Výsledky 4. kola a zadání 5. kola Mezikroužkové luštitelské soutěže křížovkářů (MLSK) 2023 + průběžné opravy zadání

 

Opravené zadání 5. kola najdete ZDE.

V zadání je k výrazu 29/7 opravena legenda. Legendový výraz 12/10 stín (rusky) řešte TEŇ. Kromě oprav překlepů je opraveno zadání políček, doplněn je jeden elektronický pramen a výraz pro křižování tajenek v políčku 1x32. Všechny opravy a doplňky jsou vyznačeny tučně červeně.

Termín pro zaslání řešení 5. kola je 15. prosince 2023

 

ZPRÁVA O 4. KOLE

Čtvrté kolo letošního ročníku MLSKu zaslalo celkem 19 kroužků. Pašáci se omluvili, že řešení nebudou zasílat. Tentokrát jsme přidělovali více ztrátových bodů, které byly zapříčiněny často nedůslednou kontrolou zaslaného řešení. Chyták 2/3 OLENA nám nevyšel. Uznávali jsme alternativní řešení Pašeráků 21/7 ČESLE x 37/2 LEER místo autorského ČESLA x LAER, Podskaláků 4/3 INOZIT x KRIZET. Tentokrát bylo už jenom 10 bezchybných řešení.

Po čtyřech kolech je v čele osmičlenná skupina bez ztrátových bodů.

 

Výsledky 4. kola

0 ztrátových bodů: Gorali, Hradečtí votroci, Kabrňáci, Macejko, Pašeráci, Podskaláci, Samotář, Šíravan, Torysek, Valaši. – 1: Ječmínek, Hutníček, Ruža. – 2: Rychtáři, Tatranec. 4: Lázeňáci. – 7. Žilinci. – 8: Kokos. – 16: Krušnohor.

 

POŘADÍ PO 4. KOLE

0 ztrátových bodů: Gorali, Kabrňáci, Macejko, Pašeráci, Samotář, Šíravan, Torysek, Valaši. – 1: Ječmínek. – 2: Podskaláci, Rychtáři. – 3: Hradečtí votroci, Hutníček. – 4: Lázeňáci. – 5: Ruža. – 8: Tatranec. – 21: Krušnohor. – 25: Žilinci. – 26: Kokos. – 132: Pašáci. – 216: Šohaji. – 306: Hanáci.

 

ROZPIS CHYB (v závorce je uveden správný výraz):

Hutníček, Ječmínek: 12/3 DUBA x 20/3 DUCHNA (DRBA – Kott 8/64, DRCHNA – ČJA 1/314)

Ruža: 22/1 MLŽICÍ x 24/1 POVICERO (MLŽÍCÍ x POVÍCERO) – evidentní překlep

Rychtáři: 2/3 ELENA x 32/12 ELE, to samé symetricky (OLENA – IMDb.com x OLE Kott 9/202)

Tatranec: 1/1 TŘICETILETÁ VALKA x 34/11 ITÁVA, to samé symetricky (ITÁVÁ – CJC 2/532)

Lázeňáci:  12/7 KAPA (KYPA – překlep), 12/6 TKÁTI DENIM x ARTES x ILČA (TKÁTI TESIL – SSJČ 3/824 + SSJČ 3/803 x ARTES – IMDB.com x ILČA – pomůcka ČSHAK 4/38 Ilona)

Žilinci: 1/1 TŘICETILETÁ VALKA x 34/11 ITÁVA, to samé symetricky (ITÁVÁ – CJC 2/532), 4/3 INOSTI (INOSIT – překlep), 12/3 STELNÍ (STELNÉ – překlep), 12/3 DUBA x 20/3 DUCHNA (DRBA – Kott 8/64, DRCHNA – ČJA 1/314), 18/1 KASACE x 21/1 MLŽÍCE, to samé symetricky (KASACÍ – SSJČ 1/847 x MLŽÍCÍ – SČSaA s. 84 mlžit)

Kokos:  2/5 FI???? – nevyplněná políčka, to samé symetricky (FINALE Jazz 3/345 Bohuslav Martinů), 2/3 ??ENA, to samé symetricky (OLENA – IMDb.com x OLE Kott 9/202), 12/3 DUBA x 20/3 DUCHNA (DRBA – Kott 8/64, DRCHNA – ČJA 1/314), 17/6 METR?? x 34/4 ??ANT (METROS – IMDb.com x OSANT – slovnik.cz)

Krušnohor: 2/3 ELENA x ELE, to samé symetricky (OLENA – IMDb.com x OLE Kott 9/202), 12/3 DUBA x 20/3 DUCHNA (DRBA – Kott 8/64, DRCHNA – ČJA 1/314), 11/7 ŤAPA (ČAPA – SSJČ 1/236), 12/6 TKÁTI DRAPÉ x ARDRA x PÉŤA (TKÁTI TESIL – SSJČ 3/824 + SSJČ 3/803 x ARTES – IMDB.com x ILČA – pomůcka ČSHAK 4/38 Ilona), 15/8 ČERVENÁK (ČERVÁNEK – SSJČ 1/249),  13/2 FIDALA x 18/2 FIALKA x 21/3 KOTLA, to samé symetricky  (ARDANA – Sejkanič , s. 24 x ARALKA x KOTNA (Kott 6/687), 16/1 SPDY x 17/1 MINARA x 17/1 MIRKA, to samé symetricky (SPŘÍDY – Kazmíř:  Valašský slovník, s. 329 x MANARA – CJC 1/411 x MAŘKA).

Vše ke 4. kolu včetně jeho řešení máte k dispozici na této STRÁNCE.

Jaromír Drápala