Předběžné výsledky 2. kola Křížovkářské kvalifikační soutěže (KKS) 2024

 

ZPRÁVA O 2. KOLE

Nejprve pár slov k 1. kolu Křížovkářské kvalifikační soutěže – př. Makovník a Šuňavec mně spadli bohužel do spamu a př. Běhounka jsem přehlédnul, všem budiž vyřčena omluva s konstatováním, že již jsou dodatečně zahrnuti do celkového pořadí. Př. Krupička a Zelený se zapojili až od 2. kola, takže jim přeji, ať vytrvají. A nyní již k 2. kolu KKS. Zúčastnilo se celkem 113 řešitelů a plných 38 uspělo s čistým kontem. Čelo se ale razantně zúžilo na 29 potencionálních fotbalistů týmu ČSHAK České republiky. Mám pocit, že jsem asi zvolil špatné pořadí křížovek, protože tsunami letos nabírá na síle už od 1. kola. Výraz D/7 nemůže být ZNIKAT, protože v SSJČ je na konci odstavce u slova VZNIKAT jasně napsáno „rozl. od znikati“, čili stačilo se kouknout do PSJČ, kde je výraz VNIKAT jasně uveden i s definicí. Další častá chyba se objevila u výrazu 12/5 BANDA, kde nejde řešit TANDA. Křižující výraz v řádku H „přitakání“ je pro některé pouze TAK a to vás asi ukolébalo. A neboť s tím souvisejí i chybějící rozdělovací linky ve vodorovném nebo svislém směru, tak jsou příděly ztrátových bodů poměrně značné. Dále vás ještě potrápil výraz 5/1 MANI (HUB). Toleroval jsem jakákoliv vyhovující křižování 10/5 ÉTA x J/4 É (citoslovcí je hodně), „lidovou tvořivost“ ve vnitřním obrysu (pokud nebyl narušen systém střídání) a O/3 MACO x 15/7 FACTORING. Rovněž jsem uznával skrytou tajenku COLO-COLO i COLO COLO. Ostatní rád vysvětlím mailem. Pokud bude chtít někdo protestovat, tak samozřejmě na to má nárok, ale připomínám, že je jeho povinností uvést i pramen a stránku, kde to či ono našel (viz Protestní řád a pozor na Seznam nepovolených pramenů – vše je přístupné na svazovém webu, stejně jako vyplněný autorský obrazec).

 

VÝSLEDKY 2. KOLA

0 ztrátových bodů: Bednarski, Běhounek, Bonaventura D., Bonaventura Š., Brož, Glogar, Gonda, Hladký, Holek, Ivánek, Járová, Klusáček, Kmoščák, Kolář, Koňák, Kopřiva, Lustyková, Macků, Makovník, Matějka, Matoušek, Musil, Nack, Nedvěd, Novotný, Olyšar, Pešta, Plachý, Prošek, RENDA, Rybář, Starý, Stískal, Štefek, Šuňavec, Valkus, Vodičková, Vojník. – 1: Adamčík, AGA, Alka, Bada, Baťalík, Bednář, Černý, FRATOM, GALATASARAY, Gášek, Havelka, Hroz, Hruška, Jettmar, Koreneková, Krupička, Kučavová, Kunst, Landa, Pláňava, Rosová, Sebera, Sedláková, Sedlatý, Sklenka, Šebesta, Šťastný, Tománek, Tomsa, Turek M., Vašinka, Vojtěch, Vychovalý ml., Zedníček, Zelený. – 2: Autrata, Burda, Dedera, Drdel, Elefant, Havel, Hrdina, Juroszek, Kadlec, Kajzrlík, Kučera, Kučírek, Malinka, Michal, Nováková, Růčka, Ryška, Slabý, Švub, Tomáš, Wohlmuth. – 3: Kmoch, Konečný, Růžička, Šmat, Tileš, Vašek, Volf. – 4: Jakubček, Novák, Struňák. – 5: Škrobák, Tůmová, Werner. – 7: Chylová, Láník, Mikuličková, Švančar. – 10: Lukeš. – 12: GÉZA.

 

STAV PO 2. KOLE

0 ztrátových bodů: Bednarski, Bonaventura D., Bonaventura Š., Brož, Glogar, Gonda, Hladký, Ivánek, Járová, Klusáček, Kmoščák, Koňák, Lustyková, Macků, Matějka, Nack, Novotný, Olyšar, Pešta, Plachý, Prošek, RENDA, Rybář, Starý, Stískal, Štefek, Valkus, Vodičková, Vojník. – 1: Adamčík, Baťalík, Běhounek, FRATOM, GALATASARAY, Holek, Hroz, Hruška, Jettmar, Kopřiva, Koreneková, Kučavová, Makovník, Matoušek, Nedvěd, Pláňava, Sebera, Sedlatý, Šebesta, Šuňavec, Turek M., Vašinka, Zedníček. – 2: AGA, Bada, Bednář, Drdel, Gášek, Kučírek, Kunst, Landa, Musil, Sedláková, Sklenka, Slabý, Šťastný, Švub, Tomáš, Tomsa, Vychovalý ml. – 3: Burda, Elefant, Havel, Havelka, Hrdina, Kadlec, Kolář, Malinka, Rosová, Růčka, Ryška, Tománek, Vašek. – 4: Autrata, Černý, Dedera, Juroszek, Kajzrlík, Kmoch, Konečný, Kučera, Michal, Růžička, Šmat, Wohlmuth. – 5: Jakubček, Struňák, Tileš, Vojtěch. – 6: Alka, Volf, Werner. – 7: Novák. – 8: Láník, Mikuličková, Švančar. – 10: Chylová, Nováková, Škrobák, Tůmová. – 12: Lukeš. – 28: GÉZA.

V průběžném pořadí jsou uvedeni ti, kteří zaslali řešení obou dosavadních kol.

Řešení 2. kola je na stránce soutěže ZDE.

Zadání 3. kola i obrazec 3. kola je ZDE.

Karel Wiedermann