Předběžné výsledky 6. kola a celkové výsledky KKS 2020

 

ZPRÁVA O 6. KOLE

Do šestého kola Křížovkářské kvalifikační soutěže zaslalo svá řešení celkem 121 soutěžících. Křížovka neobsahovala žádné záludnosti, kladla jen větší nároky na trpělivost a na kontrolu. 97 řešitelů ji vyluštilo zcela správně. Chybičky se vyskytly v křižování výrazů 28 JURKA (Knappová 2017) x 46/1 AKAJU (KKKS), z čehož se vyklubal nezáměrný chyták. V roce 2020 se do Křížovkářské kvalifikační soutěže zapojilo rovných 150 řešitelů, všech šest kol zvládlo bez chyby celkem 60 soutěžících. Soudě podle písemných ohlasů většina z nich považovala uplynulý ročník KKS za vydařený a co do obtížnosti vyhovující a únosný. Několik hlasů (zejména od držitelů vyšších kvalifikačních tříd) bylo pro zvýšení obtížnosti a zařazení chytáků. Vedoucí soutěže a autor křížovek, shodou okolností předseda Odborné křížovkářské komise ČSHAK, nicméně vychází z toho, že soutěž je určena široké veřejnosti a za pravdu mu dává vysoká účast soutěžících – nejvyšší za posledních 10 let. Není totiž úplně snadné zvládnout větší křížovkové celky, které kladou zvýšené nároky na trpělivost a kontrolu správnosti vlastního řešení. A proto si všichni ti, kteří to alespoň zkusili, zaslouží uznání.

 

VÝSLEDKY 6. KOLA

0 ztrátových bodů: Adamčík, AGA, ALCI, AUDY, Auterský, Bada, Baťalík, Bednář, Běhounek, Bonaventura D., Bonaventura Š., Borkovský, Brož, Bulín, Čenovský, Dedera, Dedková, Dostál Š., Drdel, Elefant, Gášek, Glogar, Gonda, Havel, Hladký, Hroz, Hruška, Ivánek, Jakubček, Janek, Janošík, Járová, JC, Judas, Juroszek, Kadlec, Kmoščák, Kobr, Kokeš, Kolář, Koňák, Konečný Jiří, Konečný Josef, Kopřiva, Korčák, Koreneková, Kučírek, Kudláček, Kunst, LOMNÁ, Lukovský, Lustyková, Macků, Mach, Makovník, Mareš, Martynková, Matějka, Mojžíšek, Motyčková, Nedvěd, Nitra, Novotný Jindřich, Olyšar, Ota, Pazdera, Pešta, Pláňava, Platzner, Prošek, Průšová, Přikryl, Růčka, Rusá, Rybář, Ryška, Sedláková, Sedlatý, Sklenka, Slabý, Starý, Svoboda M., ŠIVA, Šmat, Švančar, Tileš, Urbánek, Vacek, Vacková, Vašinka, Vojtěch, Vonka, Wohlmuth, Zámečník, Zedníček, Zelený, Zelíková. – 1: Alka, Bradáč, Hrdina, Juřík, Kajzrlík, Kroutil, Landa, Láník, Michal, Novák Robert, Novák Rudolf, Peichel, Polcar, Rosová, Tománek, Urbanczyk, Valášek, Valkus, Volf, Werner. – 2: Chylová, Marhoul. – 3: Stískal. – 9: BAŠKA.

 

KONEČNÉ VÝSLEDKY KKS 2020

0 ztrátových bodů: Adamčík, Bada, Běhounek, Bonaventura D., Bonaventura Š., Brož, Bulín, Čenovský, Dedková, Dostál Š., Elefant, Glogar, Gonda, Hladký, Hruška, Ivánek, Jakubček, Járová, Judas, Juroszek, Kadlec, Kmoščák, Kobr, Kokeš, Kolář, Konečný Jiří, Kopřiva, Korčák, Kučírek, LOMNÁ (Wasserburger), Lukovský, Lustyková, Macků, Mach, Makovník, Mareš, Matějka, Motyčková, Nedvěd, Nitra, Olyšar, Pešta, Pláňava, Prošek, Průšová, Růčka, Rusá, Rybář, Ryška, Sedláková, Sklenka, Slabý, Starý, Šmat, Urbánek, Vacek, Vacková, Vonka, Wohlmuth, Zelíková. – 1: ALCI (Černý), Auterský, Baťalík, Bednář, Borkovský, Dedera, Drdel, Hroz, Janek, Janošík, JC (Cenek), Koňák, Kroutil, Kunst, Martynková, Novotný Jindřich, Pazdera, Platzner, Rosová, Sedlatý, Svoboda M., Tománek, Valkus, Vašinka, Vojtěch, Werner, Zelený. – 2: Alka, Kajzrlík, Koreneková, Landa, Michal, Novák Rudolf, Švančar, Zedníček. – 3: Juřík, Polcar, Přikryl, Stískal, Volf. – 4: Gášek, Láník. – 5: Kudláček. – 10: Marhoul. – 13: Peichel. – 19: Chylová. – 100: AGA (Turek J.), Tileš, Vítková, Vyskočil. – 101: AUDY (Autrata), Marsová, Mojžíšek, Nováková, Urbanczyk. – 102: Crhánová, Černák, Kaipr, Švub. – 103: Malinka, Matoušek. – 104: Valášek. – 105: Bradáč. – 110: BAŠKA (Urbášková). – 193: Zámečník. – 200: Fládr, Fojta, Kučera, MiFi (Fišbach), Ota, Šebesta, ŠIVA (Šuňavec). – 201: Havel, Hrdina. – 202: Konečný Josef. – 204: GÉZA (Novotný Jaroslav). – 220: Novák Robert. – 300: eMPe (Petras). – 301: Pluhař, Přecechtěl, Tůma. – 302: Kaščák. Jsou uvedeni soutěžící, kteří zaslali řešení alespoň tří kol.                    

 

Vše včetně řešení najdete také na stránce soutěže ZDE.

 

Zdeněk Chromý