Kvalifikační body

 

INFORMACE O KVALIFIKAČNÍCH BODECH, TŘÍDÁCH A DIPLOMECH

Počínaje rokem 2015 vyhlašuje kvalifikační komise SČHAK stavy kvalifikačních bodů a nové nositele kvalifikačních tříd dvakrát ročně (předtím to bylo jen jedenkrát ročně). Nově je vyhlašován stav kvalifikačních bodů k 30. 6. daného roku; do tohoto stavu jsou zahrnovány veškeré výsledky korespondenčních soutěží pořádaných v rámci školního roku (ČKL, ČHL, HLK, MAS a Lázeňské oříšky), výsledky všech přeborů uskutečněných do 30. 6. daného roku (+ body autorům za zajištění těchto přeborů) a výsledky autorských soutěží vyhlášených v první polovině roku (pokud jsou známy k uzávěrce vydání, tj. do 15. 9.). Stavy kvalifikačních bodů jsou zveřejňovány na internetové stránce SČHAK v průběhu září nebo října; nositelé nových kvalifikačních tříd podle stavu k 30. 6. jsou vyhlašováni v rámci valné hromady SČHAK v závěru kalendářního roku.

Stavy kvalifikačních bodů k 31. 12. jsou vyhlašovány jako dosud. Tyto stavy zahrnují výsledky všech přeborů uspořádaných v daném kalendářním roce, výsledky všech autorských soutěží vyhlášených v daném kalendářním roce a všech korespondenčních řešitelských nebo autorsko-řešitelských soutěží pořádaných v rámci kalendářního roku (a to bez ohledu na to, že některé výsledky jsou známy až v novém kalendářním roce) a body autorům za zajištění všech zahrnutých přeborů a korespondenčních soutěží. Stavy k 31. 12. jsou zveřejňovány na internetové stránce SČHAK v průběhu dubna nebo května, noví nositelé kvalifikačních tříd jsou vyhlašováni při příležitosti konání mistrovství ČR kroužků (MČRK) v řešení křížovek a hádanek.

Seznam všech nových nositelů kvalifikačních tříd (tj. vyhlášených na valné hromadě podle stavu k 30. 6. nebo v rámci MČRK podle stavu k 31. 12. předchozího kalendářního roku) je uveden v Členském zpravodaji SČHAK, jehož distribuce začíná obvykle v květnu.

Člen SČHAK se stává nositelem kvalifikační třídy v den vyhlášení na valné hromadě nebo při MČRK.

Na základě četných žádostí členů obnovuje SČHAK tisk kvalifikačních diplomů i pro nové nositele 1. a 2. kvalifikační třídy; diplom tedy obdrží noví nositelé všech kvalifikačních tříd, a to i ti, kteří získali 1. nebo 2. kvalifikační třídu v letech 2014 a 2015 a diplom dosud neobdrželi. Kvalifikační odznaky však budou vydávány jen do vyčerpání zásob; záruku, že obdrží ke kvalifikačnímu diplomu i odznak, tedy mají jen noví nositelé 3. kvalifikačních tříd.

FV


Stav kvalifikačních bodů ke 31.12.2023 je k dispozici ZDE. Na jednotlivých listech naleznete tabulky podle celkového zisku bodů i podle abecedy, přehled získaných bodů za období 1.1. - 31.12.2023 (opět podle bodů a podle abecedy), roční souhrn a na posledním listu jsou uvedeny započítané soutěže roku 2023. Celkem bylo přiděleno 4496 bodů a 184 prvních míst rozdělených mezi 436 řešitelů a autorů. To je o 444 bodů méně než za rok 2022, především kvůli nižšímu přírůstku bodů v kategorii ŘK (ubylo účastníků KKS a desetiboje).


Stav kvalifikačních bodů ke 31.12.2022 je k dispozici ZDE. Na jednotlivých listech naleznete tabulky podle celkového zisku bodů i podle abecedy, přehled získaných bodů za období 1.1. - 31.12.2022 (opět podle bodů a podle abecedy), roční souhrn a na posledním listu jsou uvedeny započítané soutěže roku 2022. Tento rok byl druhý nejštědřejší za sledované období od roku 2012. Celkem bylo přiděleno 4940 bodů a 211 prvních míst rozdělených mezi 464 řešitelů a autorů. V kategoriích ŘK a ŘL se jednalo o nejúspěšnější rok vůbec.


ZDE je k dispozici detailní rozpis přidělených kvalifikačních bodů a prvních míst za období leden 2012 - prosinec 2023. Všichni si tak mohou zkontrolovat, jestli přidělené body odpovídají výsledkům příslušných autorských a řešitelských soutěží. Záznamy se dají filtrovat např. podle kategorií nebo podle místa konání přeboru. S případnými dotazy nebo reklamacemi se můžete obrátit na Františka Vokatého (vokatyf@seznam.cz) nebo Daniela Marka (danmarek@email.cz).

Je možné, že Vám soubor nepůjde přímo editovat (záleží na verzi Excelu a jeho bezpečnostním nastavení). Pokud se Vám otevře v tzv. chráněném zobrazení, je třeba nejprve zmáčknout tlačítko Povolit úpravy, viz obrázek.


Stav kvalifikačních bodů k 31.12.2023

Stav kvalifikačních bodů k 31.12.2022

Stav kvalifikačních bodů k 31.12.2021

Stav kvalifikačních bodů za období 2016 - 2020

Stav kvalifikačních bodů za období 2010 - 2015