Seznam opsaných chyb

 

OPSANÉ CHYBY

Opsanými chybami se stručně zabývá § 209 Směrnic pro tvorbu a řešení křížovek:

(1) Opsaná chyba je nesprávný věcný údaj nebo nesprávný jazykový tvar neodpovídající věcné nebo jazykové realitě.

(2) Opsané chyby obsažené v aktuálním seznamu, který vydává Odborná křížovkářská komise, by měli autoři i řešitelé ve vlastním zájmu respektovat. Ty, které nejsou dosud součástí pomocného seznamu, ale jsou evidentní (např. naprosto zřejmé překlepy z české slovní zásoby s vynecháním, záměnou či přehozením písmen), jsou považovány za skryté opsané chyby a rovněž by se jim měli autoři i řešitelé vyhnout.

Komentář: Určující pro identifikaci opsaných chyb je průběžně aktualizovaný seznam opsaných chyb, který zpracovává Odborná křížovkářská komise jako pomocný materiál. Tento materiál je publikován na webových stránkách svazu.

Skryté opsané chyby lze identifikovat nejen z kontextu, ale také například z nesprávného abecedního řazení v hesláři. Za skryté věcné opsané chyby lze považovat také např. chybná data uvedená u osobností – např. Bedřich Smetana, český skladatel (1824–1984), správně je (1824–1884).

Průběžně aktualizovaný seznam opsaných chyb byl dříve zařazen mezi přílohy bývalých křížovkářských Směrnic a měl zcela závaznou platnost. V souvislosti s přípravou současně platných Směrnic pro tvorbu a řešení křížovek se ukázalo, že s přibývajícími prameny a při důkladné revizi pramenů jako Malá československá encyklopedie, Československý biografický slovník, různé slovníky cizích slov atd., výskyt tzv. opsaných chyb enormně narůstá. Tento nárůst vede k nižší přehlednosti a velmi ztěžuje práci zejména řešitelům soutěžních křížovek. Proto byl tento materiál vyňat z Příloh a má nyní úlohu pomocného materiálu, k němuž přihlíží autoři při své tvorbě a redakce při kontrole křížovek.

Odborná křížovkářská komise (OKK) se v roce 2019 rozhodla pojmout průběžně aktualizovaný Seznam opsaných chyb jako informativní materiál na podporu zlepšení kvality křížovek a na omezení sankcí vůči řešitelům soutěží ČSHAK.

Zůstává v platnosti, že autor by měl dbát na kvalitu svých křížovek a měl by tedy k Seznamu opsaných chyb přihlížet. Pokud tak neučiní v autorských soutěžích, vystavuje se riziku nižších hodnocení svých prací. Pokud tak neučiní v řešitelských soutěžích a v křížovce se objeví opsaná chyba ze zmíněného seznamu, nemůže pasáž touto chybou postiženou hodnotit. To znamená, že pokud nějaké řešení není shodné s řešením autorským, nemůže být řešitel postižen.

Co se týká řešitele, který nepřihlédl k Seznamu opsaných chyb, a tedy řešil nesprávně, není potrestán (pasáž se nehodnotí) – samozřejmě pokud nalezl a doložil původní neopravený (tj. chybný) výraz v povoleném pramenu. Je tedy na řešiteli, zda bude se Seznamem opsaných chyb pracovat či nikoliv. Pro autora to však znamená, že nemůže dělat chytáky založené na Seznamu opsaných chyb.

Materiál Seznam opsaných chyb (2024, platný od 19.9.2023) je i nadále členěn na chyby pravopisné a chyby věcné. Platí, že bude čas od času průběžně aktualizován, nebude však již vydáván v tištěné formě, ale pouze na webových stránkách ČSHAK.

 

Materiál projednala a schválila OKK na svém zasedání dne 16. září 2019.