Výsledky křížovkářských AS č. 2/2018 a č.3/2018

 

AS č. 2/2018 „Vytvořte si svou (první) křížovku“

 

Přestože účast v autorské soutěži „Vytvořte si svou (první) křížovku 2018“ (vypsané v KaH č. 9 na str. 8) byla omezena jen na autory bez výkonnostní třídy nebo s 3. VT, zájem byl značný: do soutěže se zapojilo celkem 36 křížovkářů. Hodnocení nebylo jednoduché; o výsledcích rozhodla porota ve složení Z. Chromý, P. Haman a S. Bulín v rámci odborného křížovkářského semináře na zářijovém jednání v Beskydech. Mezi soutěžními pracemi se objevily opravdu pěkné křížovkářské výtvory. Ty porota zařadila do skupiny A a udělila jim i pořadí. Do skupiny B zařadila práce s menšími nedostatky a do skupiny C pak křížovky, u nichž se vyskytly nedostatky poněkud větší. Při hodnocení se přihlíželo k celé řadě parametrů: kvalita a průměrná délka výrazů, kvalita, délka a rozložení tajenek, estetika obrazce, zpracování legendy apod. Z nejčastěji se vyskytujících chyb a nedostatků jmenujme především: chyby v tajenkách, jazykové chyby vpisovaných výrazů, užití velmi odlehlých výrazů ztěžujících vyřešení, velký počet limitovaných výrazů, vymyšlené výrazy, malá průměrná délka vpisovaných výrazů, neestetické rozložení rozdělovacích značek, chyby a nedostatky v legendě apod. To vše je popsáno např. v dokumentu ČSHAK Kritéria kvality křížovek, který byl otištěn např. ve Výročním tisku ČSHAK 2016–2017 a je přístupný i na internetových stránkách svazu.

 

1. Rostislav Jalůvka (Znojmo), 2. Štefan Tileš (Ostrava), 3. Petr Šimek (Praha), 4. Jaroslav Valkus (Třinec), 5. Jiří Kopřiva (Praha), 6. Vratislav Stískal (Přerov), 7. Karel Břečka (Zlín), 8. Jitka Václavová (Brno); na 9. místě skončili (abecedně): Josef Ivánek, Jiří Marek, Břetislav Sýkora, Jiří Vidman, Evžen Zedníček.

 

Do skupiny B byli zařazeni (abecedně): Pavel Bartůněk, Romana Hrušková, Pavel Judas, Miloš Kajzrlík, Jitka Klusková, Dalibor Otýpka, Miroslav Pazdera a Radek Pištora.

 

Do skupiny C byli zařazeni (abecedně): Štěpán Bonaventura, Libuše Brožová, Jiří Čenovský, Božena Čočková, Jaroslav Gütler, Vladimír Hrdina, Stanislav Marhoul, Jana Procházková, Jana Sedláková, Marek Setíkovský, Margit Urbánková, Jan Vašinka, Vladimír Veteška, Libuše Vítková a Milan Vondruška.

 

Autoři na prvních pěti místech získávají 3 kvalifikační body, zbývající autoři ve skupině A 2 body a autoři ve skupině B 1 bod. Výhru 300 Kč obdrží těchto 5 vylosovaných účastníků: Jiří Vidman (Praha), Romana Hrušková (Vizovice), Libuše Brožová (Liběšice), Božena Čočková (Olomouc) a Milan Vondruška (Velvary).

Cr

 


 

AS č. 3/2018 na shodné shlukové křížovky

 

Do autorské soutěže na shodné shlukové křížovky přišlo 13 prací od 7 autorů. Vzhledem k tomu, že 9 křížovek nesplnilo podmínku zadání soutěže o počtu vpisovaných výrazů (u shodné křížovky jednomu legendovému výrazu odpovídají dva výrazy vpisované), měla porota ve složení Dušan Karkuš, Jaromír Kvíčala, Ondřej Strejček a František Vokatý ulehčenou práci. Zbylým čtyřem křížovkám udělila toto pořadí:

 

1. Břetislav Sebera, zn. Katarakta, 2. Miroslav Neumann, zn. Louka, 3. místo neuděleno, 4. Miroslav Neumann, zn. Tulák, 5. Břetislav Sebera, zn. Glaukom.

 

Autoři obdrží po zveřejnění křížovek zvýšený honorář a příslušné kvalifikační body.

DK

 

Zvětšit mapu