Zpráva ze schůzí výboru ČSHAK a valné hromady ČSHAK 2021

 

Zpráva ze schůzí výboru ČSHAK v roce 2021

Vzhledem ke koronavirové krizi se na jaře 2021 schůze výboru konala pouze virtuálně, tj. korespondenční formou. Podzimní zasedání se podařilo uskutečnit řádnou formou. Obsahem obou schůzí byla především běžná agenda, jako je spolupráce s partnery, propagace svazu, aktualizace a doplňování webových stránek, zprávy z činnosti odborných orgánů svazu, stav členské základny, svazové publikace a průběžná úprav Kalendáře přeborů v souvislosti s vývojem koronavirové krize.

Jarní zasedání proběhlo 22. května 2021. Kromě výše zmíněné problematiky se na této schůzi projednávala možnost uzavření smluv na udělování certifikátu kvality křížovek pro spolupracující vydavatelství, stav prací na nových hádankářských směrnicích, problém s duplicitními členskými čísly, příprava Mistrovství ČR kroužků a klubů i jednotlivců v řešení křížovek a hádanek.

Podzimní schůze se uskutečnila 27. listopadu 2021 za účasti 13 řádných členů výboru, jednoho čestného člena a kompletní revizní komise. Pro onemocnění předsedy svazu ji řídil místopředseda př. Karkuš. Její náplň byla do značné míry obdobná jako na jarním zasedání. Hlavním bodem jednání byla příprava valné hromady – návrh Kalendáře přeborů na rok 2022, návrhy na ocenění členů svazu za rok 2020 i 2021, plnění rozpočtu za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok následující, návrh, kandidátky výboru a revizní komise svazu vzhledem k ukončení volebního období výboru a revizní komise stávající, příprava organizace průběhu valné hromady. Dále bylo projednáno zajištění MČR kroužků v řešení křížovek a hádanek a MČR v řešení logických úloh v roce 2022. V této souvislosti byl projednán návrh předsednictva svazu na snížení počtu členů soutěžících družstev na MČRK ze šesti na čtyři a s tím souvisejícího snížení počtu řešených prací. Důvodem návrhu byl snižující se počet členů svazu v posledních letech. Návrh byl však většinou členů výboru zamítnut.

 

Zpráva z valné hromady ČSHAK konané 27.11.2021

V sobotu dne 27. listopadu 2021 se v Praze konala valná hromada ČSHAK. Přes nepříznivou koronavirovou situaci se tentokrát podařilo ji uskutečnit. Účast vzhledem ke zhoršení covidu nebyla velká, sešlo se pouze 48 členů svazu, takže bylo nutné 15 minut po zahájení prohlásit podle stanov schůzi za náhradní. Řídil ji místopředseda svazu př. Karkuš, který v úvodu tlumočil pozdrav a poděkování nemocného předsedy svazu př. Jemelíka. Rovněž požádal přítomné o minutu ticha za přátele, kteří v průběhu uplynulých dvou let zemřeli.

Po schválení programu schůze a volbě mandátové, návrhové a volební komise přednesl př. Vokatý zprávu o činnosti svazu v letošním roce, př. Kolín zprávu o průběžném plnění rozpočtu v roce 2021, návrh rámcového rozpočtu na rok 2022 a zprávu revizní komise o hospodaření svazu za roky 2020 a 2021. K předloženým zprávám a návrhu nebyly žádné připomínky ani dotazy a přítomní je jednohlasně schválili včetně účetní závěrky za rok 2020. Poté se uskutečnily volby výboru a revizní komise ČSHAK. Všichni navržení byli jednomyslně zvoleni. Výbor zůstal v podstatě ve stejném složení jako v předchozím období, byl doplněn o př. Dedkovou a Rusou, př. Strejček z výboru odešel a vystřídal v revizní komisi př. Kubíčka, který již nekandidoval. Př. Vokatý vyhlásil nové nositele otazníků a dalších svazových vyznamenání a držitele kvalifikačních tříd. Návrh usnesení, které přednesl př. Kubíček, byl jednomyslně schválen. Na závěr poděkoval př. Karkuš přítomným za účast.

Bezprostředně po skončení valné hromady se konalo ustavující zasedání výboru a revizní komise svazu. Výbor zvolil ze svého středu předsednictvo – předsedou se stal opět Vladimír Jemelík, místopředsedy př. Karkuš, Chromý a Vokatý, hospodářkou př. Teichmanová. Ke změně došlo na postu jednatele svazu, kterým se stala př. Kučavová. Revizní komise zvolila svým předsedou opět př. Kolín.

Zápis a usnesení z valné hromady je ZDE.

Alena Kolínová