Zpráva o Mariánskolázeňských hádankářských slavnostech 2022

 

33. ročník Mariánskolázeňských hádankářských slavností

aneb Vítám vás zase po třech letech

 

O víkendu 4. - 5. června 2022 pořádali Lázeňáci další ročník Mariánskolázeňských hádankářských slavností. Po dvou kovidových online přeborech jsme se konečně sešli a zaluštili si  naživo. Nejprve si mohli odvážlivci vyzkoušet "Sudoku pro příchozí". I když těch odvážlivců z okolí bylo letos více než v předešlých letech, přední příčky obsadili zkušení borci z celé republiky. S 8 úlohami Roberta Babilona si z 19 řešitelů nejlépe poradil Dan Marek před Petrem Vejchodou, oba získali plný počet 333 bodů. Jeden bod ztratila Iveta Dedková a dva František Vokatý, dále se umístil Jiří Konečný a  Zdeněk  Vodička. Z příchozích si nejlépe vedl Milan Zelingr na 7. místě, do desítky se ještě vešli Marie Tvrzníková, Matej Quarda a Lenka Kučabová. V této soutěži se hodnotí každé správně vyplněné políčko, takže nikdo neodcházel bez bodů. Soutěžilo se o pohár s logem firmy Resorba s.r.o., který vítězi předal její šéf Vladimír Jandl. Zlatou medaili vybojoval sedmiletý Adam Quarda, který zdárně vyřešil 4 speciální dětská sudoku.

 

Petr Vejchoda poté odstartoval GP v logických úlohách, jejichž byl autorem spolu s Robertem Babilonem. Sobota byla úspěšným dnem pro Dana Marka, který se 131 bodem v logice s přehledem zvítězil. S odstupem se za ním umístili Zdeněk VodičkaIveta Dedková, Jiří Konečný, Petr Haman, Jaroslav Prošek, Vladimír Jemelík, Petr Štefek, Karel Buchta st., Helena Tenglerová. Na mne už místo v desítce nezbylo, skončila jsem jedenáctá.

 

Následoval 33. ročník soutěže o "LÁZEŇSKÝ POHÁREK - Memoriál Mirka Kučavy". Autorem  křížovek byl po třinácté  Jaroslav Flaišhanz, bohužel to byly jeho poslední, které stihl vytvořit. V hlavní soutěži zvítězili bez ztráty kytičky dva borci, čas rozhodl, že se umístili v pořadí Petr Vejchoda a Jaroslav Karpíšek, čas rozhodoval i v dalším pořadí, Jan Hes, Petr Štefek a Bohdan Kousal měli 1 ztrátový bod, po dvou bodech měli Jiří Zvolánek, Jaromír Kvíčala a Miroslav Šumpík, jedenáctku uzavřeli Iveta Dedková se 3 a Dagmar Rusá a Miroslav Turek se 4 body.

 

Jaromír Kvíčala opět  nezklamal a stejně jako v letech předchozích připravil krásné hádanky. Obnovil hádanky s alkoholickými nápoji, pro letošek to byly rumy. Po každé 5. hádance si jednu lahvičku odnesl ten, kdo vyřešil nejvíc hádanek nebo tu pátou jako třetí. S 31 bodem zvítězil Petr Vejchoda před Janem Hesem, Bohdanem Kousalem, Dědou Karpíškem, Františkem Vokatým, Dagmar Rusou, Danem Markem, Ivetou Dedkovou, Jaroslavem Kulou Věrou Kučavovou a dalšími bodnuvšími si.

 

Autorkou vedlejších večerních hádanek i křížovek byla Věra Kučavová, obojí bylo zaměřeno na Mariánské Lázně. Vítězkou se stala Dana Vagaiová s 15 vyřešenými hádankami  před Miroslavou Schmidovou, Jiřím Zvolánkem a dalšími  soutěžícími. S křížovkami si nejlépe poradila opět Dana Vagaiová, na druhém místě se umístil Daniel Lukovský se 2 body, třetí byla  Miroslava Schmidová se 4 ztrátovými body, ale s lepším časem než čtvrtá Stanislava Teichmanová, dále následovali František Kašpar, Karola Bradová a Karel Bezděk.  

