WPF

 

Světová hádankářská federace

Světová hádankářská federace (World Puzzle Federation, WPF) byla založena v roce 1999, jsme  pyšní, že jsme jednou ze čtyř zakládajících zemí. Cíle WPF jsou rozmanité: poskytovat prostředky k mezinárodní výměně hádankářských idejí, pořádat mistrovství světa v řešení logických úloh (world puzzle championships, wpc) a mistrovství světa v řešení sudoku (world sudoku championships, wsc) a upevňovat přátelství mezi hádankáři na  celém světě.

Vrcholným orgánem federace je Valné shromáždění (VS), které se schází  alespoň jedenkrát za rok v době konání wpc. Na zasedání VS se pravidelně debatuje hlavně o mistrovství světa. Pravidla mistrovství se řídí dokumentem Rules and Regulations a upřesňuje je pořadatel. O jednotlivých světových šampionátech jsou podávány pravidelně informace, jsou uveřejňovány ve svazových dokumentech i v  časopisu Křížovka a hádanka.

Každý rok je v tištěné podobě vydávána oficiální publikace federace Newsletter. V ní se kromě výsledků a hádanek z MS a zprávy o zasedání VS pravidelně prezentuje hostitel dalšího MS. V různých článcích jednotlivé státy popisují zajímavé akce či činnosti, nechybějí články o osobnostech hádankářského světa z minulosti i současnosti.

Světová hádankářská federace WPF vyvěsila na svých stránkách všechny soutěžní práce z MS v logice a sudoku od roku 1999. Tyto práce jsou zakódované. Členové SČHAK si mohou zažádat o přístupový kód u předsedy Odborné komise pro logické úlohy Petra Vejchody mailem na adrese pvejchoda@gmail.com.