Předběžné výsledky 1. kola Křížovkářské kvalifikační soutěže (KKS) 2024

 

ZPRÁVA O 1. KOLE

Prvního kola Křížovkářské kvalifikační soutěže se zúčastnilo 122 řešitelů. Je to trochu moje chyba, když jsem neuvážil, že u prvního kola jsou vždy uvedeny propozice soutěže a seznam použitých pramenů. Díky tomu na vlastní obrazec nezbylo tolik místa, takže byl otištěn menší a do některých políček byl problém vepsat písmenka. Ale jak se nakonec ukázalo, zas tak velký problém to u většiny řešitelů nebyl. Věřte, že nebylo mým záměrem rozpoutat tsunami už hned v prvním kole KKS, ale za tuto katastrofu si mohou někteří z vás sami. Obvodovou křížovku jste kreslili jako nesouměrnou (v rozporu se zadáním – první systémová chyba za 1 ztrátový bod) a také se projevil nešvar v podobě slabých mozaikových linek místo dvoupísmenných shluků (díky kterým ovšem vznikla jiná křížovka, než kterou po vás chtělo zadání – druhá systémová chyba za 1 ztrátový bod). Další častou chybou byl nesprávně vepsaný výraz E/6 LI, který může být jedině LU (DID 4). V políčku E/18 uprostřed musí být pouze U, protože výraz I už jednou v křížovce je a navíc to není předložka, ale spojka. Bylo i poměrně dost nevyplněných políček a chyb vzniklých díky absenci kontroly v druhém směru. Přesto přese všechno 52 luštitelů má čisté konto. Přátelé, berte to sportovně a vydržte až do konce. Další křížovky už budou schůdnější. Případné dotazy rád vysvětlím mailem. Hodně vás neuvedlo adresu a členské číslo ČSHAK spolu s dosaženou kvalifikační třídou, tak to prosím u druhého kola napravte. Kvalifikační komisi tyto údaje pomohou při spravedlivém přidělování kvalifikačních bodů.

 

VÝSLEDKY 1. KOLA

0 ztrátových bodů: Adamčík, BAŠKA, Baťalík, Bednarski, Bonaventura D., Bonaventura Š., Brož, Drdel, FRATOM, GALATASARAY, Glogar, Gonda, Hladký, Hroz, Hruška, Ivánek, Járová, Jettmar, Klusáček, Kmoščák, Koňák, Koreneková, Kučavová, Kučírek, Lustyková, Macků, Matějka, Nack, Novotný, Olyšar, Pešta, Plachý, Pláňava, Prošek, RENDA, Rybář, Sebera, Sedlatý, Slabý, Starý, Stískal, Šebesta, Štefek, Švub, Tomáš, Turek M., Valkus, Vašek, Vašinka, Vodičková, Vojník, Zedníček. – 1: AGA, Bada, Bednář, Burda, Doležel, Elefant, Fojta, Gášek, Havel, Holek, Hrdina, Jakubček, Kadlec, Kmoch, Konečný J., Konečný M., Kopřiva, Kunst, Landa, Láník, Malinka, Matoušek, Mikuličková, Nedvěd, Přikryl, Růčka, Růžička, Ryška, Sedláková, Sklenka, Struňák, Šmat, Šťastný, Švančar, Tomsa, Vychovalý ml., Werner, Zahajský. – 2: Autrata, Dedera, Havelka, Judas, Juroszek, Kajzrlík, Kučera, Lukeš, Michal, Musil, Rosová, Tileš, Tománek, Wohlmuth. – 3: Černý, Habal, Chylová, Kolář, Novák, Vacek, Vacková, Volf. – 4: Gašparín, Pluhař, Vojtěch. – 5: Alka, Škrobák, ŠTÍSTKO, Tůmová. – 7: Pánková. – 8: Nováková. – 16: GÉZA.

Řešení 1. kola je na stránce soutěže ZDE.

Karel Wiedermann