Oznámení Odborné křížovkářské komise ČSHAK

 

Odborná křížovkářská komise oznamuje, že byly novelizovány některé dokumenty ČSHAK s platností od 1. 1. 2021. Jedná se o tyto materiály:

1. Kritéria kvality křížovek

2. Zásady hodnocení správnosti křížovek v soutěžích ČSHAK

3. Komentář k Zásadám hodnocení správnosti křížovek v soutěžích ČSHAK

Zásadní změny se týkají zejména hodnocení skrytých tajenek. Proto je nutné, aby autoři i řešitelé soutěžních křížovek věnovali uvedeným materiálům pozornost. Aktuální znění všech tří novelizovaných dokumentů lze najít na těchto webových stránkách ČSHAK.

Zdeněk Chromý