Vyhlášení 50. ročníku České křížovkářské ligy (ČKL) 2020/21

 

Všechny informace k soutěži, výsledky, dokumenty, zprávy, tabulky atd. naleznete na stránce soutěže ZDE.

Český svaz hádankářů a křížovkářů vyhlašuje jubilejní 50. ročník České křížovkářské ligy 2020/2021. Úkolem účastníka soutěže je zaslat soutěžní práci (dokreslovku nebo polodokreslovku) v elektronické formě jako soubory typu: doc, docx, pdf, jpg, xls, xlsx nebo v tištěné podobě o rozsahu 100 až 150 vpisovaných a neskrytých tajenkových výrazů (skryté tajenky či skryté tajenkové výrazy se do celkového počtu výrazů nezahrnují). Tvorba křížovky musí být v souladu se Směrnicemi pro tvorbu křížovek. Soutěžní práce musí obsahovat legendu se seznamem všech použitých pramenů v 8 čitelných kopiích, 1 kompletně vyplněný obrazec s připsanou tajenkou a 1 nevyplněný obrazec ve formě polodokreslovky s vnějším obrysem (pro účely případné nápovědy vyžádané řešiteli). V případě, že se soutěžící autor rozhodne zadat práci jako polodokreslovku, připojí spolu se zadáním také 8 nevyplněných neúplných obrazců. Je možno zasílat soutěžní práce i elektronicky (všechny materiály stačí v tomto případě zaslat pouze jedenkrát). 

 

Na každém vyhotovení legendy i na každém archu s obrazcem musí být uvedeno jméno a adresa soutěžícího a jeho e-mailová adresa. Členům ČSHAK se doporučuje uvést své členské číslo. Pravidla soutěže jsou uvedena v novelizovaných Propozicích ČKL (2012) uveřejněných v Čekálníku č. 36. Těmto Propozicím musí odpovídat také úprava textu legendy.

 

V průběhu soutěžního ročníku je úkolem soutěžícího řešit obvykle celkem maximálně 7 křížovek svých soupeřů ve skupině. Z obou částí soutěže (autorské i řešitelské) lze získat kvalifikační body. Na start zveme nejen tradiční, ale i nové zájemce, kteří rádi křížovky luští a pokoušejí se i o jejich tvorbu. Budou podle možností zařazeni do skupin se soutěžícími o přibližně stejné výkonnosti. Novým zájemcům se dostane rady i pomoci na níže uvedené adrese, kde si mohou vyžádat bližší informace o soutěži, Propozice ČKL a aktuální Čekálníky.

Soutěžní práce se zasílají nejpozději do 24. srpna 2020 na adresu hlavního vedoucího soutěže: prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc., Slavíkova 4419/30, 708 00 Ostrava - Poruba. A ještě e-mailová adresa: Jar.Drapala@seznam.cz. Účastníci skupiny A zasílají své práce ve stejném termínu na adresu vedoucího skupiny A: RNDr. Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno (chromyz@seznam.cz).

Jaromír Drápala