Základní křížovkářské dokumenty

V připojeném seznamu jsou uvedeny platné křížovkářské dokumenty. Většina z nich je zveřejněna na webových stránkách www.cshak.cz.

 

1. Směrnice pro tvorbu a řešení křížovek s přílohami (2019)

 Publikace ČSHAK, Praha 2019

 Výroční tisk ČSHAK 2018/19 a web

    1.1. Příloha Směrnic - Čísla psaná v římských číslicích

    1.2. Příloha Směrnic - Číslování šikmých křížovek

    1.3. Příloha Směrnic - Dělení slov na slabiky

    1.4. Příloha Směrnic - Písmenné znaky

   1.5. Příloha Směrnic - Prameny v křížovkářských korespondenčních soutěžích 

         (novela 2023, platnost od 15.10.2023); web

    1.6. Příloha Směrnic - Řazení a čtení znaků v prostoru děleného koridoru

    1.7. Příloha Směrnic - Řazení legendových výrazů

    1.8. Příloha Směrnic - Křížovky s legendou zvláštní povahy (platnost od 1.1.2020);  web

    1.9. Příloha Směrnic - Legendové výrazy (platnost od 1.1.2020);  web

 

2. Seznam opsaných chyb (2024):

    web

 

3. Kritéria kvality křížovek (2020)

Výroční tisk ČSHAK 2016-2017

web

 

4. Metodika porotování křížovek v soutěžích SČHAK (2009)

Výroční tisk ČSHAK 2016-2017

Čekálník 33/2009

Členský zpravodaj SČHAK 2009

 

5. Hodnocení správnosti řešení křížovek v soutěžích ČSHAK:

    5.1. Zásady hodnocení správnosti řešení křížovek v soutěžích ČSHAK (2020)

5.2. Komentář k Zásadám hodnocení správnosti řešení křížovek (2020)

Výroční tisk ČSHAK 2016-2017

web

 

6. Metodika hodnocení správnosti řešení křížovek na mistrovských a přeborových soutěžích SČHAK (2009)

Výroční tisk ČSHAK 2016-2017

web

Členský zpravodaj SČHAK 2009

 

7. Propozice soutěží:

7.1. Všeobecné pokyny k autorským soutěžím ČSHAK:

web nebo Křížovka a hádanka č. 1/2023

7.2. Propozice ČKL:

Čekálník č. 35/2011

7.3. Křížovkářská kvalifikační soutěž (KKS) – Propozice:

Publikováno každoročně v Křížovce a hádance a na webu při vyhlášení soutěže

7.4. Nolčova křížovkářská maturita (NKM) – Propozice:

Publikováno každoročně na webu při vyhlášení soutěže

7.5. Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů (MLSK) – Propozice:

Publikováno každoročně na webu při vyhlášení soutěže

 

8. Protestní řád SČHAK (2016):

Výroční tisk ČSHAK 2016-2017

web

 

9. Kvalifikační řád Svazu českých hádankářů a křížovkářů (2013):

Výroční tisk ČSHAK 2016-2017

Členský zpravodaj SČHAK 2013

web

 

10. Přeborový řád (2016):

web

 

11. Soutěžní řád korespondenčních soutěží SČHAK (2023:

web

 

12. Interní materiály OKK:

12.1. Metodika posuzování opsaných chyb:

Září 2002

12.2. Metodický pokyn členům křížovkářských odvolacích komisí pro posuzování protestů a odvolání:

Březen 2007

 

13. Další dokumenty OKK:

13.1. Problematika tzv. jiných pramenů:

Čekálník č. 26/2002

13.2. Statistické údaje o křížovce (2017):

Výroční tisk ČSHAK 2016-2017

web

13.3. Dělení slov:

Čekálník č. 27/2003

 

14. Publikační kritéria ČSHAK pro křížovky (2023)

      web

 

15. Příručka křížovkáře

Výroční tisk SČHAK 2010/2011