Výsledky 5. kola a zahájení 6. kola Křížovkářské kvalifikační soutěže (KKS) 2022

 

ZPRÁVA O 5. KOLE

Do pátého kola Křížovkářské kvalifikační soutěže došlo 157 řešení, 75 z nich bylo zcela správných. Po pátém kole je na nule 45 soutěžících. Nejvíce se chybovalo ve výrazu 11/4 MLSOUT (SSJČ) x 33/4 UTKA (Hubáček: Malý slovník českých slangů). Další chyby se dělaly ve výrazech: 19/1 ALMA (SSJČ) x 21/2 MARA (CJC 1, KKKS) x 18/2 RAMA (CJC 1, KKKS); 15/5 KANDAT (SSJČ) x 30/2 UNDRO (Slovník zkratek – Encyklopedický dům); 12/6 ŽALOV (tajenka) x 31/3 ALSTR (UNI).

 

VÝSLEDKY 5. KOLA

0 ztrátových bodů: AGA, AUDY, Bada, Bednář, Bezděk, Bonaventura D., Bonaventura Š., Borkovský, Brož, Bulín, ČENDA, Dedková, Drdel, FRATOM, Gašparín, Glogar, Hladký, Hrdina, Hroz, Hruška, Ivánek, Jakubček, Janošík, Járová, Judas, Kajzrlík, Kmoch, Kolář, Koňák, Kopřiva, Korčák, Koreneková, Kotoulková, Kučavová, Kučera, Kučírek, Lukovský, Lustyková, Macků, Mach, Makovník, Matějka, Michal, Nack, Nedvěd, Neumann, Nitra, Novák Rudolf, Paďour, Pešta, Plachý, Pláňava, Platzner, Prošek, Růčka, Rybář, Sebera, Sedláková, Sklenka, Starý, Stískal, Struňák, Svoboda M., Šebesta, Štefek, Švančar, Švub, Tůmová, Turek M., Vašinka, Vojník, Vojtěch, Volf, Zedníček, Zelený. – 1: Adamčík, Baťalík, Běhounek, BLANKA, Burda, Dedera, Doležel, Elefant, Eliášová, Gonda, Janek, Klaban, Kokeš, Konečná S., Kunst, Láník, Mikuličková, Novotný Jindřich, Přikryl, Rusá, Růžička, Ryška, Sedlatý, Slabý, Slezák, Spáčil, Šmat, Šuňavec, Tománek, Tomsa, Tůma, Urbanczyk, Vacek, Vacková, Vonka, Werner. – 2: ALCI, Alka, Bednarski, Chylová, Kaipr, Landa, Mareš, Matoušek, Nováková, Olyšar, Přecechtěl, Sítek, Tomáš, Vašek, Wohlmuth. – 3: Černák, Čmelík, Dostál, JEDLIČKA, Juroszek, Juřík, Kudláček, Malinka, Marsová, Motyčková, Navrátil, Nezval, Novák Robert, Tileš, Zámečník. – 4: Kadlec, Krupička, Peterka, Rosová, Šimek, Tučan, Valášek. – 5: Lukeš, Martynková, Mastej, Peichel, ŠTÍSTKO. – 6: Habal, Krůza. – 7: Tatranský. – 12: Marhoul.

 

STAV PO 5. KOLE

0 ztrátových bodů: Bada, Bezděk, Bonaventura D., Bonaventura Š., Brož, Bulín, FRATOM, Gašparín, Hladký, Hrdina, Hroz, Hruška, Jakubček, Janošík, Judas, Kolář, Kopřiva, Korčák, Kotoulková, Kučavová, Kučera, Kučírek, Mach, Makovník, Matějka, Nack, Nedvěd, Paďour, Pešta, Plachý, Pláňava, Prošek, Rybář, Sebera, Sklenka, Starý, Stískal, Struňák, Svoboda M., Šebesta, Štefek, Švub, Turek M., Vašinka, Vojník. – 1: AGA, Baťalík, BLANKA, ČENDA, Dedková, Glogar, Gonda, Járová, Konečná S., Lukovský, Lustyková, Macků, Rusá, Růžička, Ryška, Šuňavec, Tůma. – 2: AUDY, Borkovský, Drdel, Koňák, Koreneková, Nitra, Novotný Jindřich, Platzner, Přecechtěl, Růčka, Slabý, Spáčil, Werner, Wohlmuth, Zedníček. – 3: Adamčík, Bednář, Elefant, Kajzrlík, Kunst, Olyšar, Šmat, Tomsa, Vojtěch, Zelený. – 4: Alka, Běhounek, Burda, Janek, Juroszek, Kokeš, Láník, Malinka, Matoušek, Nezval, Urbanczyk, Volf. – 5: Dostál, JEDLIČKA, Kadlec, Landa, Sedláková, Sedlatý, Tomáš, Vonka. – 6: Kaipr, Motyčková, Přikryl. – 7: Čmelík, Švančar, Vašek. – 8: Černák, Doležel, Kmoch, Mastej, Rosová, ŠTÍSTKO. – 9: Dedera, Lukeš, Martynková, Michal. – 10: Kudláček, Mareš. – 11: Habal, Klaban, Nováková. – 12: ALCI. – 13: Eliášová, Marsová, Novák Robert. – 14: Krupička, Tůmová, Zámečník. – 15: Peichel, Tučan. – 16: Chylová, Sítek, Valášek. – 20: Tileš. – 23: Navrátil. – 24: Marhoul. – 38: Tatranský. V průběžném pořadí jsou uvedeni řešitelé, kteří zaslali všech pět kol.

 

Řešení 5. kola i zadání 6. kola najdete na STRÁNCE SOUTĚŽE.

 

Zdeněk Chromý