Výsledky 3. kola a zadání 4. kola Křížovkářské kvalifikační soutěže (KKS) 2023

 

ZPRÁVA O 3. KOLE

Nejprve se ještě musím vrátit k 2. kolu soutěže. Byl uznán protest ohledně postihu za sídla EKALI  a LICE (obě sídla byla adekvátně doložena) a dále včas zaslané řešení př. Kaipra mně došlo až se značným zpožděním. Všechny tyto skutečnosti jsem zahrnul do celkových výsledků.

Co se týká 3. kola Křížovkářské kvalifikační soutěže, zúčastnilo se ho celkem 128 řešitelů, z nichž 77 luštilo bez chyby. Celkové závodní pole čítající 124 soutěžících má v čele 53 bezchybných řešitelů. Uznával jsem PECENEK i PECÉNEK, protože výraz 25/1 DRIENE není přímo ve Slovensko-českém slovníku u hesla uveden (správnost výrazu jsem si ověřil u slova tieň, které má plurál stejný). Největší problémy dělaly výrazy 27/10 ARNIM (DID 4) x IMORALISTÉ a 13/4 OTPUŠČÉNÍ (internetový Kazmířův Slovník valašského nářečí; za heslem znamená 2. pád a nikoli možnou dubletu). Další chyby: čtvercová políčka v prostorech otvorů pro oči (1 systémový ztrátový bod za nedodržení systému střídání, neboť dvě písmena se ve střídavé polomozaikovce nevpisovala do žádných čtvercových políček – a raději pro vysvětlenou, jako polodokreslovka se označuje každá neúplná dokreslovka, tedy stačí vnější obrys), použití různých obloučků a kombinace obdélníků a čtverců namísto správných rozdělovacích linek (1 systémový ztrátový bod, neboť v úvodním textu bylo napsáno, že všechny použité typy políček jsou již předkresleny). Přátelé, i přes nějaký ten odřený nos vydržte i nadále a přeji vám, aby různých kotrmelců bylo ve zbylých kolech co nejméně.

 

VÝSLEDKY 3. KOLA

0 ztrátových bodů: Adamčík, AGA, Alblová, Alka, Bada, Baťalík, Bednarski, Běhounek, Bezděk, Bonaventura D., Bonaventura Š., Borkovský, Brož, ČENDA, Dedková, Drdel, Fojta, FRATOM, Gášek, Gašparín, Glogar, Havel, Hrdina, Hroz, Hruška, ISTANBUL, Ivánek, Jakubček, Járová, Kadlec, Kmoch, Konečná, Koňák, Kopřiva, Koreneková, Kučavová, Kučera, Kučírek, Kunst, Lustyková, Macků, Makovník, Malinka, Matějka, Matoušek, NÁVRAT, Novotný, Paďour, Peldřimovská, Pešta, Plachý, Pláňava, Platzner, Prošek, Rosová, Rybář, Ryška, Sebera, Sklenka, Starý, Struňák, Šebesta, Štefek, Šuňavec, Švub, Tomáš, Tomsa, Turek, Urbanczyk, Valkus, Vašinka, Vodičková, Vojník, Vonka, Vychovalý ml., Wohlmuth, Zedníček. – 1: Autrata, Bednář, Burda, Černý, Dedera, Dostál, Elefant, Gonda, Hladký, Judas, Kajzrlík, Kmoščák, Kokeš, Konečný, Landa, Láník, Michal, Motyčková, Nedvěd, Nováková, Olyšar, Onderek, Rusá, Sedláková, Sedlatý, Šťastný, Švančar, Vojtěch, Werner, Zelený. – 2: Juroszek, Kotoulková, Nitra, Novák, Přikryl, Růčka, Šmat, Volf. – 3: Auterský, Kolář, Slabý, Tománek, Vacek, Vacková. – 5: Doležel. – 6: Chylová, Lukeš. – 10: Bradáč. – 12: Tileš. – 14: Tůmová. – 20: Kudláček.

 

STAV PO 3. KOLE

0 ztrátových bodů: Bada, Baťalík, Bednarski, Běhounek, Bezděk, Bonaventura D., Bonaventura Š., Borkovský, Brož, ČENDA, Dedková, Drdel, FRATOM, Gášek, Gašparín, Glogar, Hruška, ISTANBUL, Ivánek, Jakubček, Járová, Konečná, Kopřiva, Koreneková, Kučavová, Kučírek, Kunst, Lustyková, Macků, Makovník, Malinka, Matějka, Pešta, Plachý, Pláňava, Prošek, Rybář, Ryška, Sebera, Sklenka, Starý, Šebesta, Štefek, Švub, Tomsa, Turek, Urbanczyk, Valkus, Vašinka, Vojník, Vonka, Vychovalý ml., Zedníček. – 1: Adamčík, Bednář, Černý, Elefant, Gonda, Havel, Hladký, Judas, Kajzrlík, Kmoch, Kučera, Láník, NÁVRAT, Novotný, Olyšar, Platzner, Rusá, Struňák, Vodičková, Vojtěch. – 2: Burda, Dedera, Fojta, Hroz, Kokeš, Konečný, Kotoulková, Michal, Nedvěd, Nitra, Paďour, Rosová, Růčka, Šmat, Šťastný, Šuňavec, Werner, Wohlmuth, Zelený. – 3: Autrata, Juroszek, Kmoščák, Kolář, Nováková, Onderek, Sedlatý, Slabý, Švančar, Tománek, Tomáš. – 4: Alka, Auterský, Kadlec, Landa, Novák, Peldřimovská, Sedláková. – 5: Dostál, Volf. – 6: Doležel, Chylová, Přikryl, Vacek, Vacková. – 7: Koňák, Matoušek. – 9: Lukeš. – 19: Tileš. – 21: Bradáč. – 30: Kudláček. – 38: Tůmová.

V průběžném pořadí jsou uvedeni řešitelé, kteří zaslali řešení všech dosavadních kol.

Vše k 3. kolu včetně řešení je TADY.

Zadání 4. kola je ZDE.

 

Karel Wiedermann