Řešitelské soutěže

 

Řešitelé logických úloh si v současné době v rámci svazových soutěží mohou vybrat ze tří soutěží. Lázeňské oříšky nabízejí k řešení čtyři sady úloh v jednom ročníku, soutěž začíná vždy v červnu a na řešení jednoho kola je lhůta dva měsíce. Jemelíkova luštitelská akademie (JLA) nabízí k řešení vždy pět až osm úloh v pěti kolech v jednom kalendářním roce. Kvalifikační soutěž v řešení logických úloh je k nalezení na stránkách časopisu Křížovka a hádanka a v kalendářním roce má dokonce šest kol.

Pravidla pro korespondenční soutěžení jsou obsažena v Soutěžním řádu. Má-li po vyhodnocení soutěže soutěžící námitky k hodnocení svého výkonu či k průběhu soutěže, pak může postupovat dle Protestního řádu. Nejlepší řešitelé všech uvedených soutěží získávají za své výkony, jsou-li členy SČHAK, kvalifikační body a podle počtu těchto bodů jsou jim udělovány výkonnostní třídy.