Směrnice

 

SMĚRNICE PRO TVORBU A ŘEŠENÍ KŘÍŽOVEK

 

Nově zpracované Směrnice pro tvorbu a řešení křížovek s Přílohami, které byly souběžně publikovány i ve Výročním tisku ČSHAK 2018 – 2019, představují zásadní rámec možností pro autory křížovek a důležitý opěrný bod pro řešitele, a to především v soutěžích ČSHAK. Koncepce nových Směrnic vychází z rozdělení problematiky na část popisnou, která se zaměřuje na jednotlivé součásti křížovek a zavádí závaznou terminologii, část speciální, která zahrnuje jednotlivé druhy, odrůdy a varianty křížovek, a část regulativní, která formuluje různá pravidla, požadavky či regulace pro autory i řešitele.

 

K důležitým částem patří zejména ustanovení o možnostech odvozování slov a iniciálových zkratek, ustanovení o užití elektronických pramenů, starších pramenů a kartotéky novočeského lexikálního archivu (NLA), čímž se podrobněji zabývá i příslušná Příloha (Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích ČSHAK), dále pak pravidla pro běžný přepis slov z azbuky a řecké alfabet do latinky. Přílohy zavádějí standardy pro psaní čísel v římských číslicích, také pravidla dělení slov na slabiky pro účely slabikových křížovek a způsoby číslování koridorů šikmých křížovek. Další přílohy se zabývají charakterizací písmenných znaků, řazením a čtením znaků v prostoru děleného koridoru a řazením legendových výrazů. Směrnice i přílohy jsou vybaveny podrobnými komentáři, množstvím názorných obrázků a příkladů.

 

Směrnice a jejich Přílohy byly připraveny a schváleny Odbornou křížovkářskou komisí ČSHAK a platí od 1. července 2019. Případné změny budou zveřejňovány na webových stránkách svazu.

 

Směrnice - I. popisná část

Směrnice - II. speciální část

Směrnice - III. regulativní část

Příloha Směrnic - Čísla psaná v římských číslicích

Příloha Směrnic - Číslování šikmých křížovek

Příloha Směrnic - Dělení slov na slabiky

Příloha Směrnic - Písmenné znaky

Příloha Směrnic - Prameny v křížovkářských korespondenčních soutěžích

Příloha Směrnic - Řazení a čtení znaků v prostoru děleného koridoru

Příloha Směrnic - Řazení legendových výrazů