Vypsané autorské soutěže č. 1/2019 na křížovky a č.1-2/2019 na hádanky

 

AUTORSKÁ SOUTĚŽ NA KŘÍŽOVKY č. 1/2019

Vypisujeme autorskou soutěž na mozaikovou terčovku (obvodovku); rozsah 60–100 vpisovaných a neskrytých tajenkových výrazů.

Soutěžní práce (od jednoho autora maximálně 3) s vyplněným obrazcem posílejte pod značkou uvedenou na samostatném papíře současně se jménem a adresou na adresu naší redakce nebo na e-mailovou adresu novum-kah@volny.cz nejpozději do 27. února 2019.

Upozorňujeme, že je nutno dodržet Publikační kritéria ČSHAK (zájemcům, pokud zašlou ofrankovanou obálku, je obratem pošleme). Dále upozorňujeme na Všeobecné pokyny k autorským soutěžím (KaH č. 1/2019, str. 31), na seznam pramenů doporučených pro autorské soutěže (dtto) a na seznam opsaných chyb (www.cshak.cz).

Autoři pěti nejlepších prací obdrží po otištění zvýšený honorář a získají (pokud jsou členy ČSHAK) příslušné body do kvalifikace.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

hádankářská AUTORSKÁ soutěž č. 1/2019

Vypisujeme autorskou soutěž na hádanky pro Lázeňské oříšky v textovém podání. Text podání může mít nejvýše 6 veršů a 8 slabik ve verši. Soutěže se může zúčastnit každý autor maximálně pěti pracemi. Každá práce musí být označena značkou a nesmí u ní být uvedeno jméno autora. Upozorňujeme, že je nutno respektovat všeobecné pokyny k autorským soutěžím a prameny v soutěžích, které najdete v KaH č. 1/2019 na straně 31.

Soutěžní práce posílejte nejpozději do 27. února 2019 na e-mailovou adresu v.kucavova@seznam.cz nebo poštou na adresu Věra Kučavová, Hlavní 520/126, 353 01 Mariánské Lázně (každou hádanku na zvláštním papíru formátu A5 na šířku). Autoři prací na prvních pěti místech, pokud jsou členy ČSHAK, získají kvalifikační body.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HÁDANKÁŘSKÁ AUTORSKÁ SOUTĚŽ č. 2/2019

Vypisujeme autorskou soutěž na trojboj – soubor tří hádanek libovolných druhů typu C–F s výjimkou záměnek a obměnek ve všech způsobech tvorby s výjimkou nepravidelné (kombinované, kvadratické, návazné a vtipné) v souvislém textovém podání. Každá hádanka v souboru musí být jiného druhu. Text podání může mít nejvýše 24 veršů, 12 slabik ve verši a 240 slabik celkem. Výše budou hodnoceny práce, které budou mít dějový charakter (příběh, scénka s pointou, popis události apod., a to v konkrétní situaci). Soutěže se může zúčastnit každý autor nejvýše pěti soubory. Každý soubor uveďte na zvláštním listu formátu A4 v jednom exempláři, kde na levé straně bude text podání a na pravé straně u příslušných řádků řešení hádanek. Upozorňujeme, že je nutno respektovat všeobecné pokyny k autorským soutěžím a prameny v autorských soutěžích, které najdete v KaH č. 1/2019 na str. 31.

Soutěžní práce zasílejte nejpozději do 27. března 2019 na e-mailovou adresu bkousal@seznam.cz nebo poštou na adresu Ing. Bohdan Kousal, Kostelecká 9, 796 01 Prostějov. Autoři prací na prvních deseti místech, pokud jsou členy ČSHAK, získají kvalifikační body.