Předběžné výsledky 2. kola a zahájení 3. kola Křížovkářské kvalifikační soutěže (KKS) 2023

 

ZPRÁVA O 2. KOLE

Nejprve se musím vrátit k 1. kolu soutěže. Př. Gašparínovi uznávám protest proti přidělení 1 ztrátového bodu, což se prokázalo až při x-násobném zvětšení obrazce kvůli ověření čitelnosti vepsaného písmene. Dále se musím omluvit př. Michalovi za to, že jsem přehlédl jeho včas zaslané bezchybné řešení a tím pádem ho nezapočítal. Všechny tyto skutečnosti jsem již zahrnul do aktuálních výsledků.

 

Co se týká 2. kola Křížovkářské kvalifikační soutěže, svá řešení zaslalo celkem 143 řešitelů, z nichž úctyhodných 91 luštilo bez chyby. Někteří to po 1. kole vzdali (což mne poněkud zaráží, především u nulařů) a někteří zase přibyli (což mne zase velmi těší). Po 2. kole je na nule celkem 74 soutěžících. Vyskytlo se poměrně hodně zbytečných chyb z nepozornosti, někteří jste nevyplnili políčka u neznámých či nenalezených výrazů a někteří jste prostě někdy tipovali. Soudě dle ohlasů, nejvíce vás potrápily výrazy 43/1 CEBEK (hladicí kost) z Malého slovníku českých slangů a 10/3 BURNT (indické souostroví), jenž je uveden v pramenu Křížovkářský slovník – zeměpisné názvy. Ostatní dotazy, připomínky či protesty rád mailem zodpovím. Čitelnost vámi zaslaných řešení se zlepšila, ale u některých to stále ještě není ono. Také se v zaslaných řešeních objevil nešvar v podobě ohraničení políček s tajenkou silnou linkou, i když jiné barvy. Je třeba si uvědomit, že takto riskujete postih 1 systémového ztrátového bodu za to, že ohraničením políčka (i když jinou barvou) v podstatě změníte normální křížovku na polořetězovku. A také prosím nepodbarvujte tajenková políčka tou samou barvou, jakou jste použili k vepsání písmen tajenky. Přátelé, všichni jste dobří luštitelé, neklesejte na mysli a vydržte až do konce, byť třeba jen po coubertinovsku.

 

VÝSLEDKY 2. KOLA

0 ztrátových bodů: Adamčík, Alka, Bada, Baťalík, Bednarski, Bednář, Běhounek, Bezděk, Bonaventura D., Bonaventura Š., Borkovský, Brož, ČENDA, Černý, Dedková, Doležel, Drdel, Elefant, FRATOM, Gášek, Gašparín, Glogar, Gonda, Habal, Havel, Hladký, Hruška, ISTANBUL, Ivánek, Jakubček, Járová, Judas, Kadlec, Kajzrlík, Kokeš, Kolář, Konečná, Konečný, Kopřiva, Koreneková, Kotoulková, Krupička, Kučavová, Kučera, Kučírek, Kunst, Landa, Láník, Lustyková, Macků, Mach, Makovník, Malinka, Matějka, Mičinský, Motyčková, Nedvěd, Nitra, Novák, Olyšar, Peldřimovská, Pešta, Plachý, Pláňava, Prošek, Růčka, Rusá, Rybář, Ryška, Sebera, Sklenka, Slabý, Starý, Svoboda, Šebesta, Šťastný, Štefek, Švub, Tomsa, Tůma, Turek, Urbanczyk, Valkus, Vašinka, Vojník, Vojtěch, Vonka, Vychovalý ml., Wohlmuth, Zedníček, Zelený. – 1: Auterský, Autrata, Burda, Dedera, Hroz, Chylová, Juroszek, Kmoch, Kudláček, Michal, NÁVRAT, Nováková, Novotný, Onderek, Paďour, Platzner, Přecechtěl, Přikryl, Růžička, Slezák, Struňák, Studničný, Šmat, Tománek, Tomáš, Vacek, Vacková, Vašek, Vodičková. – 2: Fojta, Kmoščák, Lukeš, Rosová, Sedláková, Sedlatý, Šuňavec, Švančar, Werner. – 3: Dostál, ŠTÍSTKO, Volf. – 4: Navrátil. – 5: Bradáč, Matoušek. – 6: Tileš. – 7: Koňák. – 9: Alblová. – 10: Dvořák. – 13: Marhoul. – 14: GÉZA, Tůmová. – 25: Zmolová.

 

STAV PO 2. KOLE

0 ztrátových bodů: Bada, Baťalík, Bednarski, Bednář, Běhounek, Bezděk, Bonaventura D., Bonaventura Š., Borkovský, Brož, ČENDA, Černý, Dedková, Drdel, Elefant, FRATOM, Gášek, Gašparín, Glogar, Gonda, Hladký, Hruška, ISTANBUL, Ivánek, Jakubček, Járová, Judas, Kajzrlík, Kolář, Konečná, Kopřiva, Koreneková, Kotoulková, Krupička, Kučavová, Kučírek, Kunst, Láník, Lustyková, Macků, Mach, Makovník, Malinka, Matějka, Mičinský, Nitra, Olyšar, Pešta, Plachý, Pláňava, Prošek, Růčka, Rusá, Rybář, Ryška, Sebera, Sklenka, Slabý, Starý, Svoboda, Šebesta, Štefek, Švub, Tomsa, Tůma, Turek, Urbanczyk, Valkus, Vašinka, Vojník, Vojtěch, Vonka, Vychovalý ml., Zedníček. – 1: Adamčík, Auterský, Burda, Dedera, Doležel, Havel, Chylová, Juroszek, Kmoch, Kokeš, Konečný, Kučera, Michal, NÁVRAT, Nedvěd, Novotný, Platzner, Přecechtěl, Růžička, Slezák, Struňák, Studničný, Šmat, Šťastný, Tománek, Vodičková, Zelený. – 2: Autrata, Fojta, Hroz, Kmoščák, Novák, Nováková, Onderek, Paďour, Rosová, Sedlatý, Šuňavec, Švančar, Werner, Wohlmuth. – 3: Landa, Lukeš, Sedláková, Tomáš, Vacek, Vacková, Volf. – 4: Alka, Dostál, Kadlec, Peldřimovská, Přikryl. – 7: Habal, Koňák, Matoušek. – 8: Tileš. – 10: Kudláček, ŠTÍSTKO. – 11: Bradáč, Navrátil. – 16: Marhoul. – 23: GÉZA. – 24: Tůmová. – 37: Dvořák.

 

V průběžném pořadí jsou uvedeni řešitelé, kteří zaslali obě dosavadní kola.

Vše k 2. kolu včetně řešení je TADY.

 

Svá řešení 3. kola (kompletně vyplněný obrazec s vyznačenou a vypsanou skrytou tajenkou) zašlete nejpozději do 24. května 2023 na adresu: Karel Wiedermann, Blatec 168, 783 75 Dub nad Moravou nebo na mailovou adresu karwie.taje@seznam.cz.

 

Zadání křížovky 3. kola je ZDE.

 

Karel Wiedermann