 57 Zámečník.

Pokud jste se v tabulce nenašli a řešení jste posílali, neváhejte a zašlete kopii, řešení může být zpětně uznáno. Kurzivou jsou uvedeni řešitelé, od kterých nedošlo jedenácté kolo, pokud řešení zašlou, může jim být dodatečně započteno. Uvedeni nejsou řešitelé, kteří neobeslali poslední tři kola.

ŘEŠENÍ 11. KOLA: 1. J. Adamčík: Mísy, nůž, atlet – umí syn užívat let. - 2. J. Adamčík: Dotazníky, barytony – doma zní kytary tóny. - 3. M. Radouš: Kašel, dědouš, labiála – k Šeldě došla Bílá. - 4. A. Říha: Svěží Žid, Cikána je kana, chov ovcí – Svědci Jehovovi. - 5. M. Kokeš: Komisi moka lady dala. - 6. M. Kokeš: Olovo, žula – na molo voje mužů lají. - 7. D. Lančarič: Opera, aspekty, bivak – perspektiva. - 8. D. Lančarič: Máchy té – má chytrost roste. - 9. I. Rias: Manažer, tyč, airan – nemá na žerty čas táta Íránce. - 10. F. Luskač: Vedle jezu sekáme v parku (parcích) – najez se, Kašpárku. - 11. F. Luskač: Linka, vanad, kanár, AMU – liknavá Dánka ránu má. - 12. I. Husar: Abov, noc, koi, saň – obuvnická useň. - 13. M. Kokeš: Vezeš píce – věže špice. - 14. J. Valkus: Rubense noky – Robinsonka. - 15. A. Říha: Krabice, kanic, Stoupa, za lnicí túje – k Rabí Cikáni cestou polní cestují.