Zpráva z valné hromady ČSHAK 23.11.2019

 

V sobotu 23. listopadu 2019 se v Praze konala za účasti 56 členů svazu valná hromada ČSHAK, kterou zahájil a řídil předseda svazu př. Jemelík. Valná hromada projednala a schválila zprávu o činnosti svazu za rok 2019, zprávu o průběžném plnění rozpočtu v roce 2019, rámcový rozpočet svazu na rok 2020, účetní závěrku za rok 2018 a zprávu revizní komise o hospodaření svazu.

Valná hromada dále vzala na vědomí rozhodnutí výboru o udělení zlatých, stříbrných a bronzových otazníků, čestných uznání pro jednotlivce a kroužky, pamětního listu a pamětních plaket, které oceněným předal předseda svazu př. Jemelík. Předseda Kvalifikační komise př. Vokatý vyhlásil nové nositele kvalifikačních tříd v autorství a řešení křížovek, hádanek a logických úloh, diplomy novým nositelům předal př. Jemelík. Jména nositelů kvalifikačních tříd budou zveřejněna na svazových webových stránkách.

V diskusi se členové svazu dotkli některých problémů týkajících se křížovkářských řešitelských a hádankářských autorských soutěží. Předseda svazu informoval o připravovaných publikacích pro členy svazu v roce 2020. Usnesení valné hromady k projednávaným otázkám bylo jednomyslně schváleno. Valná hromada v něm uložila účastníkům informovat členy svých kroužků o projednaných záležitostech. Zápis z valné hromady, její usnesení a zpráva o činnosti svazu za rok 2019 budou zveřejněny na svazových webových stránkách a v Členském zpravodaji 2020.        

Zápis a usnesení z valné hromady je na TÉTO STRÁNCE.

Alena Kolínová