Zpráva z valné hromady ČSHAK 2018

 

V sobotu 24. listopadu 2018 se v Praze konala za účasti 58 členů svazu z 22 kroužků valná hromada ČSHAK, kterou zahájil a řídil předseda svazu Vladimír Jemelík.

 

Valná hromada projednala a schválila zprávu o činnosti svazu za rok 2018, zprávu o průběžném plnění rozpočtu v roce 2018, rámcový rozpočet svazu na rok 2019, účetní závěrku za rok 2017 a zprávu revizní komise o hospodaření svazu.

 

Valná hromada dále vzala na vědomí rozhodnutí výboru o udělení zlatých, stříbrných a bronzových otazníků, čestných uznání a pamětní plakety, které oceněným předali předseda svazu V. Jemelík a místopředseda svazu F. Vokatý. Předseda Kvalifikační komise F. Vokatý poté vyhlásil nové nositele kvalifikačních tříd v autorství a řešení křížovek, hádanek a logických úloh. Jména nositelů kvalifikačních tříd budou zveřejněna na svazových webových stránkách.

 

Usnesení valné hromady k projednávaným otázkám bylo jednomyslně schváleno. Valná hromada v něm uložila účastníkům informovat členy svých kroužků o projednaných záležitostech. Zápis z valné hromady, její usnesení a zpráva o činnosti svazu za rok 2018 budou zveřejněny na svazových webových stránkách a v Členském zpravodaji 2019.

          

Alena Kolínová

 

noví nositelé otazníků a čestných uznání

Zlatý otazník: Bohumil Korčák.

Stříbrný otazník: Ing. Josef Nerodil.

Bronzový otazník: Martin Kokeš, Ivan Roemer, Miloš Špáta.

Čestné uznání pro jednotlivce: Ing. Břetislav Basta, Rudolf Widla, Miroslav Radouš.

Pamětní plaketa: Jiří Adamčík.

 

 

 

Zvětšit mapu