Směrnice

 

SMĚRNICE PRO TVORBU A ŘEŠENÍ KŘÍŽOVEK

 

Nově zpracované Směrnice pro tvorbu a řešení křížovek s Přílohami, které byly souběžně publikovány i ve Výročním tisku ČSHAK 2018 – 2019, představují zásadní rámec možností pro autory křížovek a důležitý opěrný bod pro řešitele, a to především v soutěžích ČSHAK. Koncepce nových Směrnic vychází z rozdělení problematiky na část popisnou, která se zaměřuje na jednotlivé součásti křížovek a zavádí závaznou terminologii, část speciální, která zahrnuje jednotlivé druhy, odrůdy a varianty křížovek, a část regulativní, která formuluje různá pravidla, požadavky či regulace pro autory i řešitele.

 

K důležitým částem patří zejména ustanovení o možnostech odvozování slov a iniciálových zkratek, ustanovení o užití elektronických pramenů, starších pramenů a kartotéky novočeského lexikálního archivu (NLA), čímž se podrobněji zabývá i příslušná Příloha (Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích ČSHAK), dále pak pravidla pro běžný přepis slov z azbuky a řecké alfabet do latinky. Přílohy zavádějí standardy pro psaní čísel v římských číslicích, také pravidla dělení slov na slabiky pro účely slabikových křížovek a způsoby číslování koridorů šikmých křížovek. Další přílohy se zabývají charakterizací písmenných znaků, řazením a čtením znaků v prostoru děleného koridoru a řazením legendových výrazů. Směrnice i přílohy jsou vybaveny podrobnými komentáři, množstvím názorných obrázků a příkladů.

 

Směrnice a jejich Přílohy byly připraveny a schváleny Odbornou křížovkářskou komisí ČSHAK a platí od 1. července 2019. Případné změny budou zveřejňovány na webových stránkách svazu.

 

Směrnice: I. popisná část (paragrafy 1 - 72)

Směrnice: II. speciální část (paragrafy 101 - 111)

Směrnice: III. regulativní část (paragrafy 201 - 229)

Rejstřík termínů používaných ve Směrnicích, komentářích a Přílohách

 

Přílohy Směrnic:

Příloha P1: Čísla psaná v římských číslicích

Příloha P2: Číslování koridorů šikmých křížovek

Příloha P3: Dělení slov na slabiky

Příloha P4: Písmenné znaky

Příloha P5: Prameny v korespondenčních soutěžích ČSHAK

Příloha P6: Řazení a čtení znaků v prostoru děleného koridoru

Příloha P7: Řazení legendových výrazů

Příloha P8: Legendové výrazy (platnost od 1.1.2020)

Příloha P9: Křížovky s legendou zvláštní povahy (platnost od 1.1.2020)