Základní křížovkářské dokumenty

 

V připojeném seznamu jsou uvedeny platné křížovkářské dokumenty. Většina z nich je zveřejněna na webových stránkách www.cshak.cz a www.e-rebus.cz (dále je „web“).

 

1. Směrnice pro tvorbu a řešení křížovek s přílohami (2019)

 Publikace ČSHAK, Praha 2019

 Výroční tisk ČSHAK 2018/19 a web

 

2. Přílohy ke Směrnicím pro tvorbu křížovek

    2.1. Příloha Prameny v křížovkářských korespondenčních soutěžích (2019): web

    2.2. Příloha Čísla psaná v římských číslicích (2019):  web

 

3. Seznam opsaných chyb (2017): web

 

4. Kritéria kvality křížovek (2008)

Čekálník 32/2008

Členský zpravodaj SČHAK 2008

web

 

5. Metodika porotování křížovek v soutěžích SČHAK (2009)

Čekálník 33/2009

Členský zpravodaj SČHAK 2009

 

6. Zásady hodnocení správnosti řešení křížovek v soutěžích SČHAK (2009)

web

 

7. Metodika hodnocení správnosti řešení křížovek na mistrovských a přeborových soutěžích SČHAK (2009)

web

Členský zpravodaj SČHAK 2009

 

8. Propozice soutěží:

8.1. Všeobecné pokyny k autorským soutěžím:

web nebo Křížovka a hádanka č. 1/2019

8.2. Propozice ČKL:

Čekálník č. 35/2011

8.3. Křížovkářská kvalifikační soutěž (KKS) – Propozice:

Publikováno každoročně v Křížovce a hádance a na webu při vyhlášení soutěže

8.4. Nolčova křížovkářská maturita (NKM) – Propozice:

Publikováno každoročně na webu při vyhlášení soutěže

8.5. Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů (MLSK) – Propozice:

Publikováno každoročně na webu při vyhlášení soutěže

 

9. Protestní řád SČHAK (2016):

Členský zpravodaj SČHAK 20..;

Čekálník č. ../20..;

web

 

10. Kvalifikační řád Svazu českých hádankářů a křížovkářů (2013):

Členský zpravodaj SČHAK 2013

web

 

11. Přeborový řád (2016):

Členský zpravodaj SČHAK 20..

web

 

12. Soutěžní řád korespondenčních soutěží SČHAK (2016):

Členský zpravodaj SČHAK 20..

web

 

13. Interní materiály OKK:

13.1. Metodika posuzování opsaných chyb:

Září 2002

13.2. Metodický pokyn členům křížovkářských odvolacích komisí pro posuzování protestů a odvolání:

Březen 2007

 

14. Další dokumenty OKK:

14.1. Problematika tzv. jiných pramenů:

Čekálník č. 26/2002

14.2. Statistické údaje o křížovce (2017):

web

14.3. Dělení slov:

Čekálník č. 27/2003

 

15. Publikační kritéria SČHAK pro křížovky

KaH č. 2 a 3/1996

      web

 

16. Příručka křížovkáře

Výroční tisk SČHAK 2010/2011