Zahájení 4. kola MLSK 2018

 

Vážení přátelé,

zadání 4. kola MLSK 2018 naleznete na STRÁNCE SOUTĚŽE.

Řešení čtvrtého kola zašlete nejpozději do 15. října 2018 na adresu prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc., Slavíkova 4419/30, 708 00 Ostrava – Poruba nebo e-mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu jar.drapala@seznam.cz nebo jaromir.drapala@vsb.cz Nezapomeňte svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou (včetně e-mailu).

Jaromír Drápala