Zahájení 5. kola Nolčovy křížovkářské maturity (NKM) 2021

 

Řešení 5. kola soutěže zašlete nejpozději do 16. ledna 2022 poštou na adresu autora: Vladimír Klos, Bolívarova 2073/12, 169 00 Praha 6 - Břevnov nebo e-mailem na adresu: Klosovi@seznam.cz ve formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF nebo JPG. V případě skenovaných řešení musí být text čitelný! V zadání jsou provedeny dvě opravy, vyznačeny jsou červeně, případné chyby v těchto výrazech nebudou postihovány ztrátovými body.

Zadání 5. kola soutěže je ZDE.

Vladimír Klos