Výsledky 5. kola a celkové výsledky Mezikroužkové luštitelské soutěže křížovkářů (MLSK) 2022

 

ZPRÁVA O 5. KOLE

Řešení posledního „čertovského“ kola zaslalo 16 kroužků. Ovšem ani Trepifajksl vás příliš nepozlobil a nezpůsobil ve výsledcích výrazné změny. Pouze ve třech případech kroužky nepopsaly systém jeho skrytí v křížovce, těch jedenáct křížovek v zadání bylo zřejmě příliš okatých a písmen „f“ v křížovce taky nebylo mnoho. I když to důležité bylo ukryté v domáckém ženském jménu (11/4 Fanka). Uznali jsme alternativní řešení vedle autorského citoslovce 5/3 cho i chi. Ostatní chyby vznikly povětšinou z nepozornosti, případně nedostatečným ověřením výrazů. Bez chyby tak nakonec řešilo úctyhodných 11 kroužků.

Do MLSKu 2022 se zapojilo celkem 19 kroužků, a v podstatě polovina, 9 si udrželo čisté konto i po posledním kole. Moc gratulujeme. A samozřejmě děkujeme všem za účast v soutěži, za převážně úspěšný souboj s pohádkovými figurami, za většinou příznivé ohlasy a také za trpělivost nejen při řešení. Držíme palce v dalším ročníku.

Rozpis chyb:

Lázeňáci – 19/9 řešeno ichoroic místo ichorous (slovnik.cz) x IUS (CJC 3);

Žilinci – 13/6 řešeno rurinist místo burinist (slovnik.cz) x Jošinobu (VKS); 21/9 I. místo IV x opera Vanesa (UNI10);

Tatranec – nenalezen systém skryté tajenky;

Ječmínek – nenalezen systém skryté tajenky; 11/4 řešeno Danka i Bia místo Fanka i Bia (KNAPP) x sídlo Dofa (KSZEM);                                                                       

Kokos – nenalezen systém skryté tajenky; 5/3 řešeno ch. místo cho (SSJČ); 22/1 řešeno molasy místo molasa (ASCS) x Tur a Sab (Sejkanič).

 

Výsledky 5. kola

0 ztrátových bodů: Gorali, Hradečtí votroci, Hutníček, Kabrňáci, Macejko, Ostraváci, Pašeráci, Samotář, Šíravan, Torysek, Valaši. – 1: Lázeňáci. – 2: Žilinci. – 5: Tatranec. – 6: Ječmínek. –  7: Kokos. – 100: Ruža, Rychtáři, Šohaji.

 

STAV PO 5. kolE

0 ztrátových bodů: Gorali, Hutníček, Kabrňáci, Ostraváci, Pašeráci, Samotář, Šíravan, Torysek, Valaši. – 6: Ječmínek, Žilinci. – 11: Macejko. – 15: Kokos. – 18: Tatranec. – 100: Hradečtí votroci. – 108: Lázeňáci. – 117: Šohaji. – 305: Ruža. – 308: Rychtáři.

Řešení naleznete na stránce soutěže ZDE.

Karel Formánek a Marian Mikuš