Výsledky hádankářské AS č. 9/2018 na hádanky pro Louskárnu

 

 

Do hádankářské autorské soutěže č. 9/2018 Memoriálu Jiřího Havlína na hádanky pro Louskárnu zaslalo 9 autorů 27 hádanek. Soutěž byla určena pro autory bez kvalifikační třídy, případně pro nositele 2. a 3. třídy v tvorbě hádanek a text hádanek byl omezen na maximálně 4 verše a 8 slabik ve verši.

Předložené hádanky hodnotila porota ve složení Jiří Adamčík, Alena Kolínová, Jaroslav Kolín a Jaroslav Kula, tajemníkem poroty byl Bohdan Kousal. Všichni autoři dostali podrobnou zpětnou informaci. Porota udělila nulu hádankám DÍL, NANA a ZN 1/B, další hádanky se po případných menších úpravách umístily následovně:

1. Jan Kadlec, zn. PLOT – 42/83, 2. Eduard Pláňava, zn. STÁJ – 40/81, 3. Peter Samec, zn. ŠOA – 40/80, 4. Jan Kadlec, zn. TATÉR – 39/80, 5. Ivana Durdilová, zn. AMANKA - 1 – 39/78, 6. František Janouch, zn. KLADIVO – 39/77, 7. Ivana Durdilová, zn. AMANKA - 2 – 38/77, 8. Peter Paďour, zn. MORAVA a Peter Samec, zn. USA – 38/76, 10. Jiří Kopřiva, zn. NÁSTROJ – 37/75, 11. Peter Paďour, zn. 007 – 37/74, 12. Jiří Kopřiva, zn. TŘTINA – 37/71, 13. Jiří Kopřiva, zn. DÁLAVA – 36/75, 14. František Janouch, zn. BAHOR a František Janouch, zn. MARSKY – 36/73, 16. Rostislav Jalůvka, zn. VEKY a Eduard Pláňava, zn. HOUSLE – 35/71, 18. Zdenka Kadlecová, zn. CAR 1 – 34/70, 19. Ivana Durdilová, zn. AMANKA - 3 a Rostislav Jalůvka, zn. MAT – 34/68, 21. Rostislav Jalůvka, zn. ŠÍP – 32/65, 22. Eduard Pláňava, zn. DRON – 30/65, 23. Jan Kadlec, zn. ZN – 1/A – 30/61, 24. Rostislav Jalůvka, zn. PLES – 29/59.

Autoři prací na první pěti místech, pokud jsou členy ČSHAK, získají kvalifikační body, kvalitní práce budou postupně otištěny v Louskárně, stejně tak mohou být po úpravě použity i hádanky ze zadních pozic.

 

Bohdan Kousal, tajemník poroty