Předběžné výsledky 5. kola Křížovkářské kvalifikační soutěže (KKS) 2021

 

ZPRÁVA O 5. KOLE

Do pátého kola Křížovkářské kvalifikační soutěže zaslalo svá řešení 154 soutěžících, z nichž 106 vyřešilo křížovku naprosto správně. Chyby se dělaly zejména v pasáži 38/7 TIBALD x 7/1 INBARK (www.slovnik.cz) x 5/1 DANTES (SSJČ). Existují tři různé maďarské varianty jména Teobald, a to TIBALD, TIBOLD a TIBÁD (Knappová 1978 a 2017), proto bylo určující nalezení správného anglického výrazu INBARK. Objevily se také běžné chyby a nevyplněná políčka. Někteří luštitelé řešili spodní části obou věží jako střídavé křížovky. Pak ale nebylo dodrženo zadání, podle něhož měl celek obsahovat dvě písmenné polomozaikovky. To je považováno za tzv. systémovou chybu, za kterou může být uděleno až 5 ztrátových bodů (bod 2.15 Zásad hodnocení správnosti řešení křížovek v soutěžích ČSHAK). S ohledem na charakter Křížovkářské kvalifikační soutěže však v rámci celého ročníku za systémovou chybu uděluji jen 1 ztrátový bod. Je možné, že s ohledem na tiskovou chybu v zasílací mailové adrese (což většinu řešitelů nezmátlo), z níž vypadlo písmeno „z“, nebylo několik řešení doručeno. V takovém případě lze, pokud možno obratem, dříve zaslaný mail s řešením 5. kola přeposlat na jedinou správnou mailovou adresu chromyz@seznam.cz. Přišlo několik dotazů na použití znaménka plus (+) v legendě křížovky. To se používá tehdy, když dva výrazy v témže směru začínají v jednom společném políčku a mají tudíž společné první písmeno, nebo (jak je tomu v této křížovce) dva výrazy sice nemají společné první písmeno, ale začínají na stejné úrovni koridoru ve dvou mozaikových políčkách, ale vždy v rámci stejného základního (čtvercového) políčka. Žádné problémy však „plus“ řešitelům nepřineslo, všichni to zvládli. Po pátém kole má na svém kontě 0 ztrátových bodů celkem 61 soutěžících.

 

VÝSLEDKY 5. KOLA

0 ztrátových bodů: Adamčík, AGA, Auterský, Bada, Baťalík, Běhounek, Bezděk, Boháč, Bonaventura D., Bonaventura Š., Borkovský, Brož, CEJA, Čenovský, Černák, Dedera, Dedková, Dostál Š., Drdel, FRATOM, Gášek, Gašparín, Glogar, Gonda, HANZ, Hladký, Hrdina, Hroz, Hruška, Chylová, Ivánek, Jakubček, Janek, Janošík, Járová, Judas, Kadlec, Kaipr, Kajzrlík, Kmoščák, Kobr, Kokeš, Koňák, Konečná, Konečný Josef, Kopřiva, Korčák, Koreneková, Kotoulková, Kučavová, Láník, LOMNÁ, Lukovský, Lustyková, Macků, Mach, Makovník, Matějka, Motyčková, Nack, Nitra, Novák Robert, Olyšar, Pazdera, Pešta, Peterka, Plachý, Pláňava, Platzner, Prošek, Přikryl, Rosová, Růčka, Růžička, Rybář, Ryška, Sebera, Sedláček, Sedláková, Sklenka, Spáčil J., Starý, Stískal, Struňák, Svoboda M., Šebesta, ŠIVA, Šmat, Štefek, Štěpánková, ŠTÍSTKO, Švančar, Švub, Tileš, Tománek, Tomasco, Turek M., Vacek, Vacková, Vašek, Vašinka, Vojník, Volf, Vonka, Werner, Zedníček. – 1: Alka, BLANKA, Bradáč, Bulín, Dvořák, Elefant, GÉZA, Havel, Hřebíčková, Juroszek, Juřík, Kmoch, Kolář, Konečný Jiří, Kopáček, Kroutil, Kučírek, Kudláček, Kunst, Landa, Lukeš, Matoušek, Mojžíšek, Navrátil, Nedvěd, Neumann, Nezval, Novák Rudolf, Novotný Jindřich, Rusá, Sedlatý, Svoboda A., Tomáš, Tomsa, Urbanczyk, Urbášková, Valášek, Vojtěch, Wohlmuth. – 2: Martynková. – 3: Marsová, Nováková, Tůmová, Zámečník. – 4: ALCI. – 6: AUDY, Marhoul. – 12: Henzl.

