Stav kvalifikačních bodů k 31.12.2019

 

Kvalifikační komise zpracovala výsledky všech autorských a řešitelských soutěží za rok 2019 a doplnila veškeré získané kvalifikační body a první místa do historických přehledů. Na TÉTO STRÁNCE naleznete i seznam nových držitelů kvalifikačních tříd. Zároveň přibyli čtyři noví členové Klubu všestranných.

Daniel Marek