Zahájení 5. kola Mezikroužkové luštitelské soutěže křížovkářů (MLSK) 2020 + oprava legendy

 

Řešení pátého kola MLSK 2020 zašlete nejpozději do 20. prosince 2020 (termín prodlužujeme z důvodu rozsáhlejší křížovky a přeci jen se blíží advent…) poštou na adresu Marian Mikuš, Haškova 941/2, 460 06 Liberec 6 nebo e-mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu mikusm@seznam.cz. Nezapomeňte prosím svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou (včetně e-mailu).

Zadání 5. kola je ZDE. Jsou v něm doplněny opravy v legendě a informace k zadanýn políčkům.

 

Zpráva o 4. kole

Milí přátelé,

4. kolo nebylo podle vašich reakcí úplně snadné, nicméně  velká většina došlých řešení byla bez chyb. U ostatních většina chyb vznikla patrně z nepozornosti a nedostatečné kontroly. Čtyři kroužky se z různých důvodů do řešení 4. kola nezapojily (Pašáci zaslali zprávu, že neřešili, další 3 kroužky nikoli).

Malým problémem bylo nalezení autorsky skrytých tajenek. Nápovědou mělo být slovo jméno na začátku úvodního slova.

Slovo BOLT tvořila postupně 1., 2., 3. a 4. písmeno vpisovaných výrazů s legendovým výrazem „ženské jméno“ ve směru zleva (Brita, Bohdanka, Galina a Areta), slovo NEMÁ tvořila postupně 4., 3., 2. a 1. písmeno vpisovaných výrazů s legendovým výrazem „mužské jméno“ ve směru zprava (Kornelius, Axel, Ámos a Áron).

Soutěž jde do finiše. Půltucet kroužků má zatím nulu, další půltucet je do dvou ztrátových bodů, soutěžní pole je tedy zatím vcelku vyrovnané. Držíme všem palce při řešení poslední křížovky.   

 Výsledky 4. kola

0 ztrátových bodů: Gorali, Hradečtí votroci, Ječmínek, Kabrňáci, Lázeňáci, Macejko, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci, Rychtáři, Tatranec, Torysek, Valaši; 1: Samotář; 3: Šíravan; 4: Staré hnizdo; 10: Žilinci;  99: Hutníček; 100: Pašáci; 101: Hanáci, Kokos, Šohaji.

Rozpis chyb: Samotář nevyplněné políčko 14x35; Šíravan nevyplněná políčka 15x36 a 17x35, krátké „a“ 25x47 (Iranec místo Iránec); Staré hnízdo nenalezená tajenka Bolt; Žilinci 10x41 -TNÍ místo -TNÝ, 13x42 -US místo -ON, nenalezené tajenky; Hutníček – zaslal torzo řešení.

STAV PO 4. KOLE

0 ztr. bodů: Gorali, Kabrňáci, Ostraváci, Permoníci, Torysek, Valaši; 1: Lázeňáci, Pašeráci; 2: Hradečtí votroci, Samotář; 3: Ječmínek, Macejko; 4: Rychtáři; 6: Šíravan; 7: Tatranec; 10: Staré hnízdo; 23: Žilinci; 111: Hanáci; 121: Kokos; 127: Šohaji; 221: Pašáci; 265: Hutníček.

Vše ke 4. kolu včetně řešení je ZDE.

Karel Formánek a Marian Mikuš