Seznam opsaných chyb

 

Seznam opsaných chyb

(2017)

Níže v příloze je uveden výčet opsaných chyb, který je sestavitelům Směrnic a členům OKK znám. Omyly byly shromážděny od aktivních členů SČHAK a jsou pravidelně aktualizovány. Výčet má zamezit opakovanému výskytu omylů v křížovkách, a to z hlediska věcné a jazykové správnosti. Výskyt uvedených chyb v křížovkách nebude tolerován.

Pokud se opsaná chyba tohoto seznamu vyskytuje i v jiném než uvedeném pramenu, je i nadále považována za výraz, který nelze použít.

Aktualizace seznamu opsaných chyb byla schválena OKK 4. března 2017 a platí od data prvního zveřejnění. Současně tento kompletní materiál ruší a nahrazuje všechny dosud vydané Přílohy I a jejich doplňky se staršími daty schválení.

Jednotlivé listy uvedeného souboru Opsané chyby - aktualizace 2017 v excelu obsahují zkratky pramenů, chyby věcné a chyby pravopisné (vlevo dole).