Zahájení 2. kola (+ oprava zadání) a výsledky 1. kola Mezikroužkové luštitelské soutěže křížovkářů (MLSK) 2024

 

Řešení 2. kola zašlete do 15. dubna 2024 na adresu Stanislav Bulín, Hlučkova 812/10, 199 00 Praha 18 nebo na e-mailovou adresu Stanislav.Bulin@gmail.com. Termín pro zaslání e-mailem je prodloužen do 17.dubna 2024.

 

Zadání 2. kola včetně jeho opravy najdete ZDE.      

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZPRÁVA O 1. KOLE

Do úvodního kola nového ročníku MLSKu se zapojilo celkem 19 kroužků, což je bohužel o 3 méně než v loňském roce. 12 kroužků řešilo bez ztráty kytičky, 4 další udělaly po jedné chybce. Skrytou tajenku (tj. písmena mezi znakem „O“ v menších křížovkách) nenalezly 2 kroužky. U skluznic bobů jsem uznával veškeré tvarové odchylky od autorského řešení. Obrazec křížovky bude uveden v konečné zprávě o 1. kole.

 

VÝSLEDKY 1. KOLA

0 ztrátových bodů: Gorali, Hradečtí votroci, Hutníček, Kabrňáci, Ostraváci, Pašeráci, Podskaláci, Samotář, Šíravan, Tatranec, Torysek, Valaši. – 1: Ječmínek, Krušnohor, Lázeňáci, Žilinci. – 5: Rychtáři. – 6: Pašáci. – 18: Kokos.

 

Rozpis chyb (v závorce je uveden správný výraz):
Ječmínek a Lázeňáci: E/3 - ŘÍDÍCÍ x BÍDÍL (ŘÍDICÍ x BÍDIL);
Krušnohor: E/13 -  ZAOLIT x STATOLITTY (ZAOCYS x STATOCYSTY);
Žilinci: E/5 – ŘÍDICI x IKVÁK (ŘÍDICÍ x ÍKVÁK);
Rychtáři: nenalezena skrytá tajenka;  E/3 - ŘÍDÍCÍ x BÍDÍL (ŘÍDICÍ x BÍDIL);
Pašáci: Pasáž křížovky v okolí křižování EFEDIN (J. 3. výraz) a NITROMETHAN (22.)
Kokos: nenalezena a neuvedena skrytá tajenka; pasáž kolem prvních výrazů v sloupcích F – H (Rakousko, Norka, tarakawa).

 

Řešení 1. kola je ZDE.

 

Stranislav Bulín