Zahájení 68. kola JLA

Ve čtvrtek 7. července 2022 bylo zahájeno 68. kolo Jemelíkovy luštitelské akademie (JLA). Kromě tradičních účastníků zvu k účasti i nové soutěžící. U křížovek jsou zadány dvě polomozaikovky. Tajenky jsou čerpány z textu Valašská dědina nebo se týkají výroby kukaní pro slepice. Několik posledních let čerpám náměty pro hádanky k danému tématu z frází obsažených v SSJČ, PSJČ, někdy i ze Slovníku české frazeologie a idiomatiky, tentokrát se jádra týkají kukaní a slepic, podívejte se na ně, možná jim přijdete na chuť. Logické úlohy jsou tvořeny osmi různými typy úloh, šest je věnováno slepicím nebo vejcím, nechybí ani kurník. Byl bych rád, kdybyste se na ně podívali, třeba Vás zaujmou. Termín pro zaslání řešení je do 3. srpna 2022.
Hodně zdaru při řešení,
Vladimír Jemelík