Autorské soutěže: na křížovky č. 2/2024 a na hádanky č. 3/2024

 

SOUTĚŽ NA KŘÍŽOVKY č. 2/2024

Vypisujeme autorskou soutěž na slabikovou křížovku se souměrností podle vodorovné i svislé osy a se skrytým heslem. Rozsah: 80–120 výrazů vpisovaných a neskrytých tajenkových výrazů.

 

Soutěžní práce (od jednoho autora maximálně 3) s vyplněným obrazcem posílejte pod značkou uvedenou na samostatném papíře současně se jménem a adresou na adresu naší redakce, nebo na elektronickou adresu novum-kah@volny.cz nejpozději do 23. května 2024.

 

Upozorňujeme, že je nutno dodržet Publikační kritéria ČSHAK (www.cshak.cz), dále upozorňujeme na Všeobecné pokyny k autorským soutěžím (Křížovka a hádanka č. 1/2024, str. 31), na seznam pramenů doporučených pro autorské soutěže (dtto) a na seznam opsaných chyb (www.cshak.cz).

 

Autoři pěti nejlepších prací obdrží po otištění zvýšený honorář a získají (pokud jsou členy ČSHAK) příslušné body do kvalifikace.

 


 

HÁDANKÁŘSKÁ SOUTĚŽ č. 3/2024

Vypisujeme Drůžičkův memoriál – autorskou soutěž na proměnové hádanky (typ C–F) v kresleném podání ve všech způsobech tvorby s výjimkou nepravidelné (kombinované, kvadratické, návazné a vtipné). Soutěže se může zúčastnit každý autor nejvýše třemi pracemi.

 

Upozorňujeme, že je nutno respektovat všeobecné pokyny k autorským soutěžím a prameny v soutěžích, které najdete v Křížovce a hádance č.1/2024 na straně 31.

 

Soutěžní práce zasílejte v jednom exempláři do 23. května 2024 elektronickou poštou na adresu steichmanova@seznam.cz nebo na adresu Ing. Stanislava Teichmanová, Vašátkova 12/1014, 198 00 Praha 9.

 

Autoři prací na prvních pěti místech získají (pokud jsou členy ČSHAK) kvalifikační body.