 

STAV PO 5. KOLE

0 ztrátových bodů: AGA, Auterský, Bada, Baťalík, Bezděk, Bonaventura D., Bonaventura Š., Borkovský, Brož, CEJA, Čenovský, Drdel, FRATOM, Gašparín, Glogar, Gonda, Hladký, Hrdina, Hroz, Hruška, Ivánek, Jakubček, Janek, Járová, Judas, Kaipr, Kajzrlík, Kmoščák, Kobr, Koňák, Konečná, Konečný Josef, Kopřiva, Korčák, Koreneková, Kučavová, LOMNÁ, Lustyková, Macků, Makovník, Matějka, Nack, Pláňava, Prošek, Rybář, Ryška, Sebera, Sedláček, Sedláková, Sklenka, Starý, Šebesta, ŠIVA, Štefek, Švub, Tománek, Turek M., Vašinka, Vojník, Werner, Zedníček. – 1: Bulín, Elefant, Gášek, Hřebíčková, Janošík, Kokeš, Konečný Jiří, Kopáček, Kotoulková, Kroutil, Kunst, Mach, Motyčková, Nedvěd, Platzner, Přikryl, Rusá, Růžička, Sedlatý, Spáčil J., Svoboda M., Šmat, ŠTÍSTKO, Švančar, Tomsa, Vašek, Volf, Wohlmuth. – 2: Běhounek, Boháč, Bradáč, Dedková, Dostál Š., HANZ, Kadlec, Kolář, Kučírek, Kudláček, Láník, Lukovský, Matoušek, Neumann, Nitra, Olyšar, Pešta, Peterka, Rosová, Růčka, Tileš, Tomáš, Vojtěch, Vonka. – 3: Adamčík, Alka, BLANKA, Dvořák, Havel, Juroszek, Landa, Mojžíšek, Navrátil, Nováková, Novotný Jindřich, Vacková. – 4: ALCI, Černák, Dedera, Lukeš, Martynková, Novák Rudolf, Stískal, Urbanczyk, Vacek. – 5: GÉZA, Kmoch, Marsová, Nezval, Novák Robert, Valášek. – 10: AUDY, Marhoul. – 28: Juřík. – 47: Henzl. – 85: Zámečník. – 100: Kučera, MAT, Struňák, Sýkora, Zelený. – 101: JEDLIČKA, Plachý, Přecechtěl. – 102: Bednář, Chylová, Rybníčková. – 103: Urbánek, Urbášková. – 104: Malinka. – 105: Tůmová. – 108: Svoboda A. – 111: Tomasco. – 200: Doležel, Peichel, Tůma, Vyskočil, Zelíková. – 201: Fojta. – 202: Michal, Slabý. – 203: Bednarski. – 204: Crhánová. – 205: Fišbach. Další řešitelé mají 300 a více ztrátových bodů.

 

ŘEŠENÍ 5. KOLA

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. AT. – 2. Tras. – 3. Nákupní. – 4. Kostas; rele. – 5. Dantes; Kansas. – 6. Ilavan; trinom. – 7. Inbark; vestan. – 8. Eta; dia; doskok. – 9. Arsany; t + H; edatop; Al. – 10. Akuver; Ios; APB; šlem. – 11. Vniveč; atareo; malamut. – 12. Movilo; aktiva; dospat; srst. – 13. Takos; krotit; paci; nitril; tantal. – 14. Také; architekt; komora; Milord; psanec. – 15. Opálit; Kronos; neteře; Tao Choa; renonc. – 16. Cerkve; César; VTS; pastva; LSD; klk; nuklea. – 17. ITTO; odrost; peso; aerial; B + a; symbol. – 18. Depa; ostroun; elevon; nit; kap. – 19. Paka; pompa; Bouam; litera; cirant. – 20. Tín; kauce; kala; lejsek; neonka. – 21. Karlín; Namo; astat; naivka. – 22. Umakart; kali; polovina. – 23. Spolu; karlit; pastis. – 24. Kanape; Kuala; MeV. – 25. Cist; stolky. – 26. Ceta; Miladka. – 27. Kyty; sirka; Pirsu. – 28. Dat; rouna; Kato. – 29. Klapat; rapi. – 30. Podklad. – 31. Strop.

Tajenky: 1. Malajsie. – 2. Kuala Lumpur (2. díl skryt v osách šestice horních křížovek). – 3. Architekt. – 4. César Pelli. – 5. Most (skryto v políčkách 14/39 a 16/41). – 6. Velké nákupní centrum.

 

Řešení 5. kola najdete také na STRÁNCE SOUTĚŽE.

 

Zdeněk Chromý