Zahájení 2. kola a předběžné výsledky 1. kola Mezikroužkové luštitelské soutěže křížovkářů (MLSK) 2023

 

Milí přátelé,

bylo zahájeno 2. kolo letošního MLSKu. Řešení 2. kola zašlete do 17. dubna 2023 na adresu Jaromír Drápala, Slavíkova 4419/30, 708 00 Ostrava – Poruba nebo lépe na e-mailovou adresu Jar.Drapala@seznam.cz.

 

Požadujeme kvalitní vyplnění obrazce nejlépe ve Wordu nebo v PDF. V případě naskenovaného obrazce musí být řešení maximálně čitelné a kontrastní. Skryté tajenky vypište, vyznačte v obrazci nebo uveďte systém ukrytí.

 

Zadání 2. kola je ZDE.

 

 

ZPRÁVA O 1. KOLE

Do úvodního kola nového ročníku MLSKu se zapojilo celkem 22 kroužků, což je o 3 více než v loňském roce. Vítáme nově v soutěži kroužky Krušnohor, Podskaláky, Pašáky a Hanáky. Nečekali jsme však, že budeme přidělovat ztrátové body. Byla to podle názoru autora rozcvička, o čemž svědčí první správné řešení, které došlo 1.2.2023, tj. 4 dny po vyhlášení soutěže. V některých případech nebyla vyplněna políčka, jindy zase řešitelé nerespektovali předepsané typy políček. Výhodou pro řešitele bylo, že všechny tajenkové výrazy byly snadno nalezitelné na Internetu (https://cs.wikipedia.org/wiki/), pokud se dopracovali ke skryté tajence BÍLOVEC. Celkem 12 řešení (tedy větší polovina) bylo bez chyby, ostatní kroužky se zřejmě díky nepozornosti nebo méně pečlivé kontrole povětšinou upsaly. Věříme, že to kroužky, které „získaly“ nějaký ten bodík, neodradí od dalšího soutěžení. Jde nám přece o zábavu. Prosíme kroužky, aby posílaly řešení v čitelné formě, tedy, aby si zkontrolovaly jak řešení, tak kvalitu vpisování.

 

Výsledky 1. kola

0 ztrátových bodů: Gorali, Hutníček, Ječmínek, Kabrňáci, Lázeňáci, Macejko, Pašeráci, Rychtáři, Samotář, Šíravan, Torysek, Valaši. – 1: Podskaláci. – 3: Hradečtí votroci, Krušnohor. – 4: Ruža, Tatranec. – 6: Hanáci. – 7: Pašáci. – 8: Žilinci. – 9: Kokos. – 10: Šohaji.

Rozpis chyb (v závorce je uveden správný výraz):

Podskaláci: 12/6 VOLIT (VOLAT);

Hradečtí votroci: neautorská políčko 21 x 24 (počet políček s obloukem byl předepsán v zadání, porušen systém střídání), neautorská políčka 9-14 x 24 a 20 x 30-35 (typ políček byl uveden jako poslední v horní řadě v zadání);

Krušnohor: neautorská políčka 5 x 33-35 a 10-12 x 40 (bylo nutno použít dle zadání oblouček), 14/3 KNOTL (KNUTL);

Ruža: neautorská políčka 5 x 33-35 a 10-12 x 40 (bylo nutno použít dle zadání oblouček), 9/3 RAMEN_ (nevyplněné políčko u slova RAMENA), 20/3 INTERESANT (INTERESENT);

Tatranec: 10/5 OKOVIT (OKOVAT), 12/6 VOLIT (VOLAT), 16/6 FÁDESA (FADESA), 20/3 INTERESANT (INTERESENT);

Hanáci: 10/3 PESTER (TESTER), 14/3 KNOTL (KNUTL), 16/6 FAMESA (FADESA), 18/5 _EKOE (PEKOE – nevyplněné políčko), 25/2 STOIKO (STOIKA), 26/1 PA_ANDRANA (PALANDRANA – nevyplněné políčko);

Pašáci: 2/1 NÁNANANA (NANANANA), 12/6 VOLIT (VOLAT), 16/6 FÁDESA (FADESA), 17/3 SHAKE (SMOKE), 20/3 INTERESANT (INTERESENT), 25/2 STOIKO (STOIKA);

Žilinci: 3/4 MANUA (MANUE), 8/1 NAT (NAŤ), 11/5 LA (LO), 12/6 VOLIT (VOLAT), 16/7 LNS (LNZ), 20/1 PANÁT (TANÁT), 20/3 INTERESANT (INTERESENT), 25/2 STOIKO (STOIKA);

Kokos: 3/3 LNAS (INAS), 4/2 TRIOHLAS (TROJHLAS), políčka 5 x 33-35 a 10-12 x 40 (bylo nutno použít dle zadání oblouček), 9/2 KLÁPAT (KLAPAT), 12/6 OLAT (má být VOLAT), 34/6 JIST (má být IJIST), 14/2 RIU (NIU), 14/3 KNOTL (KNUTL);

Šohaji: neautorská políčka 1 x 29-31, 1 x 36-38, 44 x 7-9, 44 x 14-16, 5 x 5 x 33-35 a 10-12 x 40 (bylo nutno použít dle zadání obloučky, 11/5 LA (LO), 17/1 LUCEK (LACEK), 18/1 BOSEK (POSEK), 20/3 INTERESANT (INTERESENT).

Vše k 1. kolu včetně řešení je ZDE.

Jaromír Drápala a Pavel Blažek