 

Vložené soutěže se zúčastnili všichni společně, 10 nejrychlejších bylo odměněno tekutými a sladkými cenami, ale drobnosti získali všichni, kteří vyluštili dětský koutek – domino. V tajence se všichni dozvěděli, že je vítám ZASE PO TŘECH LETECH. Celkovým vítězem Memoriálu Mirka Kučavy se stal opět, již po sedmnácté, Petr Vejchoda a získal ten pravý "Lázeňský pohárek".

 

Příjemný večer pokračoval posezením v klubovně nohejbalistů na ploché dráze. Atmosféra byla tradičně výborná, překvapením bylo občerstvení (guláš a obložené mísy), které nám poskytla společnost OREA zastoupená generálním managerem Tomášem Abazidem. Došlo i na jedovaté okurky, ale zřejmě tam nebyli ti správní okurkomilci, takže se ani nesnědly.

 

Dopolední přebory o poháry MěÚ Mariánské Lázně byly součástí celoroční soutěže GP. Autorem křížovek pro obě soutěže byl Jaroslav Flaišhanz, hádanky pro vedlejší soutěž připravil Bohdan Kousal, pro hlavní soutěž  je dodal ČSHAK, autory byli Jindřich Kupka a František Vokatý, který také většinu soutěží řídil.

 

Ve vedlejších soutěžích zvítězila v křížovkách Dana Vagaiová před Stanislavou Teichmanovou, Danielem Lukovským a Mirkou Schmidovou, nejlepší v hádankách byla Mirka Schmidová s 13 hádankami a lepším časem než Jiří Adamčík a o 3. místo se podělila Dana Vagaiová s Danielem Lukovským.

 

V hlavních křížovkách se dost chybovalo, nikdo neřešil bezchybně, proto se na prvním místě umístila Dagmar Rusá se 2 ztrátovými body a lepším časem než Jan Hes. Petr Vejchoda, Jaroslav Karpíšek a Jaromír Kvíčala získali 3 body, následovala Iveta Dedková, Dan Marek, Petr Štefek, Jiří Zvolánek, Petr Mikšík a další. V hádankách na tři řešitele se nejlépe dařilo, překvapivě, Petru Vejchodovi, zvítězil s 8 hádankami před čtyřbodovými Ivetou Dedkovou a Jaromírem Kvíčalou, dvoubodovými Dagmar Rusou, Věrou Kučavovou, Janem Hesem a Jaroslavem Karpíškem, v GP bodovali ještě Vladimír Jemelík, Zdeněk Vodička a Jaroslav Valkus.

 

Pro všechny zúčastněné byly přichystány ceny, odměněni byli i autoři a konzultanti za autorské zajištění letošních slavností. Poděkovat bychom chtěli i dámám, které se staraly o občerstvení a hladký průběh slavností, paní Marii Tvrzníkové a Karle Matouškové, Jarmile Mlsové za řízení vedlejších soutěží i roznašečům Danovi Matouškovi a Radimu Dedkovi. Celkem se Slavností zúčastnilo přes 50 lidí.

 

Doufám, že kromě věcných cen si všichni odváželi i pěkné zážitky, a že za rok, bude-li se přebor konat, přijedou ve velkém počtu zase. Počasí nám tentokrát přálo, pršelo pouze v době, kdy se luštilo. Podrobné výsledky všech soutěží najdete ZDE.

 

33. mariánskolázeňské slavnosti byly uspořádány za finanční podpory Města Mariánské Lázně. Členové kroužku Lázeňáci děkují i všem dalším příznivcům, kterými jsou: RESORBA s.r.o. Domažlice – Vladimír Jandl, OREA – zastoupená panem Tomášem Abazidem, Milan Čori – autodoprava Y a oddíl nohejbalu TJ Lokomotiva, Keramika Mertl, Nová karna - pan Budka, studio Ilios – pan Charalambidis, vydavatelství Burda, ČSHAK, ZŠ Úšovice a členové kroužku Lázeňáci.

 

Věra Kučavová