Předběžné výsledky 2. kola Lázeňských oříšků 2021/22

 

LÁZEŇSKÉ OŘÍŠKY 2021/22 - VÝSLEDKY 2. KOLA

Hádanky – 2. kolo

15 bodů - Bezděk Karel, Drdel Stanislav, Haman Petr, Husar Ivo, Jakubček Igor, Jalůvka Rostislav, Janek Daniel, Járová Jana, Jemelík Vladimír, Kmoščák Oldřich, Kousal Bohdan, Kožušník Milan, Marešková Jana, Ota Václav, Paďour Peter, Pavelka Jan, Platzner Igor, Radouš Miroslav, Rusá Dagmar, Říha Antonín, Štefek Petr, Turek Miroslav, Urbánek Petr, Valkus Jaroslav, Vodičková Jana, Vojník Dušan; 14 - Červeňáková Marie, Fišbach Milan, Lukovský Daniel; 13 - Hučín Jan, Pešta Jiří; 12 - Novák Robert, Vagaiová Dana; 0 - Varšaník Štefan.

 

Po 2. kole:

30 bodů - Bezděk, Drdel, Haman, Husar, Jakubček, Járová, Jemelík, Kmoščák, Kousal, Kožušník, Marešková, Ota, Paďour, Pavelka, Platzner, Radouš, Říha, Štefek, Turek, Urbánek, Valkus, Vojník; 29 - Červeňáková,  Fišbach, Jalůvka, Lukovský; 28 - Pešta, Rusá; 27 - Janek, Vodičková; 24 - Vagaiová; 22 - Novák; 13 - Hučín; 9 - Varšaník.

 

I ve 2. kole řešilo hádanky 33 soutěžících, řešení nezaslal př. Varšaník, naopak si mimo soutěž vyluštil hádanky př. Hučín. 26 soutěžících vyřešilo všech 15 hádanek, uznávala jsem i neautorská, ale odpovídající řešení v hádankách č. 6, 10, 11 (ale ne sluku) a 14. Body se ztrácely za překlepy nebo vynechané náznaky.

 

Křížovky – 2. kolo

0 ztrátových bodů - Bulín Stanislav, Gašparín Pavol, Husar Ivo, Ivánek Josef, Jaroš Jaroslav, Jemelík Vladimír, Mikuš Marian, Nack Petr, Pláňava Eduard, Sebera Břetislav, Sklenka Marián, Štefek Petr, Turek Miroslav, Valíček Petr, Vašinka Jan, Vlášek Jiří, Vojník Dušan; 1 - Podzemský Pavel; 2 - Kopřiva Jiří; 4 - Jakubček Igor; 5 - Bezděk Karel, Drdel Stanislav, Gášek Josef, Haman Petr, Járová Jana; 6 - Ryška Jaroslav; 7 - Ota Václav, Turek Ján; 9 - Hroz Miroslav; 10 - Bonaventura David, Bonaventura Štěpán, Kučírek Petr; 11 - Kučera Josef, Slabý Aleš; 13 - Havel Jan; 17 -  Godalová Marta; 81 - Novák Robert. Dalších pět řešení nedorazilo.

 

Po 2. kole:

0 ztrátových bodů - Bulín, Gašparín, Husar, Ivánek, Jaroš, Jemelík, Mikuš, Nack, Sebera, Štefek, Turek M., Vašinka, Vlášek, Vojník; 2 - Pláňava; 3 - Valíček; 4 - Kopřiva; 5 - Drdel, Haman, Járová, Podzemský, Sklenka; 6 - Bezděk, Gášek; 7 - Jakubček, Ota; 10 - Ryška, Turek J.; 13 - Hroz; 14 - Bonaventura D., Bonaventura Š., Kučírek; 18 - Havel; 20 - Kučera; 21- Slabý; 22 - Godalová; 102 - Urbánek; 103 Dedera, Šebesta; 110 - Černý; 121 - Novák.

 

Poslední křížovku Jury Sýkory zaslalo 36 řešitelů, 17 řešilo bez ztrátových bodů. Ostatní ztroskotali na chytáku, který Jura vysvětlil takto:

"V tomto kole připravil autor na řešitele rozsáhlejší a složitější chyták. Základem bylo chybné řešení výrazu had jako pama (Co je co) a následných výrazů máma, sova a Saxo. Toto svůdné řešení vázne na dvojím výskytu výrazu výrazu echo. Správně bylo třeba řešit pata (had = vodící část pluhu, Slovník podkrkonošského nářečí) a dále máti, tovi a Taxa. A aby nebyl dvakrát použitý výraz pata, tak se část nohy musela řešit jako páta (Slovník podkrkonošského nářečí) x ánšlusy (SNČ)."

V průběhu soutěžní doby došlo k drobným opravám, ti řešitelé, kteří poslali řešení před jejich uveřejněním, nezískali v těchto místech ztrátové body.

Jura nám bude chybět nejen jako autor křížovek, ale také jako kamarád. A určitě bude svému nástupci, Radkovi Juráňovi při tvorbě "koukat přes rameno".

 

Logika – 2. kolo

25 bodů - Bezděk Karel, Brož Bohumil, Bulín Stanislav, Haman Petr, Husar Ivo, Járová Jana, Jemelík Vladimír, Konečný Jiří, Matějková Martina, Milka Dalibor, Plachý Bohuslav, Vodičková Jana; 24 - Marek Daniel;  23 - Dedková Iveta, Janek Daniel, Kučírek Petr, Mrázová Hana, Pech Ladislav, Průša Pavel, Spáčil Jiří, Turek Miroslav, Vacek Vladimír; 18 - Černá Kristina; 17 - Dortová Zuzana; 15 - Cily Imrich; 0 - Buchta Karel.

 

Po 2. kole:

43 bodů - Bezděk, Brož, Bulín, Haman, Husar, Járová, Jemelík, Konečný, Matějková, Milka, Plachý, Vodičková; 42 - Marek; 41 - Mrázová, Průša, Vacek;  39 - Pech, Spáčil; 38 - Janek; 34 - Dedková, Turek; 33 - Cily; 32 - Černá, Dortová; 16 - Buchta.

 

9 úkolů 2. kola zaslalo 24 logiků, př. Buchta se v tomto kole omluvil, př. Pavelka už bohužel další řešení nepošle. 12 řešitelů získalo plný počet bodů, v úloze č. 3 totiž našli tři různá řešení. Jedna řešitelka ztratila body za věžáky (stejná čísla nesmí sousedit ani diagonálně), další soutěžící za tredoku a redukované domino.

 

V Kolíně na MČR kroužků byly rozdávány výroční tisky, mezi jinými i Stručná encyklopedie hádankářů a křížovkářů. Tak jsem alespoň tímto způsobem mohla poznat některé z vás. Všem přeji pevné zdraví a chuť do luštění.

3. kolo začne 1. prosince 2021

 

Věra K.