Zahájení 3. kola a výsledky 2. kola Mezikroužkové luštitelské soutěže křížovkářů (MLSK) 2023

 

Milí přátelé,

bylo zahájeno 3. kolo letošního MLSKu. Řešení 3. kola zašlete do 16. června 2023 na adresu Jaromír Drápala, Slavíkova 4419/30, 708 00 Ostrava – Poruba nebo lépe na e-mailovou adresu Jar.Drapala@seznam.cz.

 

Požadujeme kvalitní vyplnění obrazce nejlépe ve Wordu nebo v PDF. V případě naskenovaného obrazce musí být řešení maximálně čitelné a kontrastní. Skryté tajenky vypište, vyznačte v obrazci nebo uveďte systém ukrytí.

 

Zadání 3. kola je ZDE.

 

 

ZPRÁVA O 2. KOLE

Druhé kolo letošního ročníku MLSKu zaslalo celkem 21 kroužků. Nedošlo pouze řešení od Hanáků (z důvodu nemoci). Převážná většina kroužků se vypořádala s křížovkou Pavla Blažka bez ztráty kytičky. Opět se vyskytla nevyplněná políčka a nedůsledná kontrola řešení. Znovu podotýkáme, aby si kroužky zkontrolovaly kvalitu zasílaného obrazce. Je to někdy opravdu na hraně (rozmazané písmo, nečitelné znaky). Uznávali jsme u výrazu 8/4 varianty indického sídla KAUTA (autorské řešení) i KAULI  (mapy.cz), KAURE i KAUSA (google.cz/maps). Celkem 15 řešení bylo bez chyby, přičemž podle vyjádření některých kroužků bylo 2. kolo náročnější než první. Omlouváme se za chybné jméno rakouského horolezce (27/2), kde místo HER mělo být správně HARRER (viz Opsané chyby na serveru CSHAK.CZ)

 

Výsledky 2. kola

0 ztrátových bodů: Gorali, Hradečtí votroci, Hutníček, Ječmínek, Kabrňáci, Lázeňáci, Macejko, Pašeráci, Podskaláci, Ruža, Rychtáři, Samotář, Šíravan, Torysek, Valaši. – 1: Krušnohor, Tatranec. – 6: Šohaji. – 7: Kokos, Žilinci. – 16: Pašáci.

 

POŘADÍ PO 2. KOLE

0 ztrátových bodů: Gorali, Hutníček, Ječmínek, Kabrňáci, Lázeňáci, Macejko, Pašeráci, Rychtáři, Samotář, Šíravan, Torysek, Valaši. – 1: Podskaláci. – 3: Hradečtí votroci. – 4: Krušnohor, Ruža. – 5: Tatranec. – 15:  Žilinci. – 16: Kokos, Šohaji – 23: Pašáci. – 106: Hanáci.

 

ROZPIS CHYB (v závorce je uveden správný výraz):

Krušnohor: 13/4 ERORK (STORK);

Tatranec: 21/1 PALANDAK (PALANDÁK) – viz Kott 7/177;

Šohaji: 8/4  nevyplněná políčka (3 body), 10/5 AMOLO (AMOLA) viz CJC 1/57, 21/6 LAMPOŠ (LOMPOŠ) – viz Kott 1/941;

Kokos: 7/4 PAPUČ (BABUČ) – viz Machek 41, 8/1 HOLMAN (KOLMAN) – viz Kočí 1115, 8/4 KA??? nevyplněná políčka (2 body), políčko 13x22 opačná silná linka, 17/10 ROTSM.  (ROTSAL) – viz https://www.google.cz/maps;

Žilinci: 6/3 OKURKA (OMURKA) – viz kott 7/103 + čsvas 445.1, 7/1 NASSUT (NASOUT) – překlep, 8/5 ILMO (ILPO) – viz me ho/186, 13/3 PIR?? nevyplněné políčko PIRKO – viz IMDb.com, 17/3 HOPÁK (HOPAK) – překlep, 14/10 KRIŽKU (KRIŽKO) – překlep – viz MČSE 3/606, 10/6 BIKON (BIKOK) – viz Bareš 94 (evidentní překlep);

Pašáci: 8/4 ????? nevyplněná políčka (3 body), 9/1 EKTAZE (EKTÁZE) – překlep, 13/9 ATONN (BRONN) – viz UNI 1/677, 13/3 PIR?? nevyplněné políčko PIRKO – viz IMDb.com, 14/7 ZAJDA (LANDA) – viz Šmírbuch 48, 14/9 ??ANKA (ORANKA) - nevyplněné políčko, 17/10 ROTS??  (ROTSAL) – nevyplněné políčko, viz https://www.google.cz/maps,19/2 DONIKY (DONÍKY) - viz ryst 2/569 udatna lesní, 20/2 HOMIVA (KATIVA) – viz Kott 6/577, 20/5 SATANSE (SATANOL) PSJČ 6/50, 20/7 LAUTR (LAUFR) me ša/348 slang šachový, 21/6 LAMPOŠ (LOMPOŠ) – viz Kott 1/941, 23/3 RAKA (NYKA) – viz https://www.google.cz/maps, 24/3 BRUAVÍ (BRNAVÍ) – viz SSJČ 1/169.

Vše ke 2. kolu včetně jeho řešení máte k dispozici na této STRÁNCE.

Jaromír Drápala