Zahájení 4. kola a výsledky 3. kola Nolčovy křížovkářské maturity (NKM) 2023

 

Milí přátelé,

řešení 4. kola NKM 2023 zašlete nejpozději do  22. listopadu 2023 poštou na adresu Radovan Juráň, Bratřejov 266, 76312 nebo e-mailem na adresu: rad.juran@gmail.com.

Zadání 4. kola je ZDE. V zadání je červeně opraveno sedm legendových výrazů.

V zadání jsou opraveny legendové výrazy 16/6 a 28/2 ve směru šikmo dolů zleva doprava a 17/2, 30/2 a 31/6 ve směru šikmo dolů zprava doleva. Opravy jsou provedeny červeně.

Výsledky i řešení 3. kola jsou vyvěšeny ZDE.

Radovan Jurán