Hádankářská liga kroužků (HLK)

 

Hádankářská liga kroužků (dále jen „HLK“) je kombinovanou korespondenční soutěží kroužků registrovaných Českým svazem hádankářů a křížovkářů, ČSHAK) v tvorbě a řešení českých slovních hádanek tvořených podle „Směrnic pro české slovní hádanky“.