Vypsání 48. ročníku Hádankářské ligy kroužků (HLK) 2023/2024

 

Vypisujeme 48. ročník Hádankářské ligy kroužků. Této řešitelsko-autorské soutěže se může zúčastnit každý kroužek registrovaný v ČSHAK. V přihlášce uveďte název kroužku, jméno, adresu a elektronickou adresu (e-mail) vedoucího soutěžního družstva (nebo jiný elektronický kontakt) a přiložte návrh soutěžního souboru osmi původních českých textových slovních hádanek s uvedením řešení a autorů. V souboru může být nejvýše jedna hádanka od každého druhu, odrůdy či varianty uvedené ve směrnicích pro tvorbu hádanek; jednotlivé hádanky musejí být zpracovány samostatně, nesmějí tvořit souvislý text; počet autorů není omezen. Hádanky musí být tvořeny v souladu s novými směrnicemi schválenými výborem ČSHAK s platností od 1. června 2005, včetně úprav schválených s platností od 1. ledna 2009; text směrnic je zveřejněn na internetové stránce www.cshak.cz. Časový harmonogram celé soutěže bude závislý na počtu přihlášek a všichni jej včas obdrží. Soutěž bude probíhat podle Propozic HLK, schválených výborem ČSHAK dne 24. května 2008 (najdete je na stránce soutěže).

 

Přihlášky do soutěže zasílejte spolu s návrhy soutěžních souborů do 7. prosince 2023 na elektronickou adresu vedoucího soutěže Jaroslava Kuly: jaroslav.kula@msvmetal.eu či kulajar@banicek.com.

Případné dotazy můžete směrovat na tytéž adresy, popř. využít i telefonu 606 760 469.

 

Jaroslav Kula, hlavní vedoucí HLK