Zahájení 3. kola Nolčovy křížovkářské maturity (NKM) 2024

 

Milí přátelé,
bylo zahájeno 3. kolo NKM 2024, jeho zadání najdete na TÉTO STRÁNCE.

Řešení 3. kola zašlete do 15. července 2024 na adresu Jaromír Drápala, Slavíkova 4419/30, 708 00 Ostrava – Poruba nebo lépe na e-mailovou adresu Jar.Drapala@seznam.cz. Požadujeme kvalitní vyplnění obrazce nejlépe ve Wordu nebo v PDF. V případě naskenovaného obrazce musí být řešení maximálně čitelné a kontrastní. Skryté tajenky vypište, vyznačte v obrazci nebo uveďte systém ukrytí.

 

A ještě připojuji výzvu:

Vážení přátelé, dovoluji se na Vás obrátit ohledně Vašeho zapojení do korespondenční řešitelsko-autorské soutěže České křížovkářské ligy, která odstartuje v září 2024 již 54. ročníkem. Pozorujeme  velký úbytek účastníků, často z věkových důvodů a rádi bychom přivítali na startu nového ročníku i Vás. Termín zaslání soutěžních prací o rozsahu 120 až 150 legendových výrazů je 26. srpna 2024. Bližší podmínky a soutěžní řád jsou uvedeny na stránkách https://www.cshak.cz/propozice-ckl. Zde najdete i informace o nadcházejícím 54. ročníku v Čekálníku č. 48 – viz https://www.cshak.cz/cekalniky.

 

Jaromír Drápala